You are here: AU  Students  Studies Subject portals Bachelor of Engineering Til dimittender

Til dimittender

Billeder dimission

Diplom- og civilingeniør gruppebilleder

Klik på nedenstående link for at få adgang til billeder fra de forskellige studieretninger.

» Download billeder fra dimission

Billeder fra tidligere dimissioner kan ligeledes hentes på ovenstående side.

 

 

 

Genudstedelse af bevis

Det eksamensbevis, du får, når du har gennemført en bachelor-, kandidat-, eller masteruddannelse, er den eneste originale dokumentation for, at du har gennemført uddannelsen. Det er derfor dit ansvar straks at kontakte universitetet, hvis du ikke har modtaget dit eksamensbevis indenfor 2 måneder, regnet fra bedømmelsen af den afsluttende prøve er offentliggjort, eller hvis du mener, der er fejl i dit bevis. I beregningen af de 2 måneder indgår juli måned ikke.

Universitet kan udstede et nyt bevis til dig, hvis du med henvisning til ovenstående har rettet henvendelse til studieadministrationen på dit hovedområde senest 3 måneder efter din senest meddelte bedømmelse. Juli måned tæller ikke med i beregninge

Hvis du forlader Danmark efter endt studie, skal du via STADS Studie Selvbetjeningen ændre din adresse.

Det gør du på følgende måde:

  1. Log på mit.au.dk
  2. Vælg Stads Selvbetjeningen     
  3. Under punktet ’Indskrivning’ vælger du ’Person- og adresseoplysninger’
  4. Åben Punktet ’Adresse’
  5. Under ’Midlertidig adresse’ skal du indskrive din nye adresse.
    Vigtigt: Du skal indsætte en slutdato på adressen, sæt den langt ud i fremtiden (f.eks. 10 år), hvis du ikke har en konkret slutdato.
  6. Gem dine ændringer.

Resultat: Frem til den valgte dato vil post fra universitetet blive sendt til den adresse, du har angivet.