Are you familiar with the rules on cheating at exams?

The definition of cheating at exams has just been tightened up. Do you understand the rules? And do you know what the consequences of cheating at exams are if you cheat unintentionally because you’re not familiar with the rules? Take the new quiz and find out!

2015.09.29 | Sofie Boe Lystlund

If you’re not familiar with the rules on cheating at exams, you risk unintentionally doing something while writing an exam that will be considered cheating. At the beginning of the 2015 autumn semester, Aarhus University introduced a number of amendments to the rules regarding cheating at exams and plagiarism at the university. Among other things, the changes mean that the failure to clearly indicate citations in an exam paper is now considered cheating at exams.

The Vice-Dean for education at the Faculty of Health explains: 

"The number of cases of cheating at exams has been on the increase over the last few years, and it appears that this trend will continue. This is why it’s vitally important that we as a university provide our students with sufficient information on what is permitted so that they don’t unintentionally end up involved in a case about cheating.”

If you have the least doubt about the rules, you are always welcome to ask your lecturer, your supervisor or your examiner. You can also get help from the leaflet Avoid pitfalls at exams. This leaflet explains how cheating at exams is defined, and it contains information about your rights during and after consideration of a case on suspected cheating at exams.

Test your knowledge about cheating at exams - and win! 

As a preventive measure, the university has decided to make cheating at exams and plagiarism a special focus this autumn. A short video about cheating has been produced, and posters about exam cheating will be put up at different locations on campus.

You can also  test your knowledge about the rules on cheating at exams at AU by taking a quiz. You may be one of ten lucky winners of a DKK 200 gift certificate to Stakladen.

Procedures and consequences

It is important that you familiarise yourself with the traditions and codes of ethics that apply to your subject so that you can be certain that you follow them.

If you are suspected of cheating at exams, your exam paper will be reported to Educational Law, which will consider the case on behalf of Aarhus University. You will be informed of this by your teacher or a department secretary, and a copy of the report will be sent to you. 

The consequences of cheating at exams are specified in the Rules regarding disciplinary measures for students at Aarhus University. 

Further information

[Translate to English:]

Hvis du ikke kender reglerne for eksamenssnyd, kan du risikere ufrivilligt at komme på den forkerte siden af grænsen for, hvad der opfattes som snyd i en eksamensopgave. Til semesterstart 2015 indførte Aarhus Universitet en række ændringer af de gældende regler for eksamenssnyd og plagiering på universitetet. Det betyder blandt andet, at manglende markering af citater i en eksamensopgave nu betragtes som eksamenssnyd.

Prodekan for uddannelse på Aarhus Universitet fortæller:  

”Antallet af sager om eksamenssnyd har været stigende over de seneste år, og det ser ud til, at denne tendens fortsætter. Det er derfor af afgørende betydning, at vi som universitet får informeret de studerende tilstrækkeligt om, hvad der er tilladt, så de ikke utilsigtet ender i en sag om eksamenssnyd.”

Er du den mindste smule i tvivl om reglerne, er du altid velkommen til at spørge din underviser, din vejleder eller din eksaminator. Der er også hjælp at hente i pjecen ”Kom sikkert gennem eksamen”. Pjecen forklarer, hvad der betragtes som eksamenssnyd og indeholder oplysninger om dine rettigheder under og efter behandlingen af en sag om eksamenssnyd.

Test din viden om eksamenssnyd – og vind

I dette efterår sætter AU som forebyggelse fokus på eksamenssnyd og plagiering, blandt andet via en kort video om eksamenssnyd og via plakater, som bliver sat op forskellige steder på campus.

Du kan også selv gøre noget for at opnå viden om de gældende regler. Du kan teste din viden om reglerne for eksamenssnyd på AU via en quiz. Hvem ved, måske er du en af de 10 heldige vindere, som modtager et gavekort til Stakladen på 200,- kr.

Procedurer og konsekvenser

Det er vigtigt, at du holder dig orienteret om dit fagområdes traditioner og videnskabsetiske regler, så du er sikker på, at du overholder reglerne.

Bliver du mistænkt for eksamenssnyd, vil din eksamensbesvarelse blive indberettet til Uddannelsesjura, som behandler sagen på vegne af Aarhus Universitet. Du vil blive orienteret herom af din underviser eller evt. af en institutsekretær, og du vil få selve indberetningen tilsendt.  

Du kan læse om konsekvenserne af eksamenssnyd i Regler om disciplinære foranstaltninger overfor studerende

Yderligere oplysninger

  • Læs mere på snyd.au.dk.
  • Se en video om eksamenssnyd
  • Er du i tvivl om reglerne for eksamenssnyd, så spørg din underviser, din vejleder eller din eksaminator
Students, Science and Technology
1431554 / i40