Engelsk - Eksamen

Nedenfor finder du information omkring Digital eksamensaflevering, eksamensplaner, omprøve/reeksamen og nyttige genveje..

Digital Eksamen

Om Digital Eksamen (DE)

Systemet "Digital Eksamen" bruges på Arts både til bundne og frie hjemmeopgaver, også dem med efterfølgende mundtlig prøve samt mundtlige eksamener, undervisningsdeltagelse, skriftlige stedprøver (hal-eksamener) og specialer.

Ganske kort om Digital Eksamen

Du får tilsendt en notifikationsmail, når din eksamen aktiveres i systemet Digital Eksamen. Hold i øvrigt også altid øje med din eksamensplan, hvor du finder information om eksamen for dit fag.  

Det er vigtigt: 

  • at afleveringsfristen inden kl. 14 overholdes ( enkelte prøver kan have andre regler/frister, f.eks. prøver under tilsyn). Opgaver modtaget efter fristen afvises
  • at huske at trykke på knappen 'Aflever' i systemet, når du er klar til at aflevere
    - for skriftlige hjemmeopgaver, undtagen specialer: du kan redigere i en allerede afleveret opgave - det er altid den senest afleverede opgave, der ligger i systemet. Husk at trykke "Aflever" igen
    - for specialer og skriftlige stedprøver: opgaven kan ikke redigeres eller slettes efter aflevering. Så aflever kun den endelige version.
  • at du forbereder dig på forhånd mht. eksamensform i Digital Eksamen
  • at du kontakter Studieadministrationen hvis din eksamen ikke er synlig i Digital Eksamen senest 1 uge før eksamensstart.

Læs mere om Digital Eksamen, find vejledninger og log ind

Summer Exam 2018 reexam included - Exam Dates

 

 

 

 

 

Exam dates Summer 2018

 

 

 

  


Exam schedule for English, ordinary and re-examination, please, click here:Exam dates summer 2018

The exam schedule was up-dated 15.03.2018.

Please check the exam schedule regularly as changes may occur

Detailed schedule for the oral examinations can be found in the digital system

Please note, there is a separate home page for Intercultural Studies

All written exams ( home assignments) will be submitted in the digital exam platform, including the oral exams with a synopsis. Written exams under supervision can either be digital or written by hand.

Eksamensplan / Eksamensdatoer

for Engelsk og ICE (International Communication in English)

Sommereksamen 2018 incl. reeksamen - Eksamensdatoer

 

Eksamensdatoer sommer 2018

 

Eksamensplanen for Engelsk, både ordinær samt re-eksamen, findes her:ENG Sommereksamen 2018

Bemærk at den gældende eksamensplan kun findes her på Studieportalen og at der vil kunne forekomme ændringer. Husk derfor at tjekke løbende for ændringer.

Lokaler ved stedprøver og mundtlige eksaminer vil fremgå af Digital Eksamen.

Eksamensplanen er opdateret 15.03.2018

OBS! Der er oprettet særskilt hjemmeside for Intercultural Studies

Alle skriftlige eksaminer (hjemmeopgaver) afvikles som digital eksamen, også dem med efterfølgende mundtlig prøve (synopsis + mundtlig). Tilsynsprøver afvikles enten som pc-eksamen eller med pen og papir. Se din studieordning.

Vintereksamen 2017/18 incl. reeksamen - Eksamensdatoer

Eksamensdatoer vinter 2017/18

Eksamensplanen for Engelsk, både ordinær samt re-eksamen, findes her: ENG Vintereksamen 2017/18

Bemærk at den gældende eksamensplan kun findes her på Studieportalen og at der vil kunne forekomme ændringer. Husk derfor at tjekke løbende for ændringer.

Lokaler ved stedprøver og mundtlige eksaminer vil fremgå af Digital Eksamen.

Eksamensplanen er opdateret 19.02.2018

OBS! Der er oprettet særskilt hjemmeside for Intercultural Studies

Alle skriftlige eksaminer (hjemmeopgaver) afvikles som digital eksamen, også dem med efterfølgende mundtlig prøve (synopsis + mundtlig). Tilsynsprøver afvikles enten som pc-eksamen eller med pen og papir. Se din studieordning.

Omprøve (re-eksamen)

Omprøve (re-eksamen) - hvordan gør jeg?

Du bliver ikke længere automatisk tilmeldt omprøve (re-eksamen)
Se tilmeldingsfrister, bedømmelsesfrister og alt, hvad du ellers bør vide for at melde dig til omprøve (re-eksamen). 

Nyttige genveje

Dispensation, gode råd om opgaveskrivning, PC-eksamen, eksamenslokale

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 26.03.2018