Du er her: AU  Studerende  Udveksling og praktik i udlandet Rejs UD Praktik i udlandet med Erasmus

Praktik i udlandet med Erasmus

Hvorfor tage på praktikophold?

Dine erfaringer på CV'et tæller i dag i højere grad end nogensinde før i kampen om det gode job efter studiet. Derfor er en praktikplads i udlandet en unik mulighed for dig til at komme ind på en spændende arbejdsplads og give dig værdifulde erfaringer og et internationalt netværk. Ud over pointene på CV'et får du afprøvet dine forventninger til en eventuel karriere, og opdager, hvilke kvalifikationer du har, og hvilke du endnu mangler.

Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads. Du kan spørge din underviser og studievejleder om gode råd i forhold til valg af praktiksted. Denne side henvender sig mest til dig, der skal i praktik i Europa, da du her kan søge et Erasmus praktikstipendie.

Søg om praktikstipendium med Erasmus-programmet i Europa

Du kan søge om et Erasmus-praktikstipendium, hvis du har fået en praktikplads i et af de 32 lande, som deltager i Erasmus-programmet. Du kan altså ikke søge Erasmus-stipendium, hvis du skal i praktik i Danmark. Stipendiet er på ca. 350 EURO pr. måned, og der er ansøgningsfrist to gange årligt, 15. maj og 15. november. Du skal altid søge om praktikstipendium inden, din praktik påbegyndes. Dvs. at for praktik i efteråret skal du ansøge om stipendium inden 15. maj. Hvis du skal i praktik i foråret, skal du ansøge om stipendium inden 15. november. Hvis din praktikaftale ikke er faldet endeligt på plads ved ansøgningsfristen, må du gerne ansøge alligevel og eftersende din Learning Agreement (se afsnittet “Hvordan søger jeg” nedenfor).

Hvor kan jeg komme hen?

Når du har fundet en plads, kan du indsende en ansøgning om Erasmus-praktikstipendium.

Praktikken kan foregå i:

  • Private eller offentlige virksomheder
  • Institutioner eller organisationer
  • Forskningscentre


BEMÆRK, at du ikke kan få Erasmus-stipendium til praktikophold i EU-institutioner eller organisationer, der administrerer EU-programmer.
Ansøgere, der søger ud til deres egen nationalitets land, vil blive nedprioriteret, hvis der er mangel på stipendier. Ansøgere med løn og/eller tilskud til månedlige udgifter vil ligeledes blive nedprioriteret, hvis der er mangel på stipendier.

BEMÆRK, at Danmark, Grønland og Færøerne ikke betegnes som udland i Erasmus-sammenhæng, og du kan derfor ikke få Erasmus-stipendie til studie- og praktikophold, hvis du skal til Danmark, Grønland eller Færøerne.

Hvilke krav stilles der til en Erasmus-ansøger?

  • Opholdet skal kunne meritoverføres og indgå som en del af dit studium på AU. For at du er berettiget til et Erasmus-praktikstipendium, skal der foreligge en praktikaftale på opholdet svarende til minimum 15 ECTS pr. semester (som hovedregel) – opholdet må ikke være studietidsforlængende.
  • Det er også muligt at søge stipendie til praktik efter endt uddannelse som ‘recent graduate’. Du skal dog søge senest 3 måneder inden forventet afslutning af din bachelor- eller kandidatuddannelse. Ellers er det samme regler og procedurer, der gælder.
  • Opholdet skal have en længde af 2 til 12 måneder.
  • Du må højest modtage Erasmus-stipendier til studie- og/eller praktikophold i 12 mdr. på din bachelor, 12 mdr. på din kandidat og 12 mdr. på din ph.d-uddannelse.

Sproglig vurdering

Såfremt dit primære arbejdssprog ikke er dit modersmål, vil du blive bedt om at udføre en online sproglig vurdering, både ved starttidspunktet for praktikopholdet og efter afsluttet ophold. EU vil gerne måle effekten af et praktikophold for den sproglige forbedring. Det er obligatorisk at tage denne test, som ikke er særlig omfattende. Resultatet af testen får ingen konsekvenser for, om du er berettiget til praktikopholdet eller stipendiet. Testen vil være på dit primære arbejdssprog i udlandet.

Forsikring

Når du skal på praktikophold med Erasmus i Udlandet, er det dit eget ansvar at sørge for at tegne de nødvendige forsikringer. Nedenfor kan du læse, hvordan du skal gøre, så du er sikret bedst muligt under dit ophold.

Når du skal på praktikophold i Europa, skal du huske at bestille ‘The European Health Insurance Card’ (Det blå EU-sygesikringskort). Det blå sygesikringskort er gratis og an bestilles på www.borger.dk. På hjemmesiden kan du læse mere om de konkrete regler og dækningen i det land, du rejser til.

Vær opmærksom på, at det blå sygesikringskort ikke dækker i alle situationer. Derfor anbefaler vi, at du tegner en rejse- og sygeforsikring, der blandt andet dækker hjemtransport og ulykke.

Ved praktikophold i udlandet skal du være særlig opmærksom på, at du også skal være dækket af en ulykkes- og ansvarsforsikring. Ulykkesforsikring dækker, hvis du selv kommer til skade, og ansvarsforsikringen dækker, hvis du forvolder skade på en anden person eller ting, der tilhører andre.

Ofte har virksomheden selv en ulykke- og ansvarsforsikring, og vi anbefaler, at du beder virksomheden om at blive omfattet af denne. Husk, at praktikvirksomheden skal dokumentere dette ved at bekræfte dækningen i afsnit C i din ‘learning agreement’ sammen med en underskrift.

Hvis det ikke er muligt for dig at blive omfattet af praktikvirksomhedens ulykkes- og ansvarsforsikring, skal du selv sørge for at tegne den nødvendige forsikring.

BEMÆRK, at det ikke er muligt at blive dækket af Aarhus Universitet.

Løn og SU under praktik

Du kan ikke få løn under praktik og samtidig søge Erasmus-stipendiet. Du skal endvidere være opmærksom på, at du ikke må modtage både SU og løn under praktik. Du må dog gerne modtage tilskud til dokumenterede udgifter i forbindelse med praktikopholdet fx transport, husleje eller telefon. Du skal under alle omstændigheder altid informere SU-kontoret om dit udlandsophold i form af forhåndsgodkendelse og praktikkontrakt. Læs mere om reglerne for SU og løn under praktikophold her.

Hvordan søger jeg?

Der er ansøgningsfrist 2 gange om året. Det er ikke muligt at søge med tilbagevirkende kraft. Ansøgningsfristerne er:

15. maj og  15. november

Du skal altid søge om praktikstipendium inden, din praktik påbegyndes.
Dvs. at for praktik i efteråret skal du ansøge om stipendium inden 15. maj. Hvis du skal i praktik i foråret, skal du ansøge om stipendium inden 15. november.

Vær opmærksom på, at dit ophold skal være påbegyndt og afsluttet indenfor perioden 01.06.17 - 30.09.18, hvis du skal ud i det akademiske år 2017-18.

Indsend ansøgning samt nedenstående bilag til Internationalt Center:

Hvis din praktikaftale ikke er faldet endeligt på plads ved ansøgningsfristen, må du gerne ansøge alligevel og eftersende din Learning agreement (se deadlines ovenfor).

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Efter ansøgningsfristen modtager du en bekræftelse fra International Uddannelse. Hvis du får tildelt et stipendium, modtager du en praktikkontrakt via e-mail, som du skal underskrive og indsende, inden stipendiet kan udbetales.

Bemærk, at International Uddannelse ikke har kontakt til dit praktiksted. Husk at give SU-kontoret besked om dit udlandsophold.

Under opholdet

Skulle der mod forventning ske væsentlige ændringer i længden af dit ophold, indholdet i dine opgaver eller tilknytning til vejleder, skal du udfylde afsnittet "during mobility" i din Learning Agreement for Traineeships.

Efter opholdet

Når du kommer hjem, skal du sikre dig følgende:

  • Fremsend via email dit Traineeship Certificate (indeholdt i din Learning Agreement for Traineeships) til Sara Ølholm Eaton, International Uddannelse, solholm@au.dk.
  • Såfremt du er blevet bedt om at tage en sproglig vurdering (se afsnittet “Sproglig vurdering” ovenfor), skal du udfylde den sidste del af evalueringsskemaet, som automatisk udsendes til dig i slutningen af dit praktikophold.

Kontaktperson

Sara Ølholm Eaton

International koordinator
M
H bygn. 1652
P +4587152429
P +4523602268
1396225 / i40