Japanstudier - Eksamen

Nedenfor finder du information omkring Digital eksamensaflevering, eksamensplaner, omprøve/reeksamen og nyttige genveje..

Digital Eksamen

Om Digital Eksamen (DE)

Systemet "Digital Eksamen" bruges på Arts både til bundne og frie hjemmeopgaver, også dem med efterfølgende mundtlig prøve samt mundtlige eksamener, undervisningsdeltagelse, skriftlige stedprøver (hal-eksamener) og specialer.

Ganske kort om Digital Eksamen

Du får tilsendt en notifikationsmail, når din eksamen aktiveres i systemet Digital Eksamen. Hold i øvrigt også altid øje med din eksamensplan, hvor du finder information om eksamen for dit fag.  

Det er vigtigt: 

  • at afleveringsfristen inden kl. 14 overholdes (andre regler/frister for prøver under tilsyn). Opgaver modtaget efter fristen afvises
  • at huske at trykke på knappen 'Aflever' i systemet, når du er klar til at aflevere
    - for skriftlige hjemmeopgaver, undtagen specialer: du kan redigere i en allerede afleveret opgave - det er altid den senest afleverede opgave, der ligger i systemet. Husk at trykke "Aflever" igen.
    - for specialer og skriftlige stedprøver: opgaven kan ikke redigeres eller slettes efter aflevering. Så aflever kun den endelige version.
  • at du forbereder dig på forhånd mht. eksamensform i Digital Eksamen
  • at du kontakter Studieadministrationen hvis din eksamen ikke er synlig i Digital Eksamen senest 1 uge før eksamensstart.

Læs mere om Digital Eksamen, find vejledninger og log ind

Exam Plan / Exam Dates

Japan Studies

Winter Exam 2017/18 incl. re-exam - Exam Dates

Eksamensplan V2017/2018 - Bemærk rettelser kan forekomme

Bachelorprojekter - afl. d. 20december før 14.00 via DE

Frie hjemmeopgaver - afl. d. 3. januar før 14.00 via DE.  

Bundne hjemmeopgaver - udleveres d. 3. januar fra kl. 14.00

Reeksamen finder sted i februar (vintereksamen) og i august (sommereksamen)  

Mundtlig eksamen

Alle eksamensopslag med rækkefølge, tider og lokaler kan ses i Digital Eksamen, når eksamen er blevet gjort synlig i Digital Eksamen.  

At oral exams you must check for changes in place (building and room number) the day before the first day of your exam in Digital Eksamen.

 

 

Summer Exam 2017 incl. reexam - Exam Dates

Eksamensplan S2017

Bachelorprojekter - REEKSAMEN afl. d. 7. august før 14.00 via DE  

Sommer 2017 Mundtlige prøver/Oral - KUN/ONLY

----
Introduktion til Japans samfund og kulturEj muligt før til reeksamen  -Eks.form 2) Mundtlig del: 
Introduktion til Japans historie: Kilder og fortolkningerEj muligt før til reeksamen    -25. august, Opslag via DE Mundtlig del: Ej planlagt
Japansk 2Ej muligt før til reeksamen    -22. aug., Opslag off. ca. 1½ uge før
Japansk 3 - mdt. delEj mdt. før til reeksamen    -

Ingen tilm.

Japansk 4 20.-22. juniOpslag via DE  22. aug. ,Opslag via DE ca. 1½ uge før
Mundtlig sprogfærdighed 124.-25. aug.Opslag via DE15. sept. Eks.form 2) 
Mundtlig sprogfærdighed 2 (2010-ordn.)26.-27. juniOpslag via DEMåske 28. august
Mundtlig sprogfærdighed 2 (2014-ordn.)26.-27. juniOpslag via DEMåske 28. august, Eks.form 2) 
Samfund: Emneområde/Society Area - oral part 15.-16. juniOpslag via DEEks.form 2)  Ingen afl., dermed aflys.
Kandidatuddannelse/Kandidattilvalg--Reeksamen
Bredt emne indenfor Asiens samfund/kultur - mdt. del (2014-ordn.)  Kun mdt. ved reeksamen  -25. august, Eks.form 2) Opslag via DE  
Mundtlig sprogfærdighed 2 (2011-ordn.)Ej muligt før til reeksamen-Måske 28. august, Eks.form 1) Opslag via DE
Mundtlig sprogfærdighed 2 (2014-ordn.)27. juni Opslag via DEMåske 28. august, Eks.form 2) Opslag via DE  

Ved mundtlig eksamen bør du checke her for eventuelle ændringer af sted (bygning og lokalenr.) dagen før din eksamens første dag. 

Omprøve/reeksamen

Omprøve/re-eksamen - hvordan gør jeg?

Du bliver ikke længere automatisk tilmeldt til re-eksamen.
Se tilmeldingsfrister, bedømmelsesfrister og alt, hvad du ellers bør vide for at melde dig til reeksamen. 

Nyttige genveje

Dispensation, gode råd om opgaveskrivning, PC-eksamen, eksamenslokale

369549 / i40