Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Bachelorprojekt og speciale Speciale Frister i forbindelse med specialet

Frister i forbindelse med specialet

Som kandidatstuderende opfordres du til at begynde at forberede din specialeskrivning i god tid, ved at overveje dit specialeemne, bestille litteratur etc.

For at understøtte en tidlig specialeproces, er der fastsat en række frister i forbindelse med specialet – heriblandt fristen for at søge om specialevejleder, som indleder specialeforløbet.

Selve planlægningen af dit (speciale)vejledningsforløb og udarbejdelse af vejledningsplan skal ske i samarbejde med din specialevejleder.

Læs mere om specialeprocessens trin.

For at få en god start på din specialeskrivning anbefaler vi, at du deltager i de specialeforberedende aktiviteter som udbydes på Arts. Du skal også være opmærksom på, at der kan være specialeforberedende aktiviteter på din uddannelse eller dit fag.

Vær opmærksom på, at fristerne i forbindelse med specialeforløbet kan variere fra uddannelse til uddannelse.

Som udgangspunkt er fristerne fælles for alle uddannelser på instituttet, men på enkelte uddannelser er der undtagelser. Det gælder Antropologi og Human Security på Institut for Kultur og Samfund samt Oplevelsesøkonomi på Institut for Kultur og Kommunikation.

Har du rammeudvidelse på din kandidatuddannelse, må du selv vælge, om du vil søge vejleder på dit 2. semester eller dit 3. semester, dvs. ved fristen 1. maj eller 1. november.

For alle studerende gælder, at hvis en frist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen den først følgende hverdag.

Forår 2019 (aflevering 1. juni 2019)

Studerende på Institut for Kommunikation og Kultur og Institut for Kultur og Samfund

 

Dato

Ansvarlig

Frist for ansøgning om specialevejleder

1. maj 2018

Studerende

Frist for besked om tildelt vejleder

1. juni 2018

Arts Studier

Tilbud om indledende vejledningsmøde

1. juni - 31. august 2018

Studerende og vejleder

Indsendelse af vejledningsplan 

15. december 2018

Studerende

Frist for tilkendegivelse af aflevering af specialet til Arts Studier

20. april 2019

Studerende

Afleveringsfrist

1. juni 2019

Studerende

Bedømmelsesfrist

30. juni 2019

Vejleder og censor

Studerende på DPU

 

Frist

Ansvarlig

Ansøgning om specialevejleder

1. november 2018

Studerende

Besked om tildelt vejleder

1. december 2018

Arts Studier

Indsendelse af vejledningsplan

15. januar 2019

Studerende

Frist for tilkendegivelse af aflevering af specialet til Arts Studier

20. april 2019

Studerende

Aflevering

1. juni 2019

Studerende

Bedømmelse

30. juni 2019

Vejleder og censor

 

 

Studerende på Antropologi og Human Security

På Antropologi og Human Security tildeles vejleder på 1. semester, således at alle studerende er tildelt en vejleder senest i december på 1. semester.  

Frist

Ansvarlig

Indsendelse af vejledningsplan

15. december 2018

Studerende 

Frist for tilkendegivelse af aflevering af specialet til Arts Studier

20. april 2019

Studerende

Aflevering

1. juni 2019

Studerende

Bedømmelse

30. juni 2019

Vejleder og censor 

Studerende på IT-didaktisk design

 

Dato

Ansvarlig

Frist for ansøgning om specialevejleder

1. september 2018

Studerende

Frist for besked om tildelt vejleder

1. oktober 2018

Arts Studier

Indsendelse af vejledningsplan - sendes til Arts Studier

15. november 2018

Studerende

 

Frist for tilkendegivelse af aflevering af specialet til Arts Studier

20. april 2019

Studerende

Afleveringsfrist

1. juni 2019

Studerende

Bedømmelsesfrist

30. juni 2019

Vejleder og censor

Studerende på Oplevelsesøkonomi

 

Dato

Ansvarlig

Frist for ansøgning om specialevejleder

1. oktober 2018

Studerende

Frist for besked om tildelt vejleder

15. november 2018

Arts Studier

Tilbud om indledende vejledningsmøde

15. november-15. december 2018

Studerende og vejleder

Indsendelse af vejledningsplan - sendes til Arts Studier

15. december 2018

Studerende

Frist for tilkendegivelse af aflevering af specialet til Arts Studier

20. april 2019

Studerende

Afleveringsfrist

1. juni 2019

Studerende

Mundtlig eksamen på
produktspecialer

omkring 21. juni 2019

Bedømmelsesfrist

30. juni 2019

Vejleder og censor

Studerende på CLM (årgang 2017)

 

Dato

Ansvarlig

Frist for ansøgning om specialevejleder

15. november 2018

Studerende

Frist for besked om tildelt vejleder

1. december 2018

Arts Studier

Tilbud om første vejledningsmøde1. december - 15. december 2018Studerende og vejleder

Indsendelse af vejledningsplan 

15. december 2018

Studerende

Frist for tilkendegivelse af aflevering af specialet til Arts Studier

20. april 2019

Studerende

Afleveringsfrist

1. juni 2019

Studerende

Bedømmelsesfrist

30. juni 2019

Vejleder og censor

Efterår 2019 (aflevering 2. januar 2020)

Studerende på Institut for Kommunikation og Kultur og Institut for Kultur og Samfund

 

Frist

Ansvarlig

Ansøgning om specialevejleder

1. november 2018

Studerende

Besked om tildelt vejleder

1. december 2018

Arts Studier

Tilbud om indledende vejledningsmøde1. december 2018 - 31. januar 2019Studerende og vejleder

Indsendelse af vejledningsplan 

15. juni 2019

Studerende

Frist for tilkendegivelse af aflevering af specialet til Arts Studier

20. november 2019

Studerende

Aflevering

2. januar 2020

Studerende

Bedømmelse

31. januar 2020

Vejleder og censor

Studerende på DPU

Frist

Ansvarlig

Ansøgning om specialevejleder

1. april 2019

Studerende

Besked om tildelt vejleder

1. maj 2019

Arts Studier

Indsendelse af vejledningsplan

15. juni 2019

Studerende

Frist for tilkendegivelse af aflevering af specialet til Arts Studier

20. november 2019

Studerende

Aflevering

2. januar 2020

Studerende

Bedømmelse

31. januar 2020

Vejleder og censor

Studerende på Antropologi og Human Security

På Antropologi og Human Security tildeles vejleder på 1. semester, således at alle studerende er tildelt en vejleder senest i december på 1. semester.

Frist

Ansvarlig

Indsendelse af vejledningsplan til Arts Studier

15. juni 2019

Studerende

Frist for tilkendegivelse af aflevering af specialet til Arts Studier

20. november 2019

Studerende

Aflevering

2. januar 2020

Studerende

Bedømmelse

31. januar 2020

Vejleder og censor

Forår 2020 (aflevering 1. juni 2020)

Studerende på Institut for Kommunikation og Kultur og Institut for Kultur og Samfund

 

Dato

Ansvarlig

Frist for ansøgning om specialevejleder

1. maj 2019

Studerende

Frist for besked om tildelt vejleder

1. juni 2019

Arts Studier

Tilbud om indledende vejledningsmøde

1. juni - 31. august 2019

Studerende og vejleder

Indsende vejledningsplan til Arts Studier 

15. december 2019

Studerende 

Frist for tilkendegivelse af aflevering af specialet til Arts Studier

20. april 2020

Studerende

Afleveringsfrist

1. juni 2020

Studerende

Bedømmelsesfrist

30. juni 2020

Vejleder og censor

Studerende på DPU

 

Frist

Ansvarlig

Ansøgning om specialevejleder

1. november 2019

Studerende

Besked om tildelt vejleder

1. december 2019

Arts Studier

Indsendelse af vejledningsplan

15. januar 2020

Studerende

Frist for tilkendegivelse af aflevering af specialet til Arts Studier

20. april 2020

Studerende

Aflevering

1. juni 2020

Studerende

Bedømmelse

30. juni 2020

Vejleder og censor

Studerende på Antropologi og Human Security

På Antropologi og Human Security tildeles vejleder på 1. semester, således at alle studerende er tildelt en vejleder senest i december på 1. semester.  

Frist

Ansvarlig

Indsendelse af vejledningsplan

15. december 2019

Studerende 

Frist for tilkendegivelse af aflevering af specialet til Arts Studier

20. april 2020

Studerende

Aflevering

1. juni 2020

Studerende

Bedømmelse

30. juni 2020

Vejleder og censor 

Studerende på Oplevelsesøkonomi

 

Dato

Ansvarlig

Frist for ansøgning om specialevejleder

1. oktober 2019

Studerende

Frist for besked om tildelt vejleder

15. november 2019

Arts Studier

Tilbud om indledende vejledningsmøde

15. november-15. december 2019

Studerende og vejleder

Indsende vejledningsplan til Arts Studier

15. december 2019

Studerende og vejleder

Frist for tilkendegivelse af aflevering af specialet til Arts Studier

20. april 2020

Studerende

Afleveringsfrist

1. juni 2020

Studerende

Mundtlig eksamen på
produktspecialer

omkring 21. juni 2020

Bedømmelsesfrist

30. juni 2020

Vejleder og censor

376379 / i40