Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner Dansk som andetsprog - Eksamen

Dansk som andetsprog (master) - Eksamen

Masteruddannelsen i dansk som andetsprog

Vintereksamen 2017/2018

Eksamenstjekperiode - og eksamenstilmelding: 15. september - 28. september 2017

Afleveringsfrister og eksamensperiode via STADS Studieselvbetjening (mit.au.dk)

  • Aflevering af frie skriftlige opgaver og opgaver med mundtlig forsvar senest torsdag den 4. januar 2018 inden kl.13.59
  • Mundtlige eksaminer afholdes i uge 3 og 4, 2018

Vigtigt

Alle opgaver afleveres via Digital eksamen - se mere på http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/digital-eksamen/

Det er vigtigt, at du kun uploader din opgave som hoveddokument og alle dine bilag under punktet for bilag i digital eksamen.

Der vil løbende blive åbnet for aflevering i digital eksamen, dog senest en uge inden afleveringsdatoen.

Tilmelding til syge - og omprøve er fra 1. februar til 7. februar 2018 via STADS Studieselvbetjening (mit.au.dk).

  • Aflevering af opgaver med mundtlig forsvar inden den 8. februar 2018 kl. 13.59
  • Mundtlige eksaminer ligger primært i perioden 19. til 28. februar 2017.
  • Aflevering af skriftlige- og hjemmeopgaver inden den 22. februar 2018 kl. 13.59

Deltagelse ved syge- og omprøve forudsætter tilmelding til den ordinære eksamen samt aktiv tilmelding til syge- og omprøven i ovennævnte periode via mit.au.dk.

Afmelding af eksamen skal ske via mit.au.dk - Studieselvbetjeningen senest 7 dage inden afleveringsfristen - det gælder både de ordinære samt ved syge- og omprøve eksaminerne.

Afmelder du dig en eksamen, skal du selv undersøge, hvornår det er muligt at tilmelde dig en ny eksamen og du skal være opmærksom på, at eksamensformer kan ændre sig over tid, og det skal du selv holde dig orienteret om. Dette kan du gøre ved at læse den Studieordning du blev optaget på.

Eksamen i Sprogbeskrivelse vinter 2017/2018 på 2007/2008-ordningen

Sprogbeskrivelse eksamen på 2007/2008-ordningen - 6 timers skriftlig eksamen forventes afholdes den 9. januar 2018 kl. 10.00- 16.00.

Lokale i Emdrup: A104

Lokale i Aarhus: kommer senere

 

Særligt for Sprogbeskrivelse eksamen på 2007/2008-ordningen – Bunden skriftlig prøve:

Eksamen vil blive afholdt som en Digital eksamen. Eksamensopgaven vil være tilgængelig i digital eksamen ved eksamensstart og vil også blive udleveret i et fysisk eksemplar med 5 eksemplar af informantsiden. Du skal efter endt eksamen aflevere din besvarelse ved at uploade den i digital eksamen.

Vi vil gerne opfordre dig til at informere dig om Digital Eksamen systemet og gør dig bekendt med, hvordan du skal aflevere inden selve eksamensdagen. Alle nyttige informationer om aflevering og programmerne finder du her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/digital-eksamen/

Det er vigtigt, at du har den nyeste version af Java. Hjælp kan hentes her: https://www.java.com/en/download/win10.jsp

Ved denne kommende skriftlige stedprøve håndteres eksamen i den digitale løsning Digital Eksamen. Det betyder, at din eksamensbesvarelse ikke skal afleveres fysisk, men at din eksamensbesvarelse afleveres i den digitale platform Digital Eksamen i pdf-format.

Direkte link til Digital eksamen: https://eksamen.au.dk/

Ved skriftlige stedprøver skal der anvendes et digitalt overvågningssystem, som registrerer dels, hvad der sker på din computerskærm, dels hvilke processer der kører på computeren, eksempelvis fildelingstjenester, Facebook, internetbrowsere, mailprogrammer og lignende. De registrerede data vil blive undersøgt stikprøvevis eller ved mistanke om snyd af administrationen efter eksamen. Du vil også selv få adgang til de data, der bliver gemt om din prøve. Der vil komme nærmere information om det nye system i løbet af efteråret.

Alle tilmeldte vil modtage en mail i februar efter tilmeldingsperioden til din AU-postkasse.

Har du spørgsmål inden eksamensdagen, er du velkommen til at kontakte os i Masterstudiecentret.

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 30.10.2017