Katrinebjerg

Bygninger og lokaler

Uddannelserne Informationsvidenskab, Medievidenskab og Digital Design har hjemme i IT-byen Katrinebjerg. Undervisningen finder normalt sted i lokalerne i Adorno-bygningen, Incuba Science Park, Nygaard-bygningen eller Schön-bygningen.

Medarbejderkontorerne er placeret i Wiener-bygningen, Helsingforsgade 14 samt i Nygaard-bygningen, Finlandsgade 21.

Kantinen finder du i INCUBA Science Park (studeetagen) samt i Nygaard (studeetagen). I INCUBA Science Park er der desuden to auditorier som bruges til store hold og gæsteforelæsninger.

AU Library - Katrinebjerg finder du i Nygaard-bygningen, Finlandsgade 21, 1. sal.

Videoredigeringsrum

I Adorno finder du 13 rum til videoredigering, som AV-afdelingen kan give dig adgang til. De sørger desuden for den generelle support.

Audio-faciliteter

“I kælderen i Nygaard-bygningen er der faciliteter til at mixe surround sound.

For at få adgang til det skal du henvende dig til Rasmus Lunding - rasl@cc.au.dk”.

Digitalt Design og Interaktions Lab. DD Lab

I Bygning 5361 finder du Digital Design og Informationsvidenskabs laboratorie-faciliteter.

Her er bl.a. adgang til 3D printere, Lasercutter med mere.

Du kan finde mere information om lab´et her: http://ddlab.au.dk

Henvendelse om DD Lab foregår hos Rasmus Lunding - rasl@cc.au.dk.

AV-afdelingen

AV afdelingen i IT-byen har til huse i Lokale 114, Adorno-bygningen, Helsingforsgade 8 og de kan hjælpe med følgende:

 • Udlån af AV-udstyr, såsom diktafoner og videokameraer (HandyCam's)
 • Booking af redigeringsrum
 • Support til udstyr og redigeringsprogrammer

Nøgle

Er du underviser, skal have adgang til undervisningslokaler, har kontor eller adgang til et laboratorium skal du have en nøgle. Det får du ved at henvende dig på dit sekretariat.

Er du studerende på datalogi er der et depositum på kr. 500,-. Indbetales via webshop. Henvend dig på Informationskontoret.

Er du studerende på IMV er der et depositum på kr. 1000,- Indbetales via webshop. Henvend dig på Informationskontoret.

Nøgler til redigeringsrummene i Adorno udleveres i AV afdelingen og udleveres kun ved bookning.

Teknisk support

 • Spørgsmål vedr. oprettelse af brugernavn, brug af kodeord, AULA-support mv. rettes til AU IT, arts.it@au.dk eller på telefon 8715 0911.
 • Spørgsmål vedr. AV-udstyr rettes til  AV-afdelingen i Adorno-bygningen, lokale 114
 • Spørgsmål til IT-drift (dvs om adgangskort og bygninger) rettes til driftitby@au.dk eller 87150539.

Oprydning

Drift- og rengøringspersonalet samt gartnerne kan desværre ikke klare alt oprydningsarbejdet alene, derfor har vi brug for, at du som studerende:

 • Altid rydder op efter dig selv, når du færdes i AU’s bygninger samt på AU’s udeareal, herunder:
 • Bærer dit brugte service tilbage til kantinen/cafeen
 • Placerer dit affald i de relevante affaldsbeholdere – også på udearealet

Spar på energien

Som studerende kan du sagtens være med til at gøre en forskel i forhold til at spare på energien. Energibesparelser er til stor gavn for miljøet og samtidig er det mange penge at spare for så stor en organisation som AU.

Hvad kan du gøre for at spare på energien?

 • Slukke lyset, når du forlader et tomt lokale
 • Tage trapperne i stedet for elevatoren
 • Give det lokale driftspersonale besked, hvis du opdager et toilet el. lign, der løber
 • Slukke for radiatoren, hvis du lufter ud i et lokale

Sikkerhed

Alarminstrukser: Alle bygninger er udstyret med alaminstrukser, der fortæller, hvordan du forholder dig ved hændelser af katastrofelignende eller livstruende karakter.

Almene sikkerhedsforbehold: Af hensyn til din egne, dine medstuderendes og bygningernes sikkerhed, er det vigtigt, at du kun lukker dig selv ind med dit studiekort. Skal du og en medstuderende eksempelvis benytte bygningerne uden for normal åbningstid, skal I begge medbringe et aktivt studiekort. Man kan blive bedt om at fremvise studiekort, når man befinder sig i AU’s bygninger. Desuden skal du aldrig lade værdigenstande ligge uden opsyn. 

Henvend dig altid til det lokale driftspersonale, hvis du har mistanke om personer eller situationer, der kan være til fare for sikkerheden

Husk altid at lukke vinduer, når du forlader et lokale

373424 / i40