Adgangskort - bygninger

Fællesadgang for BSS-studerende i Aarhus - uden for normal åbningstid

Uniparken

 

 

Fuglesangs Allé

UNIVERSITETSPARKEN

 

Bygning:

Område:

1324/1325

Indgang  (gennemgang fra Parken til Nørrebrogade)

1325

Indgang fra ringgadekrydset

1351

BSS bibliotek

Tunnel

Tunnel under Ringgaden (gennemgang fra Parket til ringgaden)

1350

Læsepladser 6. etage

1410/1411

Indgang ved Hovedbygning

FUGLESANGS ALLÉ 

 

Bygning:

Område:

2610

P-kælder

2610

Gangbro til bygn. 2636

2610

Indgang Vest

2610

Plan 1, indgang Syd Midt

2610

Plan 1, Indgang Øst

2610

Plan 1, vindfang Øst

2610

Plan 2, gangbro

2610

Plan 5, åbne studiepladser

2623

BIB hovedindgang

2623 - 2628

BIB ud

2623 - 2627

Port

2627

Gavldør

2627

Gårdhave

2627

Mellemdør

2628

Dør modsat vareindlevering

2628 - 2623

BIB ind

2636

Hovedindgang

2636

Kælderdør

For adgang til institutspecifikke studieområder/opholdsrum eller ved øvrige adgangsbehov, kontakt venligst det respektive institut eller det lokale driftskontor.

430943 / i40