Nobelparken

Fotograf: Roar Lava Paaske
Fotograf: Roar Lava Paaske

Bygninger og lokaler

Oprydning

 
Drift- og rengøringspersonalet samt gartnerne kan desværre ikke klare alt oprydningsarbejdet alene, derfor har vi brug for, at du som studerende:

 • Altid rydder op efter dig selv, når du færdes i AU’s bygninger samt på AU’s udeareal, herunder:
 • Bærer dit brugte service tilbage til kantinen/cafeen
 • Placerer dit affald i de relevante affaldsbeholdere – også på udearealet
   

Spar på energien

 
Som studerende kan du sagtens være med til at gøre en forskel i forhold til at spare på energien. Energibesparelser er til stor gavn for miljøet og samtidig er det mange penge at spare for så stor en organisation som AU.

Hvad kan du gøre for at spare på energien?

 • Slukke lyset, når du forlader et tomt lokale
 • Tage trapperne i stedet for elevatoren
 • Give det lokale driftspersonale besked, hvis du opdager et toilet el. lign, der løber
 • Slukke for radiatoren, hvis du lufter ud i et lokale
   

Sikkerhed

 
Alarminstrukser
: Alle bygninger er udstyret med alaminstrukser, der fortæller, hvordan du forholder dig ved hændelser af katastrofelignende eller livstruende karakter.

Almene sikkerhedsforbehold: Af hensyn til din egne, dine medstuderendes og bygningernes sikkerhed, er det vigtigt, at du kun lukker dig selv ind med dit studiekort. Skal du og en medstuderende eksempelvis benytte bygningerne uden for normal åbningstid, skal I begge medbringe et aktivt studiekort. Man kan blive bedt om at fremvise studiekort, når man befinder sig i AU’s bygninger. Desuden skal du aldrig lade værdigenstande ligge uden opsyn. 

Husk altid at lukke vinduer, når du forlader et lokale

Henvend dig altid til det lokale driftspersonale, hvis du har mistanke om personer eller situationer, der kan være til fare for sikkerheden

Læsepladser og grupperum

Der findes forskellige typer læsepladser og grupperum i Nobelparken.

Se oversigten over læsepladser i Nobelparken.

Kantine

I bygning 1481 findes både en kantine og en café. 

Nobelparkens Kantine

Åbningstider:

Mandag - torsdag    08:00-14:00
Fredag                    08:00-13:30

Nobels Café og Deli

Åbningstider:

Hverdage 7.30-18.30

IT og print

Information om, hvor der findes printere i Nobelparken, samt information om printsystemet My Print finder du på AU Librarys hjemmeside om MyPrint.

Bibliotek

AU Library - Nobelparken (tidligere Nobelbiblioteket) er en samling af bibliotekerne fra de teologiske fag, de sproglige fag og fagene indenfor historie og områdestudier. Der er også et antal studiepladser i biblioteket.

Kontakt

Bygningsdrift

Jens Chr.Skous Vej 7
bygning 1467, lokale 125
8000 Aarhus C  

Studievejledere i Nobelparken

375453 / i40