Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal-Arts Eksamen Eksamensplaner Generel pædagogik - Eksamen

Generel pædagogik - Eksamen

Sommereksamen 2019

 

BEMÆRK: Der kan forekomme ændringer helt frem til eksamensstart.

Planer for mundtlig eksamen - rækkefølge, tider og lokaler - vil blive offentliggjort i Digital Eksamen.

Vintereksamen 2018-19

Tilmeldings- og afleveringsfrister

Eksamensplaner skal fremover findes i Digital Eksamen (DE), hvor vi bestræber os på at de bliver tilgængelige senest 7 dage før mundtlig eksamination. Af hensyn til eventuelle rettelser i planerne, bedes du altid tjekke din eksamensplan dagen før din eksamen.

Du skal altid møde minimum 45 minutter før dit eksamenstidspunkt, første studerende undtaget!

Didaktik og læring

Ordinær vintereksamen 2018/2019

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist: 3. januar 2019.
Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 14. – 25. januar 2019 (uge 3 og 4).
Bedømmelsesfrist: 25. januar 2019

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 5. februar 2019.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 7. februar 2019.
Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 20. – 28. februar 2019 (uge 8 og 9).
Bedømmelsesfrist til omprøven: 28. februar 2019

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver


Opdateret: 28. november 2018

Pædagogik, samfund og kultur

Ordinær vintereksamen 2018/2019

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist: 10. januar 2019.
Bedømmelsesfrist: 31. januar 2019.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 5. februar 2019.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 21. februar 2019.
Bedømmelsesfrist: 15. marts 2019


Opdateret: 28. november 2018

Modernisering af pædagogisk omsorg

Omprøve vintereksamen 2018/2019

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Nye eksamensspørgsmål til omprøven offentliggøres: 14. februar 2019 kl. 14.00.

Afleveringsfrist til omprøven: 21. februar 2019.
Bedømmelsesfrist: 15. marts 2019.

Opdateret: 28. november 2018

Læring, didaktik og curriculum (2011-studieordning)

Omprøve vintereksamen 2018/2019

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 7. februar 2019.
Bedømmelsesfrist: 4. marts 2019.

Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 20. – 28. februar 2019 (uge 8 og 9).
Bedømmelsesfrist: 28. februar 2019.

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver

Opdateret: 28. november 2019

Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde (2011-studieordning)

Omprøve vintereksamen 2018/2019

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 7. februar 2019.
Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 20. – 28. februar 2019 (uge 8 og 9).
Bedømmelsesfrist til omprøven: 28. februar 2019.

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver

Opdateret: 28. november 2019.

Almen pædagogik

Omprøve vintereksamen 2018/2019

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15.–28. september 2018 

Afleveringsfrist til omprøve: 21. februar 2019
Bedømmelsesfrist: 15. marts 2019.

Skriv ikke dit navn i selve opgaven.

I et projekt om anonymisering af studerende i forbindelse med bedømmelse af eksamensopgaver, er netop denne eksamen blevet udvalgt. Når du afleverer din opgave i Digital Eksamen vil dit navn og studienummer ikke være synligt for bedømmerne. Navn og studienummer må derfor heller ikke fremgå af opgaven.

Opdateret: 28. november 2019

Metodeprojekt (2011-studieordning)

Ordinær vintereksamen 2018/19

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist: 10. januar 2019. 

Bedømmelsesfrist: 31. januar 2019.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 1.-5. februar 2019

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15.–28. september 2018 

Afleveringsfrist til omprøven: 21. februar 2019
Bedømmelsesfrist til omprøven: 15. marts 2019.

Opdateret: 28. november 2019.

Lærer- og pædagogikuddannelsespædagogik

Ordinær vintereksamen 2018/2019

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist: 27. november 2018
Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 3. - 7. december 2018 (uge 49)
Bedømmelsesfrist: 10. december 2018

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 8. - 12. december - fristen er ændret til 10 - 19. december.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 17. januar 2019
Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: Uge 8 og 9.
Bedømmelsesfrist til omprøven: 28. februar 2019

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver.

Opdateret: 28. november 2019  + 11 december + 23 januar (mdt re-eksamen).

Pædagogikkens Videnskabsteori og Forskningsmetoder

Ordinær vintereksamen 2018/2019

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist: 14. december 2018
Bedømmelsesfrist: 11. januar 2019.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 5. februar 2019.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 21. februar 2019.
Bedømmelsesfrist til omprøven: 15. marts 2019.

Opdateret: 28. november 2019.

Motivationsteori i et uddannelsesperspektiv

Ordinær vintereksamen 2018/2019

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist: 19. november 2018
Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 26. - 30. november 2018 (uge 48)
Bedømmelsesfrist: 30. november 2018.

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 28. november - 2. december - ændret til 10 - 19. december.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 10. januar 2019
Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: følger snarest
Bedømmelsesfrist til omprøven: følger snarest

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver

Opdateret senest: 28. november 2019 + 11 december 2018.

Barndom, læring og didaktik

Omprøve vintereksamen 2018/2019

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 7. februar 2019.
Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 20. – 28. februar 2019 (uge 8 og 9).
Bedømmelsesfrist til omprøven: 28. februar 2019.

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver

Opdateret: 28. november 2018

Pædagogik, samfund og bæredygtig udvikling

Omprøve vintereksamen 2018/2019

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 7. februar 2019.
Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 20. – 28. februar 2019 (uge 8 og 9).
Bedømmelsesfrist til omprøven: 28. februar 2019

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine

Opdateret: 28. november 2019

Inklusion og Specialpædagogik

Ordinær vintereksamen 2018/2019

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist: 27. november 2018
Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 3. - 7. december 2018 (uge 49)
Bedømmelsesfrist: 10. december 2018.

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 8. - 12. december 2018. Ændret til 10 - 19  december. 

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 17. januar 2019
Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: Uge 8 og 9.
Bedømmelsesfrist til omprøven: Følger snarest

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver.

Opdateret: 28. november 2019 + 11 december + 23 januar (tid for re-eksamen).
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 27.03.2019