Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner Pædagogisk antropologi - Eksamen

Pædagogisk antropologi - Eksamen

Sommereksamen 2018

Digital eksamensaflevering

Alle eksamensopgaver på Arts afleveres i Digital Eksamen (DE) inden kl. 14.00, medmindre andet er oplyst. 

Det betyder, at du skal aflevere dine skriftlige bundne og frie hjemmeopgaver digitalt - også dem med efterfølgende mundtlig prøve. Her kan du: Læse mere om Digital Eksamen, finde vejledninger og Support 

Du vil fra Digital Eksamen få tilsendt en automatisk genereret mail (til din AU mail), når din eksamen er synliggjort.

Det er vigtigt:

· at du logger på i god tid, og sørger for at aflevere inden den angivne afleveringsfrist. Opgaver modtaget efter fristen afvises.

· at huske at trykke på knappen ”Aflever” i systemet, når du er helt færdig og er endeligt klar til at aflevere (du kan før afleveringsfristen fortsat redigere i en allerede afleveret opgave) - det er altid den senest ”afleverede” opgave, der ligger i systemet - opgaver, som er afleveret for sent afvises.

· at du sætter dig ind i, hvad du skal og hvordan du gør det inden afleveringsfristen. Det kan du gøre her: digital eksamen.

· at du – hvis du oplever systemmæssige problemer med Digital Eksamen, som forhindrer dig i at aflevere inden for fristen – sørger for at dokumentere problemet ved f.eks. at tage et screendump med dato og klokkeslæt. Det er herefter vigtigt, at du afleverer så hurtigt som muligt, når problemet er løst.

 

Vi bestræber os på, at synliggøre prøverne, så de er tilgængelige senest 7 dage før afleveringsfristen.
Adgang til prøven i Digital Eksamen, kræver at du har en godkendt eksamenstilmelding.

 

Ved deltagelse i omprøven skal du uploade din opgave igen. Er eksamensformen aflevering af flere delopgaver som giver en samlet bedømmelse, skal alle delopgaverne uploades igen, som ét samlede dokument, i Digital Eksamen. Vi har ikke mulighed for at finde tidligere uploadet eksamensopgaver frem.

Er du i tvivl om eksamensformen på dit modul kan du finde svar i din studieordning som du finder på AU’s hjemmeside.

Tilmeldings- og afleveringsfrister samt Eksamensplaner

Vi bestræber os på, at eksamensplanen bliver offentliggjort senest 7 dage før den mundtlige eksamination. Af hensyn til eventuelle rettelser i planerne, bedes du altid tjekke din eksamensplan dagen før din eksamen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på: paed.antropologi@dpu.dk. Husk at oplyse dit studienummer!    

Du skal altid møde minimum 45 minutter før dit eksamenstidspunkt, første studerende undtaget!

 

 

Centrale pædagogisk antropologiske teorier og begreber

Omprøve vinter 2017/18

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme termin, skal du tilmelde dig i perioden: 1.-7. februar 2018.

Eksamensform: Skriftlige opgave.

Analysepapirer og opgave skal afleveres i ét samlet dokument i Digital Eksamen.      

Afleveringsfrist til omprøven: 22. februar 2018.

 

Omprøve sommer 2018

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. februar 2018.

Analysepapirer og opgave skal afleveres i ét samlet dokument i Digital Eksamen.    

Afleveringsfrist til omprøven: 7. august 2018.

Temaer og tilgange i pædagogisk antropologi

Omprøve vinter 2017/18

Afleveringsfrist til omprøven: 8. februar 2018

Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 21. - 28. februar 2018.

Eksamensplan, Emdrup 

Eksamensplan, Aarhus  

 

Omprøve sommer 2018

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. februar 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 7. august 2018.

Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 20. – 24. august 2018 (uge 34)

Eksamensplan, Emdrup

Eksamensplan, Aarhus

 

 

Begreber, analyser og metoder i pædagogisk antropologi (2013-studieordning)

Omprøve

Afleveringsfrist den 22. februar 2018 kl. 14.00 i Digital Eksamen

Feltmetode og projektdesign (2013-studieordning)

Omprøve

Afleveringsfrist den 8. februar 2018 kl. 14.00 i Digital Eksamen

Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 21. - 28. februar 2018 (uge 8/9)

Eksamensplan, Emdrup 

Eksamensplan, Aarhus

Tematisk Kursus A (2013-studieordning)

Omprøve

Afleveringsfrist den 22. februar 2018 kl. 14.00 i Digital Eksamen

Tematisk Kursus B (2013-studieordning)

Omprøve

Afleveringsfrist den 22. februar 2018 kl. 14.00 i Digital Eksamen

Etnografisk metode

Omprøve vinter 2017/18

Afleveringsfrist til omprøve: 22. februar 2018.

 

Sommereksamen 2018

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist: 13. juni 2018.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 5. juli 2018.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. februar 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 7. august 2018.

Valgfag A

Omprøve vinter 2017/18

Afleveringsfrist til omprøve: 22. februar 2018 kl. 14.00 i DE

 

Sommereksamen 2018

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist: 23. marts 2018.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 13. – 17. april 2018.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. februar 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 8. maj 2018.

Valgfag B, Selvstuderet emne

Omprøve vinter 2017/18

Afleveringsfrist til omprøve: 22. februar 2018

 

Sommereksamen 2018

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist: 31. maj 2018.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 5. juli 2018.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. februar 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 7. august 2018.

       

Tematisk kursus inden for pædagogisk antropologi

Omprøve vinter 2017/18

Afleveringsfrist til omprøve: 22. februar 2018

 

Sommereksamen 2018

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Nye eksamensspørgsmål offentliggøres i Digital Eksamen: 23. maj 2018 kl. 14.00.

Afleveringsfrist: 25. maj 2018.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 5. juli 2018.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. februar 2018.

Nye eksamensspørgsmål offentliggøres i Digital Eksamen: 7. august 2018 kl. 14.00.

Afleveringsfrist til omprøven: 9. august 2018.

 

 

 

Feltarbejde og analyse

Omprøve vinter 2017/18

Afleveringsfrist til omprøve: 22. februar 

 

Omprøve sommer 2018

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. februar 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 7. august 2018.    

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 16.03.2018