Mundtligt forsvar afskaffes på (de fleste) specialer

Fra 1. september 2017 bliver det mundtlige forsvar af specialer stort set afskaffet på Arts. På længere sigt vil kun produktspecialer skulle forsvares mundtligt.

27.03.2017 | Lisbeth Hartmann

Overgangsregler

 •  Studerende på Institut for Kommunikation og Kultur (IKK) og Institut for Kultur og Samfund (IKS):
  Hvis du er begyndt på et speciale med mundtligt forsvar i foråret 2017 eller tidligere, vil mundtligt forsvar stadig være en del af eksamensformen, hvis du afleverer dit speciale senest den 1. september 2017 kl. 14:00.
  Hvis du afleverer senere end den 1. september 2017 kl. 14:00, skal specialet ikke forsvares mundtligt (og kravene til omfang vil være ændrede).
 • Undtagelser på IKK og IKS:
  Produktspecialer

  Du har også fremover mulighed for mundtligt forsvar.
  Studerende på de erhvervssproglige uddannelser (Cand.ling.merc.)

  Hvis du er optaget 2016 eller tidligere, sker der ikke ændringer i din eksamensform.
 • Studerende på DPU
  Hvis du er begyndt på et speciale med mundtligt forsvar i foråret 2017 eller tidligere, vil mundtligt forsvar stadig kunne være en del af eksamensformen, hvis du har afleveringsfrist for dit 1., 2. eller 3. prøveforsøg senest den 31. august 2017.
  Hvis du herefter bruger et 2. og/eller 3. prøveforsøg, vil du også ved disse forsøg kunne forsvare mundtligt.
Uddannelse
319425 / i40