Opslagstavle

Religionsvidenskab

Religionsvidenskabelige arrangementer

Ingen nyheder i denne liste

Andre arrangementer

tor 24 maj
15:15-17:15 | Emdrup, C001
Emdrup: Temaarrangement om at arbejde projektorienteret
At arbejde projektorienteret indgår i mange jobbeskrivelser, men hvad handler det om? Til arrangementet får du indblik i forskellige typer af projekter, hvilke krav der stilles til projektmedarbejdere og projektledere samt et overblik over almindelige projektværktøjer.
lør 26 maj
09:00-15:45 | Aarhus University
Temadag om robotter | MatchPoints 2018
Hvordan kan vi bygge robotter, der kan gøre os til bedre mennesker? Det er hovedspørgsmålet, når en række forskere, kunstnere og robotter mødes på Aarhus Universitet lørdag d. 26. maj for at debattere etiske og sociale dilemmaer og spilleregler for fremtidens samvær med robotter. Dagen er en del af MatchPoints Seminar om fremtidens velfærdssamfund, men det er muligt som studerende at købe separat billet til denne dag.

Viser resultater 1 til 2 ud af 8

1 2 3 4 Næste

Nyheder

17.05.2018 | Uddannelse

Dit eksamensbevis bliver digitalt

Fra den 15. maj 2018 får du ikke længere dit eksamensbevis tilsendt med posten, når du færdiggør din uddannelse på Aarhus Universitet. Det kommer i stedet i din e-boks.

17.05.2018 | Uddannelse

Tilmelding til omprøve i august

Tjek tilmeldingsfristen i din eksamensplan og tilmeld dig via selvbetjeningen.

04.05.2018 | Uddannelse

OBS: FRISTEN FOR TILMELDING TIL UNDERVISNING OG EKSAMEN ER FORLÆNGET TIL 7. MAJ

Der har været tekniske problemer. Derfor er fristen for eksamens- og undervisningstilmelding for bachelor og kandidatstuderendet forlænget til og med mandag den 7. maj.

03.05.2018 | Uddannelse

Undersøgelse af seksuelt krænkende adfærd på universiteterne sættes i gang

Universiteterne i Danmark er meget optagede af at forebygge seksuelle overgreb og krænkende adfærd mod studerende og hjælpe de krænkede bedst muligt. Derfor sætter universiteterne nu gang i en spørgeskemaundersøgelse.

16.04.2018 | Uddannelse

Undervisnings- og eksamenstilmelding for bachelor- og kandidatstuderende 1. - 5. maj

Du bliver automatisk tilmeldt de obligatoriske fag, men husk at tjekke, om du er korrekt tilmeldt. Hvis du skal tilmeldes valgfag el. lign., eller vil ændre eller framelde, skal du gøre det senest 5. maj.

16.04.2018 | Uddannelse

Husk at søge specialevejleder

For en række udannelser er der frist for ansøgning om specialevejleder 1. maj. (Antropologi, Human Security, Oplevelsesøkonomi, It-didaktisk design og DPU har andre frister).

Viser resultater 1 til 6 ud af 305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Årshjul for RV-studerende

 • Rus- og KA-introduktion i september måned
 • Semesterstartsfest i september måned
 • Ekskursion til Lübeck i oktober måned
 • Fællesfaglig dag i oktober måned
 • Ekskursion til Herning i november måned
 • Julefest i december måned
 • KA-ekskursion til København i løbet af forårssemesteret
 • Religion på Tværs i marts/april måned

Vedrørende mundtlig eksamen

UFU'et for Religionsvidenskab har besluttet følgende i forbindelse med mundtlig eksamen:

 • Computer med egne noter må medbringes i forberedelseslokalet
 • Wi-Fi må ikke benyttes. Overtrædelse medfører bortvisning fra eksamen
 • Telefon må ikke medbringes i forberedelseslokalet
 • Til eksamination må noter fra forberedelsestiden medbringes. Den enkelte underviser beslutter, om studerende må medbringe eget kompendium til eksamination eller ej.

Marts 2014

429911 / i40