Eksamen - Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i virksomhedskommunikation, KA

Digital Eksamen

Læs mere om Digital Eksamen (DE)

Næsten alle eksamener afvikles via systemet "Digital Eksamen". 

Det gælder både bundne og frie skriftlige hjemmeopgaver også dem med efterfølgende mundtlig prøve samt prøver der bestås via undervisnings-deltagelse og mundtlige prøver.

Det betyder, at:

  • Eksamensopgaver afleveres i Digital Eksamen.
  • Eksamensspørgsmål udleveres i Digital Eksamen.
  • Afleveringsformatet er PDF.
  • Det er altid dit ansvar, at din opgave er afleveret inden fristens udløb. I Digital Eksamen har du først afleveret, når du er nået til kvitteringssiden ”aflevering er modtaget”. Vi anbefaler derfor, at du i god tid inden afleveringsfristen både uploader og afleverer din besvarelse. Opgaver der er afleveret for sent, vil ikke blive bedømt.
  • Når eksamen offentliggøres i Digital eksamen, sendes der en notifikations e-mail til tilmeldte studerende. Notifikationen sendes til AU e-mailen (@post.au.dk) senest 1 uge før eksamensstart.
  • Der kan afleveres individuelt eller i grupper, tjek din studieordning
  • Mundtlig eksamen - eksamensopslaget med rækkefølge, tid og sted kan ses i Digital Eksamen, når eksamen er blevet gjort synlig i Digital Eksamen. 

Stedprøver (haleksamen)

Nogle stedprøver afvikles også digitalt. Du kan se i din eksamensplan, om din stedprøve er digital.


Vejledninger og Log in i Digital Eksamen

Eksamensplaner / Eksamensdatoer

for Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i virksomhedskommunikation

Vintereksamen 17/18 inkl. reeksamen - Eksamensdatoer

Er du studerende på CLM med optag i 2017, finder du eksamensplanerne her:

Engelsk

Spansk

Tysk

Fransk

Eksamensplanen for 3. semester på CLM med optag i efteråret 2016 og studerende med optag tidligere end dette, kan finde eksamensplanen ved trykke på linket lige her.

Bemærk at den gældende eksamensplan kun findes her på Studieportalen, og at der vil kunne forekomme ændringer. Husk derfor at tjekke løbende for ændringer.

Lokaler ved stedprøver, mundtlige eksamener og eksamener med mundtligt forsvar vil fremgå af Digital Eksamen.

 

 

Omprøve/reeksamen

Omprøve/re-eksamen - hvordan gør jeg?

Du bliver ikke længere automatisk tilmeldt til re-eksamen.

Se tilmeldingsfrister, bedømmelsesfrister og alt, hvad du ellers bør vide for at melde dig til reeksamen. 

1436206 / i40