Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner Pædagogisk antropologi - Eksamen

Pædagogisk antropologi - Eksamen

Vintereksamen 2017/18

Digital eksamensaflevering

Alle eksamensopgaver på Arts afleveres i Digital Eksamen (DE), medmindre andet er oplyst. 

Det betyder, at du skal aflevere dine skriftlige bundne og frie hjemmeopgaver digitalt - også dem med efterfølgende mundtlig prøve. Her kan du: Læse mere om Digital Eksamen, finde vejledninger og Support 

Du vil fra Digital Eksamen få tilsendt en automatisk genereret mail (til din AU mail), når din eksamen er synliggjort.

Det er vigtigt:

· at du logger på i god tid, og sørger for at aflevere inden den angivne afleveringsfrist. Opgaver modtaget efter fristen afvises.

· at huske at trykke på knappen ”Aflever” i systemet, når du er helt færdig og er endeligt klar til at aflevere (du kan før afleveringsfristen fortsat redigere i en allerede afleveret opgave) - det er altid den senest ”afleverede” opgave, der ligger i systemet - opgaver, som er afleveret for sent afvises.

· at du sætter dig ind i, hvad du skal og hvordan du gør det inden afleveringsfristen. Det kan du gøre her: digital eksamen.

· at du – hvis du oplever systemmæssige problemer med Digital Eksamen, som forhindrer dig i at aflevere inden for fristen – sørger for at dokumentere problemet ved f.eks. at tage et screendump med dato og klokkeslæt. Det er herefter vigtigt, at du afleverer så hurtigt som muligt, når problemet er løst.

 

Vi bestræber os på, at synliggøre prøverne, så de er tilgængelige senest 7 dage før afleveringsfristen.
Adgang til prøven i Digital Eksamen, kræver at du har en godkendt eksamenstilmelding.

 

Ved deltagelse i omprøven skal du uploade din opgave igen. Er eksamensformen aflevering af flere delopgaver som giver en samlet bedømmelse, skal alle delopgaverne uploades igen. Vi har ikke mulighed for at finde tidligere uploadet eksamensopgaver frem.

Er du i tvivl om eksamensformen på dit modul kan du finde svar i din studieordning som du finder på AU’s hjemmeside.

Centrale pædagogisk antropologiske teorier og begreber

Ordinær

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Eksamensform: Undervisningsdeltagelse.

Aflevering af skriftlige dokumenter i løbet af undervisningen sker på BB.  Afleveringsfristen for synopsis på BB (oprettet mappe under uge 42) er den 12. oktober kl.12.00

Omprøve

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme termin, skal du tilmelde dig i perioden: 1.-7. februar 2018.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15.-28. september 2017.

Eksamensform: Skriftlige opgave.

Afleveringsfrist i Digital eksamen (DE) den 22. februar 2018 kl. 14.00

 

 

Temaer og tilgange i pædagogisk antropologi

Ordinær

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist for den skriftlige opgave er den 4. januar 2018 kl. 14.00 i DE 

Det mundtlige eksamensforsvar forventes afviklet i ugerne 3 og 4 2018.

Eksamensplan, Emdrup

Eksamensplan, Aarhus

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til syge-/omprøve i samme termin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 7. februar 2018

Omprøve

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til syge-/omprøve i samme termin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 7. februar 2018

Har du brugt eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske på selvbetjeningen i perioden: 15. – 28. september 2017

Afleveringsfrist til syge-/omprøve: 8. februar 2018 kl. 14.0 i DE

Det mundtlige eksamensforsvar forventes afviklet i ugerne 8/9 2018.

Eksamensplan, Emdrup  

Eksamensplan, Aarhus  

 

 

Begreber, analyser og metoder i pædagogisk antropologi (2013-studieordning)

Omprøve

Afleveringsfrist den 22. februar 2018 kl. 14.00 i Digital Eksamen

Feltmetode og projektdesign (2013-studieordning)

Omprøve

Afleveringsfrist den 8. februar 2018 kl. 14.00 i Digital Eksamen

Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 21. - 28. februar 2018 (uge 8/9)

Eksamensplan, Emdrup

Eksamensplan, Aarhus

Tematisk Kursus A (2013-studieordning)

Omprøve

Afleveringsfrist den 22. februar 2018 kl. 14.00 i Digital Eksamen

Tematisk Kursus B (2013-studieordning)

Omprøve

Afleveringsfrist den 22. februar 2018 kl. 14.00 i Digital Eksamen

Etnografisk metode

Omprøve

Har du brugt eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske på selvbetjeningen i perioden: 15. – 28. september 2017

Afleveringsfrist, omprøve er den 22. februar 2018 kl. 14.00 i DE

Valgfag A

Omprøve

Har du brugt eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske på selvbetjeningen i perioden: 15.-28. september 2017

Afleveringsfrist den 22. februar 2018 kl. 14.00 i DE

Valgfag B, Selvstuderet emne

Ordinær

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist for den skriftlige opgave er den 4. januar 2018 kl 14.00 i DE 

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til syge-/omprøve i samme termin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 7. februar 2018

Omprøve

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til syge-/omprøve i samme termin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 7. februar 2018

Har du brugt eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske på selvbetjeningen i perioden: 15. – 28. september 2017

Afleveringsfrist til syge-/omprøve: 22. februar 2018 kl. 14.00.

Tematisk kursus inden for pædagogisk antropologi

Omprøve

Har du brugt eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske på selvbetjeningen i perioden: 15. – 28. september 2017

Afleveringsfrist til syge-/omprøve: 22. februar 2018 kl. 14.00 i DE (Digital eksamen).

Feltarbejde og analyse

Ordinær

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist for den skriftlige opgave er den 20. december 2017 kl 14.00 i DE 

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til syge-/omprøve i samme termin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 7. februar 2018

Omprøve

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til syge-/omprøve i samme termin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 7. februar 2018

Har du brugt eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske på selvbetjeningen i perioden: 15. – 28. september 2017

Afleveringsfrist til syge-/omprøve: 22. februar 2018 kl. 14.00.

Tilmelding skal ske via Studieselvbetjeningen (STADS). Oplever du problemer med tilmelding til syge- og omprøve bedes du kontakte paed.antropologi@dpu.dk. Husk at oplyse dit studienummer!

Eksamensplaner

Eksamensplaner for Vintereksamen 2017/18

Eksamensplanen offentliggøres senest 7 dage før den mundtlige eksamination. Af hensyn til eventuelle rettelser i planerne, bedes du altid tjekke din eksamensplan dagen før din eksamen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på paed.antropologi@dpu.dk

Du skal altid møde minimum 45 minutter før dit eksamenstidspunkt!

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 18.01.2018