Ansøgning om specialevejleder

Der er forskellige procedurer for at indgå aftale med specialevejledere på de enkelte uddannelser. Nedenfor kan du se, hvad der gælder for din uddannelse.

Ansøgning:

Oversigt over procedurer på de enkelte uddannelser

 
Anthropology of Education and Globalisation (AEG)

På AEG laver man feltarbejde på 3. semester, og materialet herfra bruges til specialet, som skrives på 4. semester. Det betyder at man reelt arbejder på sit speciale i 3. og 4. semester, selv om man formelt først indskrives som specialeskrivende ved starten af 4. semester.

Ved afslutningen på 2. semester (ultimo maj) afleveres i forbindelse faget ” Ethnographic Research Methods & Field Preparation” et kort abstrakt (10-15 linjer) om det kommende feltarbejde: sted, interesse, fokus, metoder, hvis muligt lidt om teoretisk tilgang. På baggrund af dette abstrakt bliver der tildelt en vejleder til feltarbejdet.

Det tilstræbes at den tildelte vejleder til feltarbejde fortsætter som specialevejleder. Dog er der et ’transfer’ vindue ultimo november, hvor der kan ansøges om en specialevejleder i de tilfælde hvor det ikke er muligt.

Antropologi

Vejleder tildeles på 1. semester, således at alle studerende er tildelt en vejleder senest i december på 1. semester. Du vil af din liniekoordinator blive orienteret om processen i løbet af oktober måned på 1. semester. Din vejleder er som hovedregel den samme for feltforberedelse (2. sem), feltarbejde (3.sem) og speciale (4. sem).

Arabisk og islamstudier

Her kræver det afdelingslederens godkendelse at indgå en aftale om specialevejleder, send din ansøgning ind med 3 prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”. 

Asienstudier (Japanstudier)

Her udpeger afdelingslederen en specialevejleder på baggrund af specialets emneområde. Send din ansøgning og udfyld ”Specialets emneområde”. 

Asienstudier (Kinastudier)

Her udpeger afdelingslederen en specialevejleder på baggrund af specialets emneområde. Send din ansøgning og udfyld ”Specialets emneområde”. 

Brasilianske studier

Her kræver det afdelingslederens godkendelse at indgå en aftale om specialevejleder, send din ansøgning ind med 3 prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”. 

Cand. Public

Her kræver det afdelingslederens godkendelse at indgå en aftale om specialevejleder. Send din ansøgning ind med tre prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”. Hvis du har drøftet emnet med en vejlederkandidat, så svar ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”.  

CLM Engelsk

Her udpeger specialekoordinatoren en vejleder på baggrund af specialets emneområde. Du må gerne drøfte emnet med potentielle vejledere, inden du ansøger. I så fald svarer du ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”. Studerende og potentielle vejledere kan dog ikke indgå bindende vejledningsaftaler, idet det er specialekoordinatoren, der laver den endelige fordeling.

CLM Fransk

Her udpeger specialekoordinatoren en vejleder på baggrund af specialets emneområde. Du må gerne drøfte emnet med potentielle vejledere, inden du ansøger. I så fald svarer du ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”. Studerende og potentielle vejledere kan dog ikke indgå bindende vejledningsaftaler, idet det er specialekoordinatoren, der laver den endelige fordeling.

CLM Spansk

Mere information følger snarest!

CLM Tysk

Mere information følger snarest!

Diakoni

Her finder du selv en specialevejleder og indgår en aftale med vedkommende. Du skal skrive navne på din første, anden og tredje prioritet på vejlederansøgningen og svare ”ja” på spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”, hvis du allerede har drøftet emnet med din første prioritet.

Didaktik-uddannelserne

Du skal på blanketten angive hvilket overordnet emne du ønsker at skrive speciale inden for. Din ansøgning vil blive behandlet af specialekoordinatoren/uddannelseskoordinatoren på din uddannelse, som bedst muligt vil matche dit emne med en specialevejleder.

Hvis du på forhånd har et ønske om hvem der skal/kan være vejleder på dit speciale, har du mulighed for at ønske en specialevejleder. Der er dog ingen garanti for at ønsket kan opfyldes.

Du skal IKKE på forhånd indgå en aftale med en vejleder.

Digital design

Her udpeger specialekoordinatoren en vejleder på baggrund af specialets emneområde. Du må gerne drøfte emnet med potentielle vejledere, inden du ansøger. I så fald svarer du ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”. Studerende og potentielle vejledere kan dog ikke indgå bindende vejledningsaftaler, idet det er specialekoordinatoren, der laver den endelige fordeling.    

Dramaturgi

Her kræver det afdelingslederens godkendelse at indgå en aftale om specialevejleder, send din ansøgning ind med 3 prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”.

Engelsk

Her kræver det afdelingslederens godkendelse at indgå en aftale om specialevejleder, send din ansøgning ind med 3 prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”.

Europastudier

Her udpeger afdelingslederen en specialevejleder på baggrund af specialets emneområde. Send din ansøgning og udfyld ”Specialets emneområde”. 

Filosofi

Her finder du selv en specialevejleder og indgår en aftale med vedkommende. Du skal kun skrive et navn på vejlederansøgningen og svare ja til spørgsmålet ” Emnet er drøftet med vejleder”.

Forhistorisk arkæologi

Her finder du selv en specialevejleder og indgår en aftale med vedkommende. Du skal kun skrive et navn på vejlederansøgningen og svare ja til spørgsmålet ” Emnet er drøftet med vejleder”.

Fransk

Her må du gerne selv indgå aftale med en specialevejleder, har du gjort det skal du kun skrive et navn på vejlederansøgningen og svare ja til spørgsmålet ” Emnet er drøftet med vejleder”. Ønsker du en vejleder tildelt, skal du udfylde feltet ”Specialets emneområde” og gerne tilføje 3 prioriteter.

Generel pædagogik

Du skal på blanketten angive hvilket overordnet emne du ønsker at skrive speciale inden for. Din ansøgning vil blive behandlet af specialekoordinatoren/uddannelseskoordinatoren på din uddannelse, som bedst muligt vil matche dit emne med en specialevejleder.

Hvis du på forhånd har et ønske om hvem der skal/kan være vejleder på dit speciale, har du mulighed for at ønske en specialevejleder. Der er dog ingen garanti for at ønsket kan opfyldes.

Du skal IKKE på forhånd indgå en aftale med en vejleder.

Historie

Her kræver det afdelingslederens godkendelse at indgå en aftale om specialevejleder, send din ansøgning ind med 3 prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”. 

Human Security

Vejleder tildeles på 1. semester, således at alle studerende er tildelt en vejleder senest i december på 1. semester. Du vil af din koordinator blive orienteret om processen i løbet af oktober måned på 1. semester. Din vejleder er som hovedregel den samme for feltarbejde/work placement (3.sem) og speciale (4. sem).

Idehistorie

Her finder du selv en specialevejleder og indgår en aftale med vedkommende. Du skal kun skrive et navn på vejlederansøgningen og svare ja til spørgsmålet ” Emnet er drøftet med vejleder”.

Informationsvidenskab

Her udpeger specialekoordinatoren en vejleder på baggrund af specialets emneområde. Du må gerne drøfte emnet med potentielle vejledere, inden du ansøger. I så fald svarer du ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”. Studerende og potentielle vejledere kan dog ikke indgå bindende vejledningsaftaler, idet det er specialekoordinatoren, der laver den endelige fordeling.  

Internationale studier

Her udpeger afdelingslederen en specialevejleder på baggrund af specialets emneområde. Send din ansøgning og udfyld ”Specialets emneområde”. 

IT-didaktisk design

Her udpeger specialekoordinatoren en vejleder på baggrund af specialets emneområde. Du må gerne drøfte emnet med potentielle vejledere, inden du ansøger. I så fald svarer du ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”. Studerende og potentielle vejledere kan dog ikke indgå bindende vejledningsaftaler, idet det er specialekoordinatoren, der laver den endelige fordeling. 

Italiensk

Her må du gerne selv indgå aftale med en specialevejleder, har du gjort det skal du kun skrive et navn på vejlederansøgningen og svare ja til spørgsmålet ” Emnet er drøftet med vejleder”. Ønsker du en vejleder tildelt, skal du udfylde feltet ”Specialets emneområde” og gerne tilføje 3 prioriteter.

Klassisk arkæologi

Her finder du selv en specialevejleder og indgår en aftale med vedkommende. Du skal kun skrive et navn på vejlederansøgningen og svare ja til spørgsmålet ” Emnet er drøftet med vejleder”.

Klassiske sprog

Her finder du selv en specialevejleder og indgår en aftale med vedkommende. Du skal kun skrive et navn på vejlederansøgningen og svare ja til spørgsmålet ” Emnet er drøftet med vejleder”.

Kognitiv semiotik

Send din ansøgning ind med tre prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”. Hvis du har drøftet emnet med en vejlederkandidat af første prioritet, så svar ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”. Der er desværre ingen garanti at du kan få den vejleder som har din første prioritet.

Kunsthistorie

Her kræver det afdelingslederens godkendelse at indgå en aftale om specialevejleder, send din ansøgning ind med 3 prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”.

Latinamerikastudier

Her må du gerne selv indgå aftale med en specialevejleder, har du gjort det skal du kun skrive et navn på vejlederansøgningen og svare ja til spørgsmålet ” Emnet er drøftet med vejleder”. Ønsker du en vejleder tildelt, skal du udfylde feltet ”Specialets emneområde” og gerne tilføje 3 prioriteter.

Lingvistik

Send din ansøgning ind med tre prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”. Hvis du har drøftet emnet med en vejlederkandidat af første prioritet, så svar ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”. Der er desværre ingen garanti at du kan få den vejleder som har din første prioritet.

Litteraturhistorie

Her kræver det afdelingslederens godkendelse at indgå en aftale om specialevejleder, send din ansøgning ind med 3 prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”.

Medievidenskab

Her kræver det afdelingslederens godkendelse at indgå en aftale om specialevejleder. Send din ansøgning ind med tre prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”. Hvis du har drøftet emnet med en vejlederkandidat, så svar ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”.

Middelalder- og renæssancearkæologi

Her finder du selv en specialevejleder og indgår en aftale med vedkommende. Du skal kun skrive et navn på vejlederansøgningen og svare ja til spørgsmålet ” Emnet er drøftet med vejleder”.

Musikvidenskab

Her kræver det afdelingslederens godkendelse at indgå en aftale om specialevejleder, send din ansøgning ind med 3 prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”.

Nordisk

På Nordisk må du gerne kontakte en mulig specialevejleder inden du indsender din vejlederansøgning, hvor du skal svare ja til spørgsmålet ”Emnet er drøftet med en vejleder”. Udfyld desuden dine 3 prioriteter og udfyld “Specialets emneområde”. Afdelingsleder tildeler så vidt muligt efter den ønskede prioritering. 

Oplevelsesøkonomi

Her kræver det afdelingslederens godkendelse at indgå en aftale om specialevejleder, send din ansøgning ind med 3 prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”. 

Pædagogisk antropologi

På pædagogisk antropologi laver man feltarbejde på 3. semester, og materialet herfra bruges til specialet, som skrives på 4. semester. Det betyder at man reelt arbejder på sit speciale i 3. og 4. semester, selv om man formelt først indskrives som specialeskrivende ved starten af 4. semester.

Ved afslutningen på 2. semester (ultimo maj) afleveres i forbindelse faget ”Projektdesign” et kort abstrakt (10-15 linjer) om det kommende feltarbejde: sted, interesse, fokus, metoder, hvis muligt lidt om teoretisk tilgang. På baggrund af dette abstrakt bliver der tildelt en vejleder til feltarbejdet.

Det tilstræbes at den tildelte vejleder til feltarbejde fortsætter som specialevejleder. Dog er der et ’transfer’ vindue ultimo november, hvor der kan ansøges om en specialevejleder i de tilfælde hvor det ikke er muligt.

Pædagogisk filosofi

Du skal på blanketten angive hvilket overordnet emne du ønsker at skrive speciale inden for. Din ansøgning vil blive behandlet af specialekoordinatoren/uddannelseskoordinatoren på din uddannelse, som bedst muligt vil matche dit emne med en specialevejleder.

Hvis du på forhånd har et ønske om hvem der skal/kan være vejleder på dit speciale, har du mulighed for at ønske en specialevejleder. Der er dog ingen garanti for at ønsket kan opfyldes.

Du skal IKKE på forhånd indgå en aftale med en vejleder.

Pædagogisk psykologi

Du skal på blanketten angive hvilket overordnet emne du ønsker at skrive speciale inden for. Din ansøgning vil blive behandlet af specialekoordinatoren/uddannelseskoordinatoren på din uddannelse, som bedst muligt vil matche dit emne med en specialevejleder.

Hvis du på forhånd har et ønske om hvem der skal/kan være vejleder på dit speciale, har du mulighed for at ønske en specialevejleder. Der er dog ingen garanti for at ønsket kan opfyldes.

Du skal IKKE på forhånd indgå en aftale med en vejleder.

Pædagogisk sociologi

Du skal på blanketten angive hvilket overordnet emne du ønsker at skrive speciale inden for. Din ansøgning vil blive behandlet af specialekoordinatoren/uddannelseskoordinatoren på din uddannelse, som bedst muligt vil matche dit emne med en specialevejleder.

Hvis du på forhånd har et ønske om hvem der skal/kan være vejleder på dit speciale, har du mulighed for at ønske en specialevejleder. Der er dog ingen garanti for at ønsket kan opfyldes.

Du skal IKKE på forhånd indgå en aftale med en vejleder.

Religionsvidenskab

Her finder du selv en specialevejleder og indgår en aftale med vedkommende. Du skal kun skrive et navn på vejlederansøgningen og svare ja til spørgsmålet ” Emnet er drøftet med vejleder”. 

Retorik

Her kræver det afdelingslederens godkendelse at indgå en aftale om specialevejleder, send din ansøgning ind med 3 prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”

Rusland- og Balkanstudier

Her udpeger afdelingslederen en specialevejleder på baggrund af specialets emneområde. Send din ansøgning og udfyld ”Specialets emneområde”. 

Spansk

Her må du gerne selv indgå aftale med en specialevejleder, har du gjort det skal du kun skrive et navn på vejlederansøgningen og svare ja til spørgsmålet ” Emnet er drøftet med vejleder”. Ønsker du en vejleder tildelt, skal du udfylde feltet ”Specialets emneområde” og gerne tilføje 3 prioriteter.

Sustainable Heritage Management

Her finder du selv en specialevejleder og indgår en aftale med vedkommende. Du skal kun skrive et navn på vejlederansøgningen og svare ja til spørgsmålet ” Emnet er drøftet med vejleder”.

Teologi

Her finder du selv en specialevejleder og indgår en aftale med vedkommende. Du skal skrive navne på din første, anden og tredje prioritet på vejlederansøgningen og svare ”ja” på spørgsmålet ”Emnet er drøftet med vejleder”, hvis du allerede har drøftet emnet med din første prioritet.

Tysk

Her må du gerne selv indgå aftale med en specialevejleder, har du gjort det skal du kun skrive et navn på vejlederansøgningen og svare ja til spørgsmålet ” Emnet er drøftet med vejleder”. Ønsker du en vejleder tildelt, skal du udfylde feltet ”Specialets emneområde” og gerne tilføje 3 prioriteter.

Uddannelsesvidenskab

Du skal på blanketten angive hvilket overordnet emne du ønsker at skrive speciale inden for. Din ansøgning vil blive behandlet af specialekoordinatoren/uddannelseskoordinatoren på din uddannelse, som bedst muligt vil matche dit emne med en specialevejleder.

Hvis du på forhånd har et ønske om hvem der skal/kan være vejleder på dit speciale, har du mulighed for at ønske en specialevejleder. Der er dog ingen garanti for at ønsket kan opfyldes.

Du skal IKKE på forhånd indgå en aftale med en vejleder.

Æstetik og kultur

Her kræver det afdelingslederens godkendelse at indgå en aftale om specialevejleder, send din ansøgning ind med 3 prioriteter og udfyld ”Specialets emneområde”.

1422693 / i40