Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner 114202 Sustainable Heritage

Exam - Sustainable Heritage

Nedenfor finder du information omkring Digital eksamensaflevering, eksamensplaner, omprøve/reeksamen og nyttige genveje..

Digital Eksamen

Om Digital Eksamen (DE)

Systemet "Digital Eksamen" bruges på Arts både til bundne og frie hjemmeopgaver, også dem med efterfølgende mundtlig prøve samt mundtlige eksamener, undervisningsdeltagelse, skriftlige stedprøver (hal-eksamener) og specialer.

Ganske kort om Digital Eksamen

Du får tilsendt en notifikationsmail, når din eksamen aktiveres i systemet Digital Eksamen. Hold i øvrigt også altid øje med din eksamensplan, hvor du finder information om eksamen for dit fag.  

Det er vigtigt: 

  • at afleveringsfristen inden kl. 14 overholdes ( enkelte prøver kan have andre regler/frister, f.eks. prøver under tilsyn). Opgaver modtaget efter fristen afvises
  • at huske at trykke på knappen 'Aflever' i systemet, når du er klar til at aflevere
    - for skriftlige hjemmeopgaver, undtagen specialer: du kan redigere i en allerede afleveret opgave - det er altid den senest afleverede opgave, der ligger i systemet. Husk at trykke "Aflever" igen
    - for specialer og skriftlige stedprøver: opgaven kan ikke redigeres eller slettes efter aflevering. Så aflever kun den endelige version.
  • at du forbereder dig på forhånd mht. eksamensform i Digital Eksamen
  • at du kontakter Studieadministrationen hvis din eksamen ikke er synlig i Digital Eksamen senest 1 uge før eksamensstart.

Læs mere om Digital Eksamen, find vejledninger og log ind

Exam Plan / Exam dates

for Sustainable Heritage Management

Summer Exam 2018 incl. reexam - Exam dates

Exam Dates S18

Please click at the link below to see the Exam Plan for Sustainable Heritage Management, Archaeology BA 2016, Prehistoric Archaeology, Medieval and Renaissance Archaeology:

update: 19-03-2018 - Please be aware that changes can occur!

 

Oral exams:

Exam schedule for oral exams can bee seen in Digital Exam when the exam is visible in the Digital Exam System.

Winter Exam 2017/18 incl. reexam - Exam dates

Exam Dates W17/18

Please click at the link below to see the Exam Plan for Sustainable Heritage Management, Archaeology BA 2016, Prehistoric Archaeology, Medieval and Renaissance Archaeology:

 up-date 22-11-2017 - Be aware that changes can occur!

--

Oral exams:

Exam schedule for oral exams can bee seen in Digital Exam when the exam is visible in the Digital Exam System.

 

 

Omprøve (re-eksamen)

Omprøve (re-eksamen) - hvordan gør jeg?

Du bliver ikke længere automatisk tilmeldt omprøve (re-eksamen)
Se tilmeldingsfrister, bedømmelsesfrister og alt, hvad du ellers bør vide for at melde dig til omprøve (re-eksamen). 

Nyttige genveje

Dispensation, gode råd om opgaveskrivning, PC-eksamen, eksamenslokale

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.03.2018