You are here: AU  Students  Studies Subject portals Bachelor of Engineering Til dimittender

Til dimittender

Billeder dimission

Diplom- og civilingeniør gruppebilleder

Klik på nedenstående link for at få adgang til billeder fra de forskellige studieretninger.

» Download billeder fra dimission

Billeder fra tidligere dimissioner kan ligeledes hentes på ovenstående side.

 

 

 

Genudstedelse af bevis

Det eksamensbevis, du får, når du har gennemført en bachelor-, kandidat-, eller masteruddannelse, er den eneste originale dokumentation for, at du har gennemført uddannelsen. Det er derfor dit ansvar straks at kontakte universitetet, hvis du ikke har modtaget dit eksamensbevis indenfor 2 måneder, regnet fra bedømmelsen af den afsluttende prøve er offentliggjort, eller hvis du mener, der er fejl i dit bevis. I beregningen af de 2 måneder indgår juli måned ikke.

Universitet kan udstede et nyt bevis til dig, hvis du med henvisning til ovenstående har rettet henvendelse til studieadministrationen på dit hovedområde senest 3 måneder efter din senest meddelte bedømmelse. Juli måned tæller ikke med i beregningen. Vær opmærkom på at korrekt registrering af bachelorprojekttitel (dansk og engelsk) er dit eget ansvar.

Hvis du forlader Danmark efter endt studie, skal du via STADS Studie Selvbetjeningen ændre din adresse.

Det gør du på følgende måde:

  1. Log på mit.au.dk
  2. Vælg Stads Selvbetjeningen     
  3. Under punktet ’Indskrivning’ vælger du ’Person- og adresseoplysninger’
  4. Åben Punktet ’Adresse’
  5. Under ’Midlertidig adresse’ skal du indskrive din nye adresse.
    Vigtigt: Du skal indsætte en slutdato på adressen, sæt den langt ud i fremtiden (f.eks. 10 år), hvis du ikke har en konkret slutdato.
  6. Gem dine ændringer.

Resultat: Frem til den valgte dato vil post fra universitetet blive sendt til den adresse, du har angivet.

424470 / i40