Få en mentor

Vil du have individuel sparring og input fra en dedikeret mentor på forskellige karriere- og studierelaterede emner? Og få et helt enestående indblik i livet ude på arbejdsmarkedet?

Aarhus BSS Mentor100 er for dig, som er kandidatstuderende på Aarhus BSS. Du får din egen mentor, som har en relevant faglig baggrund for dig, eller som arbejder i en branche/virksomhed, som du er interesseret i.

Gennem en periode på 8-9 måneder mødes du individuelt med din mentor ca. 7 gange. Det er dig, som tager initiativ til møderne og bestemmer dagsordenen.

Der er 100 pladser i programmet. Et nyt program er pt under opbygning, og der vil følge flere informationer ultimo 2017. I mellemtiden kan du orientere dig om krav og gode grunde til at blive mentee. 

Gode grunde til at blive mentee

 • Objektiv sparring 
 • Svar på spørgsmål om studier og kommende arbejdsliv
 • Erfaringsudveksling – mulighed for at få indblik i en mentors erfaringer fra studietiden og fra arbejdsmarkedet. Du kan samtidig give din mentor nye perspektiver på hans/hendes studie- og jobliv.
 • Menteekursus - som opstart vil du blive klædt på til rollen som mentee. Kurset foregår på engelsk.
 • Netværksmulighed – mulig adgang til din mentors professionelle netværk og mulighed for at møde andre studerende/mentees og mentorer til relevante arrangementer på Aarhus BSS.

For at blive mentee skal du:

 • Være kandidatstuderende på Aarhus BSS (OBS: Kandidatstuderende som dimitterer i løbet af perioden august 2017 - juni 2018 kan også deltage)
 • Vælge 10 potentielle mentorer i mentorkataloget, som offentliggøres i september
 • Sende listen med 10 mentorer inkl. en kort ansøgning og CV til Aarhus BSS Mentor100 teamet
 • Vise reelt engagement i at være mentee og være åben overfor ærlig sparring og feedback fra en mentor
 • Deltage i opstartsdagen i februar
 • Arrangere ca. 7 individuelle møder med din mentor i løbet af mentorprogrammets 8-9 måneder
 • Sætte dagsordenen for møderne med din mentor  
 • Prioritere 1-2 netværks- og motivationsarrangementer
 • Deltage i online evaluering af programmet
 • Overveje muligheden for selv at ”gi’ det videre” som mentor eller via andet frivilligt arbejde

Hvem er mentorerne?

Mentorerne i Aarhus BSS Mentor100 er tidligere studerende (alumner) med minimum 2 års erhvervserfaring. De har en baggrund fra Aarhus BSS/AU som f.eks. cand.oecon., cand.soc, cand.merc., cand.scient.pol., cand.jur., cand.psych. og cand.ling.merc.

Disse mentorer brænder for at dele ud af egne erfaringer fra både studietiden og fra arbejdsmarkedet og stiller sig til rådighed som mentor for dig som kandidatstuderende på Aarhus BSS.

Vil du selv gi' det videre?

Som en del af Aarhus BSS Mentor100 opfordrer vi dig til at ”gi’ det videre” ved enten selv at være mentor for f.eks. en flygtning/indvandrer eller ved at være socialt aktiv på en anden måde.

På den måde kan du vise social ansvarlighed og samtidig udvikle nogle vigtige kompetencer, som du kan bruge fremover i dine studier og dit kommende arbejdsliv.

Ved at lave frivilligt arbejde kan du udvikle dine kompetencer i nye retninger, og derved både styrke dit sociale ansvar og også dit CV.

Hvis du vælger at blive mentor, får du mulighed for at opleve den anden side af et mentorforhold og agere sparringspartner og dele ud af egne erfaringer om uddannelsessystemet, studielivet, at bo i Danmark etc.

Denne del af programmet er frivilligt - og altså ikke en forudsætning for at få en mentor.

Links til forskellige mentorprogrammer: 

Studerende er mentorer for andre studerende 

Studerende er mentorer for internationale udvekslingsstuderende 

Frivillig hos Røde Kors

Mentor for kvinder med anden etnisk baggrund

Frivilligjob.dk

430073 / i40