Du er her: AU  Studerende  Karriere Didaktikkurser for 'Praktik som gymnasielærer'

Didaktikkurser for 'Praktik som gymnasielærer'

Tid og sted for Efteråret 2017

Almen didaktik

Kursusdatoer: 

 • Torsdag den 7. september 2017, kl. 16:15-19:45
 • Mandag den 11. september 2017, kl. 16:15-19:45 
 • Mandag den 18. september 2017, kl. 16:15-19:45
 • Mandag den 9. oktober 2017, kl. 16:15-19:45

Sted: Peter Bøgh auditoriet, Nygaard bygningen (5335/016), Aarhus Universitet 

Fagdidaktik:

Kursusdage eller anden vejledning i Fagdidaktik:

 • Health: Kursusdag i fagdidaktik:
  Tid: tirsdag d. 19. september kl. 15.00 – 17.00.
  Sted: Lokale 345 på Sektion for Idræt, Dalgas Avenue 4
 • ST: Kursusdagen i fagdidaktik (i science):
  Tid: on 20-09-2017, kl. 16:15-20:00
  Sted: 1520-731
  Underviser: lektor Mathias Linneberg Egholm.
 • Arts: Undervisning i teori og praksis
 • BSS: Studerende på BSS har ikke en kursusdag for fagdidaktik, men får individuel vejledning. Se på au.dk/praktik-gymlaerer eller kontakt dit fakultet fakultets kontaktperson

Didaktik-kurserne

Kursets formål og deltagere
Det teoretiske kursus er for studerende som skal deltage i kurset Praktik som gymnasielærer.

Almen didaktik
Kursets formål er at give en indføring i gymnasiet anno 2017, herunder introduktion til almen didaktik, indføring i de pædagogiske og didaktiske grundbegreber samt værktøjer til at udføre elevaktiverende undervisning. Med kurset skal kursisterne opnå dels et kendskab til gymnasiet og elevernes forudsætninger, dels værktøjerne til at planlægge og udføre et undervisningsmodul med en grundlæggende forståelse for sekvensering, taxonomi samt hvordan man formidler svær viden med krop og sprog i centrum. Der skal udarbejdes og afleveres en lektionsplan, som der gives individuel feedback på ved fjerde og sidste kursusgang.

Fagdidaktik
Som et led i kurset Praktik som gymnasielærer er det fakulteterne, som varetager undervisningen i den faglige didaktik. Det kan ske enten som personlig vejledning eller i form af én eller flere ekstra kursusdage. Det er op til den studerende selv at søge information herom på sit fakultet – herunder datoer for eventuelle kursusdage.

424358 / i40