Japanstudier - Eksamen

Exam Plan / Exam Dates

Japan Studies

Winter Exam 2018/19 incl. re-exam - Exam Dates

Eksamensplan V2018/2019 - Bemærk rettelser kan forekomme

Bachelorprojekter - afl. d. 20december før 14.00 via DE

Projektorienteret forløb - afl. d. 20december før 14.00 via DE  

Reeksamen finder sted i februar (vintereksamen) og i august (sommereksamen)  

Mundtlig eksamen

Alle eksamensopslag med rækkefølge, tider og lokaler kan ses i Digital Eksamen, når eksamen er blevet gjort synlig i Digital Eksamen.  

At oral exams you must check for changes in place (building and room number) the day before the first day of your exam in Digital Eksamen.

Sommer Exam 2019 incl. re-exam - Exam Dates

Eksamensplan S2019 - bemærk rettelser kan forekomme

Frie hjemmeopgaver afleveres d. 29. maj før kl. 14.00 via DE

NB! Bachelorprojekt afleveres d. 29. maj før kl. 14.00 via DE

Bundne hjemmeopgaver udleveres d. 31. maj kl. 14.00 via DE

Feltrapporter d. ?. aug. kl. 14.00. 

Bachelorprojekter - REEKSAMEN afl. d. 12. august før 14.00 via DE   

Mundtlig eksamen

Alle eksamensopslag med rækkefølge, tider og lokaler kan ses i Digital Eksamen, når eksamen er blevet gjort synlig i Digital Eksamen ca. 3 uger før den første eksamensdag.

Ved mundtlig eksamen bør du checke her for eventuelle ændringer af sted (bygning og lokalenr.) dagen før din eksamens første dag. 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 09.11.2018