You are here: AU  Students  Studies Subject portals Bachelor of Engineering Studievejledning

Studievejledning

Generel studievejledning diplomingeniør

Du er altid velkommen til en personlig samtale med en studievejleder, når der opstår behov for det. Du kan f.eks. få hjælp, hvis du har brug for at søge dispensation, orlov eller har særlige støttebehov. Hvis du er kommet i tvivl om dit studievalg, kan det også være en rigtig god ide at kigge forbi studievejledningen og få en afklarende samtale. Du kan også få hjælp, hvis du har personlige problemer, som du har brug for at snakke om.

Studievejledning på Navitas

Bygningsteknik og Bygningsdesign

Birgitte Castenskjold Viborg

Manager of the Student Counselling Office
M
H 3210, 03.095
P +4541893140

Maskinteknik, Adgangskursus og supplering

Stine Marie Skou Nielsen

Student Counsellor
M
H 3210, 03.206
P +4593508855

Studievejledning i Herning

Mette Bak Odder

Student Counsellor
M
H 8001, 1005
P +4587151909
P +4521366232

Studievejledning på Finlandsgade

Elektronik, IKT, Elektrisk energiteknologi og Sundhedsteknologi

Anne-Mette Mikkelsen

Student Counsellor
M
P +4541893257

Studievejledning på Hangøvej

Bioteknologi, Kemi, Kemi og fødevareteknologi

Stine Marie Skou Nielsen

Student Counsellor
M
H 3210, 03.206
P +4593508855

Faglig vejledning diplomingeniør

Hvis du har brug for faglig vejledning specifikt rettet mod din egen uddannelse(f.eks. om studiets opbygning, hvilke kurser du skal følge, merit el lign.), kan du kontakte din faglige vejleder på studiet. Alle træffes på telefon, mail eller efter aftale. Alle vejledere har naturligvis tavshedspligt!


Adgangskursus og supplering

Stine Marie Skou Nielsen

Student Counsellor
M
H 3210, 03.206
P +4593508855

Bygning og Bygningsdesign

Gorm Rytter

Associate professor
M
H 3210, 03.129
P +4529426208

Maskinteknik

Jesper Sejersen

Associate professor
M
H 3210, 3.028
P +4541893163

Kemi, Bioteknologi, Kemi og Fødevareteknologi

Jeanette Dalgaard Bennedsen
Tlf.: 2136 7355

E-mail: studievejledning.bioteknologiogkemi@ase.au.dk

NB: Jeanette træffes kun personligt efter aftale

Sundhedsteknologi

Lene Häuser Petersen

Associate professor
M
H 5125, Edison, 322
P +4541893266

Elektronik og Informations-og kommunikationsteknologi

Henrik Olsen

Associate professor
M
H 5125, Edison, 324
P +4541893242

Elektrisk energiteknologi

Finn Jensen

Assistant Professor
M
H 5125, 327
P +4593508759

Elektronik, Herning

Henning Slavensky

Associate professor
M
H 3120
P +4587166954
P +4552177680
424467 / i40