Erhvervsvejledning

Karriere og erhverv

Mange jobmuligheder
Som færdiguddannet tandplejer har du mange jobmuligheder. 
•  Du kan få job i en tandlægepraksis herhjemme eller i udlandet, hvor danske tandplejere er
   meget efterspurgte. 
•  Du kan blive ansat i kommunal tandpleje og først og fremmest få med børn og unge
   at gøre.
   Din arbejdstid vil gå med såvel behandling ved tandlægestolen, som undervisning i
   skoleklasser. Flere kommuner tilbyder også tandpleje til ældre på plejehjem. 
•  Du kan starte din egen tandklinik og koncentrere dig om forebyggende behandling af
   patienter evt. i klinikfællesskab med tandlæger.
•  Du kan få job på hospitaler, institutioner og forsorgscentre. I det hele taget kvalificerer
   uddannelsen tandplejeren til at arbejde forebyggende med andre emner inden for
   sundhedssektoren.

Videreuddannelse
Sundhedsfaglig diplomuddannelse.

426584 / i40