Eksamen - International virksomhedskommunikation, BA

Digital Eksamen

Læs mere om Digital Eksamen (DE)

Næsten alle eksamener afvikles via systemet "Digital Eksamen". 

Det gælder både bundne og frie skriftlige hjemmeopgaver også dem med efterfølgende mundtlig prøve samt prøver der bestås via undervisnings-deltagelse og mundtlige prøver.

Det betyder, at:

  • Eksamensopgaver afleveres i Digital Eksamen.
  • Eksamensspørgsmål udleveres i Digital Eksamen.
  • Afleveringsformatet er PDF.
  • Det er altid dit ansvar, at din opgave er afleveret inden fristens udløb. I Digital Eksamen har du først afleveret, når du er nået til kvitteringssiden ”aflevering er modtaget”. Vi anbefaler derfor, at du i god tid inden afleveringsfristen både uploader og afleverer din besvarelse. Opgaver der er afleveret for sent, vil ikke blive bedømt.
  • Når eksamen offentliggøres i Digital eksamen, sendes der en notifikations e-mail til tilmeldte studerende. Notifikationen sendes til AU e-mailen (@post.au.dk) senest 1 uge før eksamensstart.
  • Der kan afleveres individuelt eller i grupper, tjek din studieordning
  • Mundtlig eksamen - eksamensopslaget med rækkefølge, tid og sted kan ses i Digital Eksamen, når eksamen er blevet gjort synlig i Digital Eksamen. 

Stedprøver (haleksamen)

Nogle stedprøver afvikles også digitalt. Du kan se i din eksamensplan, om din stedprøve er digital.


Vejledninger og Log in i Digital Eksamen

Eksamensplaner / Eksamensdatoer

for International Virksomhedskommunikation med studiestart 2016 og tidligere

Sommereksamen 2018 inkl. reeksamen - Eksamensdatoer

Eksamensdatoer S18

Klink på linket nedenfor for at se eksamensplanen for International Virksomhedskommunikation med studiestart 2016 og tidligere:

 Opdateret 02-07-2018 - bemærk ændringer kan stadig forekomme!

Vintereksamen 18/19 inkl. reeksamen - Eksamensdatoer

Eksamensplan for Bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation

Eksamensplan vinter 2018/2019

Senest opdateret 26/6-2018

Ændringer kan forekomme helt frem til eksamensdatoen - hold dig opdateret.

Den gældende eksamensplan kun findes her på Studieportalen

Lokaler ved stedprøver, mundtlige eksamener og eksamener med mundtligt forsvar vil fremgå af Digital Eksamen.

De specifikke tidspunkter for eksamen vil fremgå af Digital Eksamen senest 1 uge før eksamen.

Omprøve/reeksamen

Omprøve/re-eksamen - hvordan gør jeg?

Du bliver ikke længere automatisk tilmeldt til re-eksamen.

Se tilmeldingsfrister, bedømmelsesfrister og alt, hvad du ellers bør vide for at melde dig til reeksamen. 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 08.08.2018