Engelsk - Eksamen

Nedenfor finder du information omkring Digital eksamensaflevering, eksamensplaner, omprøve/reeksamen og nyttige genveje..

Digital Eksamen

Om Digital Eksamen (DE)

Digital eksamen på Arts

Systemet "Digital Eksamen" bruges på Arts både til bundne og frie hjemmeopgaver, også dem med efterfølgende mundtlig prøve samt mundtlige eksamener, undervisningsdeltagelse og skriftlige stedprøver (hal-eksamener).
Specialer skal også afleveres i Digital Eksamen.

Ganske kort om Digital Eksamen

Du får tilsendt en notifikationsmail, når din eksamen aktiveres i systemet Digital Eksamen. Hold i øvrigt også altid øje med din eksamensplan, hvor du finder information om eksamen for dit fag.  

Det er vigtigt: 

  • at afleveringsfristen inden kl. 14 overholdes (andre regler/frister for prøver under tilsyn). Opgaver modtaget efter fristen afvises
  • at huske at trykke på knappen 'Aflever' i systemet, når du er klar til at aflevere
    - for skriftlige hjemmeopgaver, undtagen specialer: du kan redigere i en allerede afleveret opgave - det er altid den senest afleverede opgave, der ligger i systemet. Husk at trykke "Aflever" igen.
    - for specialer og skriftlige stedprøver: opgaven kan ikke redigeres eller slettes efter aflevering. Så aflever kun den endelige version.
  • at du forbereder dig på forhånd mht. eksamensform i Digital Eksamen
  • at du kontakter Studieadministrationen hvis din eksamen ikke er synlig i Digital Eksamen senest 1 uge før eksamensstart.

Læs mere om Digital Eksamen, find vejledninger og log ind

Eksamensplan / Eksamensdatoer

for Engelsk og ICE (International Communication in English)

Sommereksamen 2017 incl. reeksamen - Eksamensdatoer

Klik på nedenstående link for at se planen for sommereksamen 2017:

 

Sommereksamen Engelsk 2017.

 

Mundtlig eksamen:

Eksamensopslag kan ses i Digital Eksamen, når eksamen er blevet gjort synlig i Digital Eksamen. For prøver med synopsis bliver planen først offentliggjort efter afleveringsdatoen for synopsis.

Vintereksamen 2016/17 incl. reeksamen - Eksamensdatoer

Eksamensdatoer vinter 2016/17

Eksamensplanen for Engelsk, både ordinær samt re-eksamen, findes her: ENG Vintereksamen 2016/17

Detaljeret plan for mundtlig re-eksamen: Plan slettet !!

Tid og sted for tilsynsprøver til re-eksamen: Tilsynsprøver re-eksamen V16-17

Eksamensplanen er opdateret 19.01.2017.

OBS! Der er oprettet særskilt hjemmeside for Intercultural Studies

Alle skriftlige eksaminer (hjemmeopgaver) afvikles som digital eksamen, også dem med efterfølgende mundtlig prøve (synopsis + mundtlig). Tilsynsprøver afvikles indtil videre med pen og papir.

Omprøve/reeksamen

Omprøve/re-eksamen - hvordan gør jeg?

Du bliver ikke længere automatisk tilmeldt til re-eksamen.
Se tilmeldingsfrister, bedømmelsesfrister og alt, hvad du ellers bør vide for at melde dig til reeksamen. 

Nyttige genveje

Dispensation, gode råd om opgaveskrivning, PC-eksamen, eksamenslokale

1429171 / i40