Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner Dansk som andetsprog - Eksamen

Dansk som andetsprog (master) - Eksamen

Masteruddannelsen i dansk som andetsprog

Sommereksamen 2018

Eksamenstjekperiode - og eksamenstilmelding: 15. februar - 28. februar 2018

Afleveringsfrister og eksamensperiode via STADS Studieselvbetjening (mit.au.dk)

  • Aflevering af frie skriftlige opgaver og opgaver med mundtlig forsvar senest torsdag den 24. maj 2018 inden kl.13.59
  • Mundtlige eksaminer afholdes i uge 24 og 25, 2018

Vigtigt

Alle opgaver afleveres via Digital eksamen - se mere på http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/digital-eksamen/

Det er vigtigt, at du kun uploader din opgave som hoveddokument og alle dine bilag under punktet for bilag i digital eksamen.

Der vil løbende blive åbnet for aflevering i digital eksamen, dog senest en uge inden afleveringsdatoen.

Tilmelding til syge - og omprøve Sommer 2018 er fra 1. juli til 7. juli 2018 via STADS Studieselvbetjening (mit.au.dk).

  • Aflevering af frie skriftlige opgaver og opgaver med mundtlig forsvar senest den 7. august 2018 kl. 13.59.
  • De mundtlige eksaminer forventes afholdet i uge 34

Deltagelse ved syge- og omprøve forudsætter tilmelding til den ordinære eksamen samt aktiv tilmelding til syge- og omprøven i ovennævnte periode via mit.au.dk.

Afmelding af eksamen skal ske via mit.au.dk - Studieselvbetjeningen senest 7 dage inden afleveringsfristen - det gælder både de ordinære samt ved syge- og omprøve eksaminerne.

Afmelder du dig en eksamen, skal du selv undersøge, hvornår det er muligt at tilmelde dig en ny eksamen og du skal være opmærksom på, at eksamensformer kan ændre sig over tid, og det skal du selv holde dig orienteret om. Dette kan du gøre ved at læse Studieordningen.


Eksamen i Sprogbeskrivelse sommer 2018 på 2007/2008-ordningen

Sprogbeskrivelse eksamen på 2007/2008-ordningen - 6 timers skriftlig eksamen forventes afholdes den 7. juni 2018 kl. 10.00- 16.00.

Lokale i Emdrup: kommer senere

Lokale i Aarhus: kommer senere

Særligt for Sprogbeskrivelse eksamen på 2007/2008-ordningen – Bunden skriftlig prøve:

Eksamen vil blive afholdt som en Digital eksamen. Eksamensopgaven vil være tilgængelig i digital eksamen ved eksamensstart og vil også blive udleveret i et fysisk eksemplar med 5 eksemplar af informantsiden. Du skal efter endt eksamen aflevere din besvarelse ved at uploade den i digital eksamen.

Vi vil gerne opfordre dig til at informere dig om Digital Eksamen systemet og gør dig bekendt med, hvordan du skal aflevere inden selve eksamensdagen. Alle nyttige informationer om aflevering og programmerne finder du her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/digital-eksamen/

Ved denne kommende skriftlige stedprøve håndteres eksamen i den digitale løsning Digital Eksamen. Det betyder, at din eksamensbesvarelse ikke skal afleveres fysisk, men at din eksamensbesvarelse afleveres i den digitale platform Digital Eksamen i pdf-format.

Direkte link til Digital eksamen: https://eksamen.au.dk/

Ved skriftlige stedprøver skal der anvendes et digitalt overvågningssystem, som registrerer dels, hvad der sker på din computerskærm, dels hvilke processer der kører på computeren, eksempelvis fildelingstjenester, Facebook, internetbrowsere, mailprogrammer og lignende. De registrerede data vil blive undersøgt stikprøvevis eller ved mistanke om snyd af administrationen efter eksamen. Du vil også selv få adgang til de data, der bliver gemt om din prøve.

Det er vigtigt, at du inden dagen har installeret ITX-Flex, som er det nye overvågningssystem som skal aktiveres under selve eksamen. Søg for at have det installeret på den computer du medbringer inden dagen. Her er link til installeringen: http://itxflexapi.arcanic.dk/

Alle tilmeldte vil modtage en mail i januar efter afmeldingsperioden til din AU-postkasse.

Har du spørgsmål inden eksamensdagen, er du velkommen til at kontakte os i Masterstudiecentret.


Foreløbig eksamensplan for sommereksamen 2018

Dette er en foreløbig eksamensplan for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, som er med forbehold for ændringer.

Du kan se i den foreløbige plan, hvilken dato du kan forvente at skulle til eksamen.

Bemærk: rækkefølgen er vilkårlig, da der endnu kan komme særlige hensyn som skal tages og planen bliver tilpasset efter afleveringsfristen. Kan du ikke huske dit studienummer kan du se det på mit.au.dk.

­Foreløbig eksamensplan for Emdrup

Foreløbig eksamensplan for Århus

De endelige eksamensplaner vil komme omkring en uge før de mundtlige eksamener, da den endelige dato og tidspunktet først kan fastsættes efter afleveringsfristen.

Modul 2 - Sprog, Kultur og samfund (Århus): onsdag 20. juni

Modul 2 - Kulturforståelse 2008-ordningen: tirsdag 12. juni og onsdag 13. juni

Modul 4 - Masterprojekt
- Århus: mandag 11. juni, tirsdag 12. juni, mandag 18. juni, tirsdag 19. juni og torsdag 21. juni
- Emdrup: fredag 15. juni

410026 / i40