Vigtig info

17.03.2017 | Uddannelse

Infomøde om profilsemesteret

Går du på kandidatuddannelsens 2. semester på IKK eller IKS, skal du snart vælge, hvad du vil på dit profilsemester til efteråret.

23.02.2017 | Uddannelse

Husk at søge optagelse på kandidatuddannelse

Enkelte uddannelser har ansøgningsfrist den 15. marts - på de fleste er fristen 1. april. Find information om ansøgning, frister mv. på kandidat.au.dk.

13.02.2017 | Uddannelse

Forwarder du din AU-mail til din private mail?

Selv om mail-forwarding er en mulighed i din AU-mail, kan vi ikke garantere dig, at alle mails når frem. Derfor anbefaler vi, at du i stedet sætter din egen mail op til at hente AU-mails.

26.01.2017 | Uddannelse

Husk at melde dig til omprøve (reksamen)

Hvis du ikke har bestået en eksamen ved den ordinære eksamenstermin i december/januar, kan du tilmelde dig den omprøve, der ligger umiddelbart efter, dvs. i februar 2017. Vær opmærksom på, at du selv skal tilmelde dig omprøven på studieselvbetjeningen, mit.au.dk. Frister for tilmelding - klik på overskriften.

19.01.2017 | Uddannelse

Log på WAYF med dit standard-brugernavn eller dit studienummer

Fra d. 28. januar 2017 skal du logge på WAYF med dit standard-brugernavn (f.eks. au999999) eller dit studienummer.

05.01.2017 | Uddannelse

Nedbrud i Digital Eksamen

Det har ikke været muligt at uploade opgaver til Digital Eksamen torsdag eftermiddag den 5. januar pga. nedbrud i Digital Eksamen.

03.10.2016 | Uddannelse

Fra midlertidigt til permanent CPR-nummer

Hvis du er optaget med et midlertidigt cpr-nummer, skal du huske at give os besked, når du får dit permanente nummer.

22.09.2016 | Uddannelse

Er du optaget på kandidatuddannelsen, inden du bestod din bachelor?

30. september er sidste frist for at indsende dokumentation for, at du har bestået din bacheloruddannelse.

22.09.2016 | Uddannelse

Har du brug for dit studiediagram?

Det studiediagram, der gælder for dig, finder du i den studieordning, du hører under. Hvis du er i tvivl om, hvilken studieordning du hører under, kan du spørge studiecentret eller din studievejleder.

08.09.2016 | Uddannelse

Har du søgt startmerit?

Sagerne om startmerit (merit for tidligere beståede uddannelsesdele) er under behandling, men der er flere instanser, der skal høres, så det tager lidt tid. Afgørelserne kommer i løbet af efteråret - sager der har indflydelse på 1. semester bliver prioriteret.

Viser resultater 1 til 10 ud af 235

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste