Få en mentor

Få en mentor

Vil du have individuel sparring og input fra en dedikeret mentor på forskellige karriere- og studierelaterede emner? Vil du have et enestående indblik i livet på arbejdsmarkedet?

Aarhus BSS Mentor100 er for dig, der er kandidatstuderende på Aarhus BSS. Du får din egen mentor, og I bliver matchet på baggrund af fælles værdier, ønske om samtaleemner og faglighed. Gennem en periode på 9 måneder mødes du individuelt med din mentor ca. 7 gange. Du tager initiativ til møderne, og du sætter dagsordenen. 

Der er 100 pladser i programmet. 


Hvorfor få en mentor?

 • Du får din egen personlige mentor i 9 måneder  
 • Din mentor skaber rum til refleksion om, hvad du gerne vil med dit arbejdsliv 
 • Din mentor giver dig objektiv sparring og indblik i livet på arbejdsmarkedet 
 • Det er en mulighed for at danne et netværk i erhvervslivet
 • Du får mulighed for at møde andre mentorer og mentees 
 • Din mentor kan støtte dig i transitionen fra endt studieliv til det første job 

Hvem kan få en mentor?

For at blive mentee skal du opfylde følgende krav: 

 • Du er kandidatstuderende på Aarhus BSS
 • Du vil engagere dig i en professionel mentorrelation  
 • Du deltager i Aarhus BSS Mentor100 kickoff i februar/marts 2019
 • Du mødes med din mentor 6-7 gange i perioden marts-december 2019
 • Du tør sætte dagsordenen for møderne med din mentor 

Hvem er mentor?

 • Din mentor er alumne/tidligere studerende fra Aarhus BSS med min. 2 års erhvervserfaring
 • Din mentor er en objektiv sparringspartner
 • Din mentor er engageret i at give tilbage ved at stille sin tid og erfaringer til rådighed for dig
 • Du og din mentor matches ud fra jeres fælles værdier, ønske om samtaletemaer og faglighed

1442485 / i40