Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner Dansk som andetsprog - Eksamen

Dansk som andetsprog (master) - Eksamen

Masteruddannelsen i dansk som andetsprog

Sommer reeksamen 2018 og Vintereksamen 2018/2019

Tilmelding til syge - og omprøve Sommer 2018 er fra 1. juli til 7. juli 2018 via STADS Studieselvbetjening (mit.au.dk).

  • Aflevering af frie skriftlige opgaver og opgaver med mundtlig forsvar senest den 7. august 2018 kl. 13.59.
  • De mundtlige eksaminer forventes afholdet i uge 34

Deltagelse ved syge- og omprøve forudsætter tilmelding til den ordinære eksamen samt aktiv tilmelding til syge- og omprøven i ovennævnte periode via mit.au.dk.

Afmelding af eksamen skal ske via mit.au.dk - Studieselvbetjeningen senest 7 dage inden afleveringsfristen - det gælder både de ordinære samt ved syge- og omprøve eksaminerne.

Afmelder du dig en eksamen, skal du selv undersøge, hvornår det er muligt at tilmelde dig en ny eksamen og du skal være opmærksom på, at eksamensformer kan ændre sig over tid, og det skal du selv holde dig orienteret om. Dette kan du gøre ved at læse Studieordningen.

Eksamensplanerne for syge- og omprøve eksamen vil blive offentliggjort i digital eksamen senest i uge 33.

Vintereksamen 2018/2019

Eksamenstjekperiode - og eksamenstilmelding: 15. februar - 28. september 2018

Afleveringsfrister og eksamensperiode via STADS Studieselvbetjening (mit.au.dk)

  • Aflevering af frie skriftlige opgaver og opgaver med mundtlig forsvar senest torsdag den 3. januar 2019 inden kl.13.59 i digital eksamen
  • Mundtlige eksaminer afholdes i uge 3 og 4, 2018

Vigtigt

Alle opgaver afleveres via Digital eksamen - se mere på http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/digital-eksamen/

Det er vigtigt, at du kun uploader din opgave som hoveddokument og alle dine bilag under punktet for bilag i digital eksamen.

Der vil løbende blive åbnet for aflevering i digital eksamen, dog senest en uge inden afleveringsdatoen.



Eksamensdatoer for vintereksamen 2018/2019

Eksamensdatoerne for vintereksamen 2018/2019 forventes at blive annonceret her på siden i løbet af september måned. Den endelige eksamensplan med tiderne vil først foreligge i ca. uge 2 i 2019.

Eksamensplaner

Eksamensplanerne vil fra efteråret 2018 kun findes i Digital Eksamen.

I skal logge ind i Digital eksamen (ligesom da I afleverede opgave) klik på modulet og I vil komme frem til jeres kvittering for aflevering. Her vil I nederst kunne klikke på et dokument med eksamensplanen.
NB! Der ligger en eksamensplan for henholdsvis Emdrup og Århus
Kan du ikke huske dit studienummer kan du se det på mit.au.dk.

410026 / i40