Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner 122 Indien- og Sydasienstudier

Indien- og Sydasienstudier - Eksamen

Nedenfor finder du information omkring Digital eksamensaflevering, eksamensplaner, omprøve/reeksamen og nyttige genveje..

Digital Eksamen

Om Digital Eksamen (DE)

Systemet "Digital Eksamen" bruges på Arts både til bundne og frie hjemmeopgaver, også dem med efterfølgende mundtlig prøve samt mundtlige eksamener, undervisningsdeltagelse, skriftlige stedprøver (hal-eksamener) og specialer.

Ganske kort om Digital Eksamen

Du får tilsendt en notifikationsmail, når din eksamen aktiveres i systemet Digital Eksamen. Hold i øvrigt også altid øje med din eksamensplan, hvor du finder information om eksamen for dit fag.  

Det er vigtigt: 

  • at afleveringsfristen inden kl. 14 overholdes ( enkelte prøver kan have andre regler/frister, f.eks. prøver under tilsyn). Opgaver modtaget efter fristen afvises
  • at huske at trykke på knappen 'Aflever' i systemet, når du er klar til at aflevere
    - for skriftlige hjemmeopgaver, undtagen specialer: du kan redigere i en allerede afleveret opgave - det er altid den senest afleverede opgave, der ligger i systemet. Husk at trykke "Aflever" igen
    - for specialer og skriftlige stedprøver: opgaven kan ikke redigeres eller slettes efter aflevering. Så aflever kun den endelige version.
  • at du forbereder dig på forhånd mht. eksamensform i Digital Eksamen
  • at du kontakter Studieadministrationen hvis din eksamen ikke er synlig i Digital Eksamen senest 1 uge før eksamensstart.

Læs mere om Digital Eksamen, find vejledninger og log ind

Exam Plan / Exam Dates

India and South Asia Studies

Winter Exam 2017/2018 incl. re-exam - Exam Dates

IND Exam plan Winter 2017/2018 - Bemærk rettelser kan forekomme

Bachelorprojekter - afl. d. 20. december før 14.00 via DE

Reeksamen finder sted i februar (vintereksamen) og i august (sommereksamen)

Mundtlig eksamen

All plans with names, timeslots and rooms can be found in Digital Eksamen, when the exam is visible in Digital Eksamen - approx. three weeks before the first day of the exam.  

At oral exams you must check for changes in place (building and room number) the day before the first day of your exam in Digital Eksamen.

Summer Exam 2018 incl. re-exam - Exam Dates

Exam plan India and South Asia Studies - Be aware that changes can occur

Re-exam takes place in February (Winter exam) and in August (Summer exam)

Bachelorprojekter - REEKSAMEN - afl. d. 6. august før 14.00 via DE     

Oral exam

All plans with names, timeslots and rooms can be found in Digital Eksamen, when the exam is visible in Digital Eksamen - approx. three weeks before the first day of the exam.

At oral exams you must check for changes in place (building and room number) the day before the first day of your exam in Digital Eksamen.


Omprøve (re-eksamen)

Omprøve (re-eksamen) - hvordan gør jeg?

Du bliver ikke længere automatisk tilmeldt omprøve (re-eksamen)
Se tilmeldingsfrister, bedømmelsesfrister og alt, hvad du ellers bør vide for at melde dig til omprøve (re-eksamen). 

Nyttige genveje

Dispensation, gode råd om opgaveskrivning, PC-eksamen, eksamenslokale

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.04.2018