You are here: AU  Students  Studies Subject portals Bachelor of Engineering Studievejledning

Studievejledning

Generel studievejledning diplomingeniør

Du er altid velkommen til en personlig samtale med en studievejleder, når der opstår behov for det. Du kan f.eks. få hjælp, hvis du har brug for at søge dispensation, orlov eller har særlige støttebehov. Hvis du er kommet i tvivl om dit studievalg, kan det også være en rigtig god ide at kigge forbi studievejledningen og få en afklarende samtale. Du kan også få hjælp, hvis du har personlige problemer, som du har brug for at snakke om.

Studievejledning på Navitas

Bygningsteknik og Bygningsdesign

Birgitte Castenskjold Viborg

Manager of the Student Counselling Office

Studievejledning på Navitas/Hangøvej

Maskinteknik, Kemi, Bioteknologi samt Adgangskursus og supplering

Studievejledning på Finlandsgade

Elektronik, IKT, Elektrisk energiteknologi og Sundhedsteknologi

Anne-Mette Mikkelsen

Student Counsellor

Studievejledning i Herning

Mette Bak Odder

Student Counsellor
M
H bldg. 8001, 1005
P +4587151909
P +4521366232

Faglig vejledning diplomingeniør

Hvis du har brug for faglig vejledning specifikt rettet mod din egen uddannelse(f.eks. om studiets opbygning, hvilke kurser du skal følge, merit el lign.), kan du kontakte din faglige vejleder på studiet. Alle træffes på telefon, mail eller efter aftale. Alle vejledere har naturligvis tavshedspligt!


Adgangskursus og supplering

Bygning og Bygningsdesign

Gorm Rytter

Associate professor

Maskinteknik

Sisse Degner

E-mail: studievejledning.maskinteknik@ase.au.dk ­­Tlf.:  9352 1536

Sisse har træffetid på Navitas tirsdag og onsdag 12.30-16.00 i lokale 03.035

Kemi, Bioteknologi, Kemi og Fødevareteknologi

Jeanette Dalgaard Bennedsen
Tlf.: 2136 7355

E-mail: studievejledning.bioteknologiogkemi@ase.au.dk

NB: Jeanette træffes kun personligt efter aftale

Sundhedsteknologi

Elektronik og Informations-og kommunikationsteknologi

Henrik Olsen

Associate professor

Elektrisk energiteknologi

Finn Jensen

Assistant Professor

Elektronik, Herning

Henning Slavensky

Associate professor
M
H bldg. 3120
P +4587166954
P +4552177680
424467 / i40