Katrinebjerg

Bygninger og lokaler

Uddannelserne Informationsvidenskab, Medievidenskab og Digital Design har hjemme i IT-byen Katrinebjerg. Undervisningen finder normalt sted i lokalerne i Adorno-bygningen, Nygaard-bygningen eller Schön-bygningen.

I INCUBA Science Park er der desuden to auditorier som bruges til store hold og gæsteforelæsninger.

Medarbejderkontorerne er placeret i Wiener-bygningen, Helsingforsgade 14 samt i Nygaard-bygningen, Finlandsgade 21.

Videoredigeringsrum

I Adorno finder du 13 rum til videoredigering, som AV-afdelingen kan give dig adgang til. De sørger desuden for den generelle support.

Audio-faciliteter

“I kælderen i Nygaard-bygningen er der faciliteter til at mixe surround sound.

For at få adgang til det skal du henvende dig til Rasmus Lunding - rasl@cc.au.dk”.

Digitalt Design og Interaktions Lab. DD Lab

I Bygning 5361 finder du Digital Design og Informationsvidenskabs laboratorie-faciliteter.

Her er bl.a. adgang til 3D printere, Lasercutter med mere.

Du kan finde mere information om lab´et her: http://ddlab.au.dk

Henvendelse om DD Lab foregår hos Rasmus Lunding - rasl@cc.au.dk.

AV-afdelingen

AV afdelingen i IT-byen har til huse i Lokale 114, Adorno-bygningen, Helsingforsgade 8 og de kan hjælpe med følgende:

 • Udlån af AV-udstyr, såsom diktafoner og videokameraer (HandyCam's)
 • Booking af redigeringsrum
 • Support til udstyr og redigeringsprogrammer

Nøgle

Er du underviser, skal have adgang til undervisningslokaler, har kontor eller adgang til et laboratorium skal du have en nøgle. Det får du ved at henvende dig på dit sekretariat.

Er du studerende på datalogi er der et depositum på kr. 500,-. Indbetales via webshop. Henvend dig på Informationskontoret.

Er du studerende på IMV er der et depositum på kr. 1000,- Indbetales via webshop. Henvend dig på Informationskontoret.

Nøgler til redigeringsrummene i Adorno udleveres i AV afdelingen og udleveres kun ved bookning.

Teknisk support

 • Spørgsmål vedr. oprettelse af brugernavn, brug af kodeord, AULA-support mv. rettes til AU IT, arts.it@au.dk eller på telefon 8715 0911.
 • Spørgsmål vedr. AV-udstyr rettes til  AV-afdelingen i Adorno-bygningen, lokale 114
 • Spørgsmål til IT-drift (dvs om adgangskort og bygninger) rettes til driftitby@au.dk eller 87150539.

Læsepladser og grupperum

Der findes forskellige typer læsepladser og grupperum på Katrinebjerg.

Se oversigten over læsepladser på Katrinebjerg.

Kantine

Du finder kantiner i både Nygaard-bygningen og Incuba Science Park.

Kantinen i Nygaard-bygningen (IT-hjørnet)

Åbningstider

Mandag-torsdag 7.30-14.15

Fredag 7.30-13.45


Kantinen i INCUBA Science Park

Åbningstider

Mandag-torsdag 8.00-15.00

Fredag 8.00-14.30

IT og print

Information om, hvor der findes printere på Katrinebjerg, samt information om printsystemet My Print finder du på AU Librarys hjemmeside om MyPrint

Bibliotek

AU Library - Katrinebjerg finder du på 1. sal i Nygaard-bygningen.

Kontakt

Studievejledningen på Katrinebjerg

 • Bachelor- og tilvalgsuddannelser
  Wienerbygningen
  Bygning 5347 / lokale 040

 • BA tlf.: 87 16 12 64
 • BA email:studvba@imv.au.dk
 • Kandidatuddannelser og kandidattilvalg
  Wienerbygningen
  Bygning 5347 / lokale 042

 • KA tlf.: 87 16 12 61
 • KA email: studvkan@imv.au.dk
373424 / i40