Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner Dansk som andetsprog - Eksamen

Dansk som andetsprog (master) - Eksamen

Masteruddannelsen i dansk som andetsprog

Vintereksamen 2018/2019

Vintereksamen 2018/2019

Eksamenstjekperiode - og eksamenstilmelding: 15. september - 28. september 2018

Afleveringsfrister og eksamensperiode via STADS Studieselvbetjening (mit.au.dk)

  • Aflevering af frie skriftlige opgaver og opgaver med mundtlig forsvar senest torsdag den 3. januar 2019 inden kl.13.59 i digital eksamen
  • Mundtlige eksaminer afholdes i uge 3 og uge 4, 2019

Vigtigt

Alle opgaver afleveres via Digital eksamen - se mere på http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/digital-eksamen/

Det er vigtigt, at du kun uploader din opgave som hoveddokument og alle dine bilag under punktet for bilag i digital eksamen.

Der vil løbende blive åbnet for aflevering i digital eksamen, dog senest en uge inden afleveringsdatoen.

 

Tilmelding til syge - og omprøve vinter 2018/2019 er fra 1. februar til 5. februar 2019 via STADS Studieselvbetjening (mit.au.dk).

  • Aflevering af opgaver med mundtlig forsvar senest den 7. februar 2019 kl. 13.59.
  • Aflevering af frie skriftlige opgaver - uden forsvar senest 21. februar 2019 kl. 13.59.
  • De mundtlige eksaminer forventes afholdet i uge 8 og uge 9, 2019

Deltagelse ved syge- og omprøve forudsætter tilmelding til den ordinære eksamen samt aktiv tilmelding til syge- og omprøven i ovennævnte periode via mit.au.dk.

Afmelding af eksamen skal ske via mit.au.dk - Studieselvbetjeningen senest 7 dage inden afleveringsfristen - det gælder både de ordinære samt ved syge- og omprøve eksaminerne.

Afmelder du dig en eksamen, skal du selv undersøge, hvornår det er muligt at tilmelde dig en ny eksamen og du skal være opmærksom på, at eksamensformer kan ændre sig over tid, og det skal du selv holde dig orienteret om. Dette kan du gøre ved at læse Studieordningen.


Eksamen i Sprogbeskrivelse vinter 2018/2019 på 2007/2008-ordningen

Sprogbeskrivelse eksamen på 2007/2008-ordningen - 6 timers skriftlig eksamen forventes afholdt den 14. januar 2019 kl. 10.00- 16.00.

Lokale i Emdrup: Der pt. ikke tilmeldt studerende til eksamen i Emdrup

Lokale i Aarhus: Trøjborgvej 82-84, Bygning 1912–1917, 8000 Aarhus C.

Særligt for Sprogbeskrivelse eksamen på 2007/2008-ordningen – Bunden skriftlig prøve:

Eksamen vil blive afholdt som en Digital eksamen. Eksamensopgaven vil være tilgængelig i digital eksamen ved eksamensstart og vil også blive udleveret i et fysisk eksemplar med 5 eksemplar af informantsiden. Du skal efter endt eksamen aflevere din besvarelse ved at uploade den i digital eksamen.

Vi vil gerne opfordre dig til at informere dig om Digital Eksamen systemet og gør dig bekendt med, hvordan du skal aflevere inden selve eksamensdagen. Alle nyttige informationer om aflevering og programmerne finder du her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/digital-eksamen/

Ved denne kommende skriftlige stedprøve håndteres eksamen i den digitale løsning Digital Eksamen. Det betyder, at din eksamensbesvarelse ikke skal afleveres fysisk, men at din eksamensbesvarelse afleveres i den digitale platform Digital Eksamen i pdf-format.

Direkte link til Digital eksamen: https://eksamen.au.dk/

Ved skriftlige stedprøver skal der anvendes et digitalt overvågningssystem, som registrerer dels, hvad der sker på din computerskærm, dels hvilke processer der kører på computeren, eksempelvis fildelingstjenester, Facebook, internetbrowsere, mailprogrammer og lignende. De registrerede data vil blive undersøgt stikprøvevis eller ved mistanke om snyd af administrationen efter eksamen. Du vil også selv få adgang til de data, der bliver gemt om din prøve.

Det er vigtigt, at du inden dagen har installeret ITX-Flex, som er det nye overvågningssystem som skal aktiveres under selve eksamen. Søg for at have det installeret på den computer du medbringer inden dagen. Her er link til installeringen: http://itxflexapi.arcanic.dk/

Alle tilmeldte vil modtage en mail i januar efter afmeldingsperioden til din AU-postkasse.

Har du spørgsmål inden eksamensdagen, er du velkommen til at kontakte os i Masterstudiecentret.


Eksamensplaner

Eksamensplanerne vil fra efteråret 2018 kun findes i Digital Eksamen.

I skal logge ind i Digital eksamen (ligesom da I afleverede opgave) klik på modulet og I vil komme frem til jeres kvittering for aflevering. Her vil I nederst kunne klikke på et dokument med eksamensplanen.
NB! Der ligger en eksamensplan for henholdsvis Emdrup og Århus
Kan du ikke huske dit studienummer kan du se det på mit.au.dk.

410026 / i40