Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner Dansk som andetsprog (DAV) - Eksamen

Dansk som andetsprog (DAV) - Eksamen

Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for unge og voksne

Vintereksamen 2017/2018

Eksamenstjekperiode - og eksamenstilmelding: 15. september - 28. september 2017

Afleveringsfrister og eksamensperiode via STADS Studieselvbetjening (mit.au.dk)

  • Aflevering af frie skriftlige opgaver og opgaver med mundtlig forsvar senest torsdag den 4. januar 2018 inden kl.13.59
  • Mundtlige eksaminer afholdes i uge 3 og 4, 2018

Vigtigt

Alle opgaver afleveres via Digital eksamen - se mere på http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/digital-eksamen/

Det er vigtigt, at du kun uploader din opgave som hoveddokument og alle dine bilag under punktet for bilag i digital eksamen.

Der vil løbende blive åbnet for aflevering i digital eksamen, dog senest en uge inden afleveringsdatoen.

Tilmelding til syge - og omprøve er fra 1. februar til 7. februar 2018 via STADS Studieselvbetjening (mit.au.dk).

  • Aflevering af opgaver med mundtlig forsvar inden den 8. februar 2018 kl. 13.59
  • Mundtlige eksaminer ligger primært i perioden 19. til 28. februar 2017.
  • Aflevering af skriftlige- og hjemmeopgaver inden den 22. februar 2018 kl. 13.59

Deltagelse ved syge- og omprøve forudsætter tilmelding til den ordinære eksamen samt aktiv tilmelding til syge- og omprøven i ovennævnte periode via mit.au.dk.

Afmelding af eksamen skal ske via mit.au.dk - Studieselvbetjeningen senest 7 dage inden afleveringsfristen - det gælder både de ordinære samt ved syge- og omprøve eksaminerne.

Afmelder du dig en eksamen, skal du selv undersøge, hvornår det er muligt at tilmelde dig en ny eksamen og du skal være opmærksom på, at eksamensformer kan ændre sig over tid, og det skal du selv holde dig orienteret om. Dette kan du gøre ved at læse Studieordningen.


Eksamen i Sprogbeskrivelse vinter 2017/2018 på 2007/2008-ordningen

Sprogbeskrivelse eksamen på 2007/2008-ordningen - 6 timers skriftlig eksamen forventes afholdes den 9. januar 2018 kl. 10.00- 16.00.

Lokale i Emdrup: A104

Lokale i Aarhus: Trøjborgvej 82-84

Særligt for Sprogbeskrivelse eksamen på 2007/2008-ordningen – Bunden skriftlig prøve:

Eksamen vil blive afholdt som en Digital eksamen. Eksamensopgaven vil være tilgængelig i digital eksamen ved eksamensstart og vil også blive udleveret i et fysisk eksemplar med 5 eksemplar af informantsiden. Du skal efter endt eksamen aflevere din besvarelse ved at uploade den i digital eksamen.

Vi vil gerne opfordre dig til at informere dig om Digital Eksamen systemet og gør dig bekendt med, hvordan du skal aflevere inden selve eksamensdagen. Alle nyttige informationer om aflevering og programmerne finder du her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/digital-eksamen/

Ved denne kommende skriftlige stedprøve håndteres eksamen i den digitale løsning Digital Eksamen. Det betyder, at din eksamensbesvarelse ikke skal afleveres fysisk, men at din eksamensbesvarelse afleveres i den digitale platform Digital Eksamen i pdf-format.

Direkte link til Digital eksamen: https://eksamen.au.dk/

Ved skriftlige stedprøver skal der anvendes et digitalt overvågningssystem, som registrerer dels, hvad der sker på din computerskærm, dels hvilke processer der kører på computeren, eksempelvis fildelingstjenester, Facebook, internetbrowsere, mailprogrammer og lignende. De registrerede data vil blive undersøgt stikprøvevis eller ved mistanke om snyd af administrationen efter eksamen. Du vil også selv få adgang til de data, der bliver gemt om din prøve. Der vil komme nærmere information om det nye system i løbet af efteråret.

Det er vigtigt, at du inden dagen har installeret ITX-Flex, som er det nye overvågningssystem som skal aktiveres under selve eksamen. Søg for at have det installeret på den computer du medbringer inden dagen. Her er link til installeringen: http://itxflexapi.arcanic.dk/

Alle tilmeldte vil modtage en mail i januar efter afmeldingsperioden til din AU-postkasse.

Syge- og omprøve for denne eksamen forventes at blive afholdt den 27. februar 2018 fra 10.00 til 16.00

Husk, at du selv skal tilmelde dig i perioden 1. til 7. februar via mit.au.dk - STADS studieselvbetjeningen, hvis du ønsker at deltage.

Sprogbeskrivelse 2017-ordningen

Eksamen for Sprogbeskrivelse 2017-ordningen er en 7-døgns opgave.

Opgaven er tilgængelig i digital eksamen fra onsdag 10. januar 2018 kl.09.00 og besvarelsen for opgaven skal være uploadet og afleveret i digital eksamen inden onsdag den 17. januar 2018 kl.08.59.

Vi vil gerne opfordre dig til at informere dig om Digital Eksamen systemet og gør dig bekendt med, hvordan du skal aflevere inden selve eksamensdagen. Alle nyttige informationer om aflevering og programmerne finder du her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/digital-eksamen/

Direkte link til Digital eksamen: https://eksamen.au.dk/

Bedømmelsesfristen for disse opgaver er den 7. februar 2018.

Det betyder, at har du brug for at tilmelde dig reeksamen i denne eksamen skal vi bede dig om at gøre følgende, hvis:

- har du været syg og dermed ikke afleveret skal du tilmelde dg i perioden 1. til 7. februar via mit.au.dk - STADS-studieselvbetjeningen

- har du ikke bestået og ønsker at tilmelde dig reeksamen skal vi bede dig sende en dispensation om tilmelding snarligt efter du har modtaget resultatet for din eksamen og senest 1 uge inden eksamen - du gør dette gennem mit.au.dk

Reeksamen for denne eksamen vil blive afviklet fra den 22. februar kl.09.00 til den 1. marts 2018 kl.08.59

Har du spørgsmål herom er du velkommen til at skrive til os på master@dpu.dk.


Endelig eksamensplan vinter 2017/2018

Her er den endelige eksamensplan for alle modulerne på uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne (DAV).

Kan du ikke huske dit studienummer kan du se det på mit.au.dk.

­Eksamensplan for Emdrup

Eksamensplan for Århus

Datoerne er:

Andetsprogspædagogik - modul 3

Emdrup: 15. og 22. januar 2018

Århus: 18., 23. og 25. januar 2018

Sprogtilegnelse - modul 4

Århus: 23. januar 2018

1440066 / i40