Du er her: AU  Studerende  Karriere Didaktikkurser for 'Praktik som gymnasielærer'

Didaktikkurser for 'Praktik som gymnasielærer'

Tid og sted efterår 2018

Almen Didaktik:

Sted: Aarhus Universitet, Søauditorierne, Auditorium IV (”Jeppe Vontillius”), 1252-310

Kursusdage for Almen Didaktik (efterår 2018):

 • 5. september – 15.30-19.00
 • 12. september – 15.30-19.00
 • 26. september – 15.30-19.00
 • 10. oktober – 15.30-19.00

Fagdidaktik:

Kursusdage eller anden vejledning i Fagdidaktik (efterår 2018):

 • Health: Kursusdag i fagdidaktik:
  Tid: Torsdag d. 13. september kl. 15.00 - 17.00
  Sted: Bygning 3410, lokale 345
 • ST: Kursusdag i fagdidaktik (i science):
  Tid: Onsdag d. 19. september kl. 16.15 - 19.15
  Sted: Bygning 1520, lokale 731
  Underviser: Michael Bjerring Christiansen
 • Arts: Undervisning i teori og praksis
 • BSS: Studerende på BSS har ikke en kursusdag for fagdidaktik, men får individuel vejledning. Se på au.dk/praktik-gymlaerer eller kontakt dit fakultets kontaktperson.

Om didaktik-kurserne

Kursets formål og deltagere
Det teoretiske kursus er for studerende, som skal deltage i kurset Praktik som gymnasielærer.

Almen didaktik
Kursets formål er at give en indføring i gymnasiet anno 2018, herunder:

 • Introduktion til almen didaktik 
 • Indføring i de pædagogiske og didaktiske grundbegreber
 • Værktøjer til at udføre elevaktiverende undervisning

Med kurset skal kursisterne opnå dels et kendskab til gymnasiet og elevernes forudsætninger, dels værktøjerne til at planlægge og udføre et undervisningsmodul med en grundlæggende forståelse for sekvensering, taxonomi samt hvordan man formidler svær viden med krop og sprog i centrum.

Der skal udarbejdes og afleveres en lektionsplan, som der gives individuel feedback på ved fjerde og sidste kursusgang.

Fagdidaktik
Som et led i kurset Praktik som gymnasielærer er det fakulteterne, som varetager undervisningen i den faglige didaktik.

Det kan ske enten som personlig vejledning eller i form af én eller flere ekstra kursusdage. Det er op til den studerende selv at søge information herom på sit fakultet – herunder datoer for eventuelle kursusdage.

424358 / i40