Ændrede prøveformer på specialer - gælder det dig?

Skal du aflevere speciale efter den 1. september 2017, skal du være opmærksom på, om din uddannelse er omfattet af studieordningsændringer.

07.09.2017 | Karoline Munk Hansen

Der er pr. 1. september 2017 sket en opdatering og justering af beskrivelsen af specialet i studieordningerne for følgende kandidatuddannelser:

  • Nordisk sprog og litteratur
  • Medievidenskab
  • Informationsvidenskab
  • Digital design
  • Filosofi
  • Idéhistorie
  • Human Security

Er du studerende på en af de ovennævnte uddannelser, og skal du aflevere speciale efter den 1. september 2017, skal du således til eksamen efter den reviderede beskrivelse, som udgør bedømmelsesgrundlaget for specialet.

Derfor er det meget vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i studieordningens beskrivelse af specialet.

Du kan finde din studieordning ved at logge ind på mitstudie.au.dk - eller på Studieportalens side med studieordninger.  

Vi opfordrer dig samtidig til at tale med din specialevejleder om, hvilken betydning de nye bestemmelser for specialer har for netop dig og dit speciale.

Hvis du har andre spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du også meget velkommen til at kontakte studievejledningen.

Vær desuden opmærksom på, at det mundtlige forsvar af specialet er afskaffet på stort set alle specialetyper og uddannelser pr. 1. september 2017. Du kan læse mere om mundtligt forsvar og speciale her. 

Uddannelse
319425 / i40