Orlov

Orlov
I universitetets Regelsamling kan du finde de nyeste regler om Orlov. Du kan få nærmere oplysninger og rådgivning hos din studievejleder.

Som tandplejerstuderende/klinisk tandteknikerstuderende ved IOOS gælder følgende særlige regler:

ANMODNING OM ORLOV, BARSELSORLOV OG DISPENSATION
Du bedes henvende dig til din studievejleder, som i samråd med dig udarbejder en Individuel Studieplan.

OVERFLYTNING TIL TANDPLEJERSTUDIET PÅ SKT, KØBENHAVN
Overflytning til samme uddannelse ved anden uddannelsesinstitution kan tidligst meddeles, når du har deltaget i prøverne efter første studieår. Der kan i særlige tilfælde dispenseres herfra.

Du kontakter selv anden uddannelsesinstitution.

STUDIESTART EFTER ORLOV
Som det fremgår af orlovsansøgningen, bedes du, inden din orlov udløber, skriftligt melde tilbage til stu­diesekretæren på SKT, om du ønsker at genoptage studiepladsen.

Studiestart efter orlov bør ske ved et semesters begyndelse.

426588 / i40