Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner Ledelse af uddannelsesinstitutioner - Eksamen

Ledelse af uddannelsesinstitutioner - Eksamen

Vintereksamen 2018/2019

Vintereksamen 2018/2019

Eksamenstjekperiode - og eksamenstilmelding: 15. september - 28. september 2018

Afleveringsfrister og eksamensperiode via STADS Studieselvbetjening (mit.au.dk)

  • Aflevering af frie skriftlige opgaver og opgaver med mundtlig forsvar senest torsdag den 3. januar 2019 inden kl.13.59 i digital eksamen
  • Mundtlige eksaminer afholdes i uge 3 og uge 4, 2019

Vigtigt

Alle opgaver afleveres via Digital eksamen - se mere på http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/digital-eksamen/

Det er vigtigt, at du kun uploader din opgave som hoveddokument og alle dine bilag under punktet for bilag i digital eksamen.

Der vil løbende blive åbnet for aflevering i digital eksamen, dog senest en uge inden afleveringsdatoen.

 

Tilmelding til syge - og omprøve vinter 2018/2019 er fra 1. februar til 5. februar 2019 via STADS Studieselvbetjening (mit.au.dk).

  • Aflevering af opgaver med mundtlig forsvar senest den 7. februar 2019 kl. 13.59.
  • Aflevering af frie skriftlige opgaver - uden forsvar senest 21. februar 2019 kl. 13.59.
  • De mundtlige eksaminer forventes afholdet i uge 8 og uge 9, 2019

Deltagelse ved syge- og omprøve forudsætter tilmelding til den ordinære eksamen samt aktiv tilmelding til syge- og omprøven i ovennævnte periode via mit.au.dk.

Afmelding af eksamen skal ske via mit.au.dk - Studieselvbetjeningen senest 7 dage inden afleveringsfristen - det gælder både de ordinære samt ved syge- og omprøve eksaminerne.

Afmelder du dig en eksamen, skal du selv undersøge, hvornår det er muligt at tilmelde dig en ny eksamen og du skal være opmærksom på, at eksamensformer kan ændre sig over tid, og det skal du selv holde dig orienteret om. Dette kan du gøre ved at læse Studieordningen.

Eksamensplaner

Eksamensplanen for Master i Ledelse af uddannelsesinstitutioner vil fremover findes i Digital Eksamen. (Eksamen.au.dk) ca. 1 uge efter afleveringsfristen.

I skal logge ind i Digital eksamen (ligesom da I afleverede opgave) klik på modulet og I vil komme frem til jeres kvittering for aflevering. Her vil I nederst kunne klikke på et dokument med eksamensplanen.

Kan du ikke huske dit studienummer kan du se det på mit.au.dk.

Eksamensdatoer vintereksamen 2018/2019

Foreløbige eksamensdatoerne for Master i Ledelse af uddannelsesinstitutioner er med forbehold for ændringer.

Det forventes, at eksamen bliver afholdt på;

Modul 1 - Aktuelle udfordringer for ledelse af uddannelsesinstitutioner : 22.-23.-24. januar 2019

Modul 4 - Masterprojekt: 22.-23. januar 2019

Der er lagt udkast til eksamensplaner på Digital Eksamen. Såfremt du ikke har været undervisningstilmeldt i efteråret 2018 bedes du tjekke eksamensplanerne i Digital Eksamen.

410034 / i40