Moesgaard

Moesgårdbiblioteket

Et fælles bibliotek for afdelingerne Antropologi og Arkæologi samt Moesgård Museum, der desuden rummer samlingen fra det nu nedlagte Center for Nordatlantiske Studier. Biblioteket er fortrinsvis for Moesgårds studerende og ansatte. Du vil få status som låner, når du har gennemgået et kort bibliotekskursus. Et sådan kursus vil du blive tilbudt i løbet af dit 1. semester.

Læsepladser

På Moesgård har vi læsepladser i biblioteket. Der er både almindelige læsepladser og nogle, der kun er beregnet til specialestuderende.

Computerrum

Vi har et computerrum i Lab 1 i Undervisningsfløjen. Her er det selvfølgelig muligt at printe. Du logger på med dit FirstClass-login.

Kopiering

Der er tre kopirum i Undervisnings- og Biblioteksfløjen.

Balle Lounge

Et fælles mødested for antropologer og arkæologer, hvor fredagsbaren også holder til.

Moesgård Museum

I løbet af din studietid vil du få mulighed for at se mange skiftende udstillinger på Moesgård Museum. Studerende ved Moesgård kan, ved forevisning af gyldigt studiekort, komme gratis ind på museet.

Oprydning

Drift- og rengøringspersonalet samt gartnerne kan desværre ikke klare alt oprydningsarbejdet alene, derfor har vi brug for, at du som studerende:

  • Altid rydder op efter dig selv, når du færdes i AU’s bygninger samt på AU’s udeareal, herunder:
  • Bærer dit brugte service tilbage til kantinen/cafeen
  • Placerer dit affald i de relevante affaldsbeholdere – også på udearealet

Spar på energien

Som studerende kan du sagtens være med til at gøre en forskel i forhold til at spare på energien. Energibesparelser er til stor gavn for miljøet og samtidig er det mange penge at spare for så stor en organisation som AU.

Hvad kan du gøre for at spare på energien?

  • Slukke lyset, når du forlader et tomt lokale
  • Tage trapperne i stedet for elevatoren
  • Give det lokale driftspersonale besked, hvis du opdager et toilet el. lign, der løber
  • Slukke for radiatoren, hvis du lufter ud i et lokale

Sikkerhed

Alarminstrukser: Alle bygninger er udstyret med alaminstrukser, der fortæller, hvordan du forholder dig ved hændelser af katastrofelignende eller livstruende karakter.

Almene sikkerhedsforbehold: Af hensyn til din egne, dine medstuderendes og bygningernes sikkerhed, er det vigtigt, at du kun lukker dig selv ind med dit studiekort. Skal du og en medstuderende eksempelvis benytte bygningerne uden for normal åbningstid, skal I begge medbringe et aktivt studiekort. Man kan blive bedt om at fremvise studiekort, når man befinder sig i AU’s bygninger. Desuden skal du aldrig lade værdigenstande ligge uden opsyn. 

Henvend dig altid til det lokale driftspersonale, hvis du har mistanke om personer eller situationer, der kan være til fare for sikkerheden

Husk altid at lukke vinduer, når du forlader et lokale

373855 / i40