Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner Pædagogisk antropologi - Eksamen

Pædagogisk antropologi - Eksamen

Sommereksamen 2018

Digital eksamensaflevering

Alle eksamensopgaver på Arts afleveres i Digital Eksamen (DE) inden kl. 14.00, medmindre andet er oplyst. 

Det betyder, at du skal aflevere dine skriftlige bundne og frie hjemmeopgaver digitalt - også dem med efterfølgende mundtlig prøve. Her kan du: Læse mere om Digital Eksamen, finde vejledninger og Support 

Du vil fra Digital Eksamen få tilsendt en automatisk genereret mail (til din AU mail), når din eksamen er synliggjort.

Det er vigtigt:

· at du logger på i god tid, og sørger for at aflevere inden den angivne afleveringsfrist. Opgaver modtaget efter fristen afvises.

· at huske at trykke på knappen ”Aflever” i systemet, når du er helt færdig og er endeligt klar til at aflevere (du kan før afleveringsfristen fortsat redigere i en allerede afleveret opgave) - det er altid den senest ”afleverede” opgave, der ligger i systemet - opgaver, som er afleveret for sent afvises.

· at du sætter dig ind i, hvad du skal og hvordan du gør det inden afleveringsfristen. Det kan du gøre her: digital eksamen.

· at du – hvis du oplever systemmæssige problemer med Digital Eksamen, som forhindrer dig i at aflevere inden for fristen – sørger for at dokumentere problemet ved f.eks. at tage et screendump med dato og klokkeslæt. Det er herefter vigtigt, at du afleverer så hurtigt som muligt, når problemet er løst.

 

Vi bestræber os på, at synliggøre prøverne, så de er tilgængelige senest 7 dage før afleveringsfristen.
Adgang til prøven i Digital Eksamen, kræver at du har en godkendt eksamenstilmelding.

 

Ved deltagelse i omprøven skal du uploade din opgave igen. Er eksamensformen aflevering af flere delopgaver som giver en samlet bedømmelse, skal alle delopgaverne uploades igen, som ét samlede dokument, i Digital Eksamen. Vi har ikke mulighed for at finde tidligere uploadet eksamensopgaver frem.

Er du i tvivl om eksamensformen på dit modul kan du finde svar i din studieordning som du finder på AU’s hjemmeside.

Tilmeldings- og afleveringsfrister 

Eksamensplaner skal fremover findes i Digital Eksamen (DE), hvor vi bestræber os på at de bliver tilgængelige senest 7 dage før mundtlig eksamination. Af hensyn til eventuelle rettelser i planerne, bedes du altid tjekke din eksamensplan dagen før din eksamen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på: paed.antropologi@dpu.dk. Husk altid at oplyse dit studienummer, og skriv venligst fra din AU-mail.

Du skal altid møde minimum 45 minutter før dit eksamenstidspunkt, første studerende undtaget!

Centrale pædagogisk antropologiske teorier og begreber

Omprøve sommer 2018

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. februar 2018.

 

Analysepapirer og opgave skal afleveres i ét samlet dokument i Digital Eksamen.    

Afleveringsfrist til omprøven: 7. august 2018.

Temaer og tilgange i pædagogisk antropologi


Omprøve sommer 2018 

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. februar 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 7. august 2018.

Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 20. – 24. august 2018 (uge 34)

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver

 

Opdateret: 31. maj 2018 

1b - Begreber, analyser og metoder i pædagogisk antropologi (2013-studieordning)

Omprøve

Afleveringsfrist den 7. august 2018 kl. 14.00 i Digital Eksamen

Feltmetode og projektdesign (2013-studieordning)

Omprøve

Afleveringsfrist den 7. august 2018 kl. 14.00 i Digital Eksamen

Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 20. - 24. august 2018

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver

Opdateret: 31. maj 2018

Tematisk Kursus A (2013-studieordning)

Omprøve

Afleveringsfrist den 7. august 2018 kl. 14.00 i Digital Eksamen

Tematisk Kursus B (2013-studieordning)

Omprøve

Afleveringsfrist den 22. februar 2018 kl. 14.00 i Digital Eksamen

Etnografisk metode

Sommereksamen 2018

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist: 13. juni 2018.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 5. juli 2018.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. februar 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 7. august 2018.

Valgfag A

Sommereksamen 2018

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist: 23. marts 2018.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 13. – 17. april 2018.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. februar 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 8. maj 2018.

Valgfag B, Selvstuderet emne

Sommereksamen 2018

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist: 23. marts 2018. 

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 13. – 17. april 2018. 

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. februar 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 8. maj 2018. 

       

Tematisk kursus inden for pædagogisk antropologi

Sommereksamen 2018

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Nye eksamensspørgsmål offentliggøres i Digital Eksamen: 23. maj 2018 kl. 12.00.

Afleveringsfrist: 25. maj 2018 kl. 12.00

 

Skriv ikke dit navn i selve opgaven.

I et projekt om anonymisering af studerende i forbindelse med bedømmelse af eksamensopgaver, er netop denne eksamen blevet udvalgt. Når du afleverer din opgave i Digital Eksamen vil dit navn og studienummer ikke være synligt for bedømmerne. Navn og studienummer må derfor heller ikke fremgå af opgaven.

 

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 5. juli 2018.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. februar 2018.

Nye eksamensspørgsmål offentliggøres i Digital Eksamen: 7. august 2018 kl. 12.00.

Afleveringsfrist til omprøven: 9. august 2018 kl. 12.00

 

 

 

 

 

Feltarbejde og analyse

Omprøve sommer 2018

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. februar 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 7. august 2018.    

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 13.06.2018