Udveksling og praktik i udlandet

Du er her: AU » Studerende » Udveksling og praktik i udlandet » Europa » Erasmus

Erasmus studieophold i udlandet

NYT ERASMUS-PROGRAM FRA 2014-2015

Informationen på denne side er ikke længere gyldig. Du finder information om udveksling og praktik i udlandet på din studieportal.

NYT NYT NYT! Rejs ud med Erasmus igen

Med det nye program er der også kommet nye regler. Der er nu mulighed for at rejse ud med Erasmus flere gange og få stipendium flere gange. Førhen var det én gang i livet til studieophold.

Studerende kan nu tildeles max 12 måneders ophold på bachelor, max 12 måneders ophold på kandidat og max 12 måneders ophold på Ph.d.     

Stipendiets størrelse kommer desuden til at afhænge af, hvilket land den studerende skal til. Der bliver altså ikke en fast sats for alle. Hvis man skal til et land med høje leveomkostninger, kan man forvente at få højere stipendium end hvis man skal til et land med lave leveomkostninger. Differencen forventes dog ikke at blive af stor betydning.

Erasmus studieophold

Med Erasmus kan du komme på gratis studieophold i et andet europæisk land. Du kan søge et stipendium på ca. 250 euro pr. måned til dit studieophold. Læs om de generelle betingelser her på siden:

Hvilke krav stilles der til en Erasmus-ansøger?

  • Du skal have læst mindst ét år, og nogle gange helt op til tre år, inden du rejser ud. Tjek på dit fag, hvad der gælder for dig.
  • Opholdet skal kunne meritoverføres og indgå som en del af dit studium på AU. Opholdet i udlandet må ikke være studietidsforlængende. For at være berettiget til Erasmus stipendium skal der foreligge en forhåndsgodkendelse på opholdet svarende til minimum 20 ECTS pr. semester
  • Opholdet skal have en længde af 3 til 12 måneder

Hvor kan jeg komme hen?

Erasmus-aftaler er fagspecifikke. Det betyder, at du rejser ud på aftaler, som dit institut har indgået med andre europæiske universiteter. I oversigten over Erasmus-aftaler kan du finde de aftaler, som er på netop dit institut.

Se udvekslingspladser gennem Erasmus

Hvad kan jeg søge om?

Du søger på én gang om både gratis studieplads på et udenlandsk universitet og Erasmus-stipendie. Stipendiets størrelse varierer fra år til år, men ligger på ca. 250 euro om måneden.

Hvornår og hvordan søger jeg?

Deadline 1. december for hele det efterfølgende akademiske år. Du skal altså søge allerede 1. december, selvom du først vil rejse ud i det efterfølgende forår.

Deadline 15. september for eventuelle overskydende studiepladser og stipendiemidler fra 1. runde.

Husk, at du kun kan vælge de universiteter, som dit institut har en aftale med. Det er et krav, at du vedlægger en forhåndsgodkendelse af de fag, du gerne vil følge på værtsuniversitetet. Forhåndsgodkendelsen skal sikre, at dit studieophold i udlandet kan indgå som en integreret del af dit studie på AU.

Du skal ved ansøgning til Erasmus indsende:

Ansøgningen til Erasmus sendes til:

Trine Høj Eriksen

Internationalt Center
Høegh-Guldbergs gade 4, Bygning 1650

8000 Århus C

Hvornår og hvordan får jeg svar på min ansøgning?

1) Studiepladsen

Ansøgningerne registreres og håndteres af Internationalt Center. Efter ansøgningsfristen sendes ansøgningerne til bedømmelse ved koordinatorerne/instituttet og herefter fordeles studiepladserne af aftalernes koordinatorer. Du kan forvente at få svar omkring nominering til studieplads ca. 5 uger efter deadline.

Det er din koordinators pligt at give besked til det udenlandske universitet om, at du er blevet nomineret til en studieplads. Du skal selv søge om endelig optagelse ved universitetet.

Værtsuniversitetet vil normalt sende dig et brev om optagelse og eventuelt information om kurser, bolig etc. Udenlandske universiteter har imidlertid meget forskellig praksis, hvad angår "velkomstpakker", boliganvisning og øvrige serviceydelser til Erasmus-studerende. Du må her forhøre dig hos din koordinator, som er den, der kender værtsuniversitetet bedst.

Bemærk, at Internationalt Center som udgangspunkt ikke har kontakt til dit værtsuniversitet. Det har din koordinator eller du selv.

2) Stipendiet

Det er Internationalt Center der fordeler Erasmus-stipendierne. Du vil inden studiestart i udlandet modtage en kontraktmail fra Internationalt Center. Husk derfor altid at give besked, hvis du ændrer din mailadresse.

SU under dit ophold

Du kan tage din SU med til udlandet. Husk derfor at indsende kopi af forhåndsgodkendelse og bevis på optagelse på det udenlandske universitet til SU-kontoret.

Efter opholdet

Når du kommer hjem fra dit Erasmus-ophold, bedes du indlevere følgende dokumenter til Internationalt Center eller fremsende dem elektronisk til erasmus@au.dk

- Kopi af den endelige Learning agreement

- Underskrevet Confirmation of Enrolment

- Udfyldt Evalueringsskema

- Evt. dokumentation for deltagelse i sprogkursus

Din Learning Agreement skal være den endelige aftale, der er indgået mellem værtsuniversitetet og Aarhus Universitet vedr. de fag du har taget på dit udvekslingophold. Denne skal underskrives af både værtsuniversitetet samt din Erasmus-koordinator på Aarhus Universitet.

På din Confirmation of Enrolment skal de specifikke datoer, du fysisk har befundet dig på værtsuniversitetet, være angivet. Dette vil typisk være den periode du er blevet ind- og udskrevet i forbindelse med dit ophold. Husk at denne dokumentation kun er gyldig med en underskrift/stempel fra dit respektive værtsuniversitet.

Du bedes udfylde evalueringsskemaet, så andre studerende, der skal på udveksling eller i praktik, kan få glæde af de erfaringer, du har gjort dig på dit udvekslingsophold. Vi vil løbende uploade evalueringsskemaerne på vores hjemmeside.  

Du kan finde alle dokumenter på denne side under "Oversigt over bilag og links".

Kontakt:

Internationalt Center
Høegh-Guldbergs gade 4, Bygning 1650

8000 Århus C
Tlf: 8715 0220
Email: erasmus@au.dk 
Web: www.au.dk/rejsud

Åbningstid: mandag - fredag 10 - 14

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 02.12.2014

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk