Merit

Merit
Hvis du har uddannelsesmæssig baggrund, der berettiger til merit for ét eller flere fag, skal du aflevere en ansøgning herom til din underviser.

Ansøgningsskemaet - Link til pdf-fil til udskrift  

426589 / i40