Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal-Arts Eksamen Eksamensplaner Pædagogisk filosofi - Eksamen

Pædagogisk filosofi - Eksamen

Sommereksamen 2019

 

BEMÆRK: Der kan forekomme ændringer helt frem til eksamensstart.

Planer for mundtlig eksamen - rækkefølge, tider og lokaler - vil blive offentliggjort i Digital Eksamen.

Vintereksamen 2018-19

Tilmeldings- og afleveringsfrister

Eksamensplaner skal fremover findes i Digital Eksamen (DE), hvor vi bestræber os på at de bliver tilgængelige senest 7 dage før mundtlig eksamination. Af hensyn til eventuelle rettelser i planerne, bedes du altid tjekke din eksamensplan dagen før din eksamen.

Du skal altid møde minimum 45 minutter før dit eksamenstidspunkt, første studerende undtaget!

Pædagogikkens filosofi og idéhistorie

Vintereksamen 2018/2019:

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 14. – 25. januar 2019 (uge 3 og 4).
Bedømmelsesfrist: 25. januar 2019

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver.


Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 5. februar 2019.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.


Omprøve: Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 20. - 28. februar 2019 (uge 8/9).
Bedømmelsesfrist: 28. februar 2019.

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver.

Opdateret: 28. november 2019

Erkendelse, viden og læring

Vintereksamen 2018/2019

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Nye eksamensspørgsmål offentliggøres: 14. december 2018 kl. 14.00.

Afleveringsfrist: 21. december 2018.
Bedømmelsesfrist: 18. januar 2019.

OBS: udlevering og aflevering er rykket 2 dage i forhold til tidligere udmelding. 

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 5. februar 2019.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Nye eksamensspørgsmål til omprøven offentliggøres: 14. februar 2019 kl. 14.00.

Afleveringsfrist til omprøven: 21. februar 2019.
Bedømmelsesfrist til omprøven: 15. marts 2019.

Opdateret: 17. + 25. september 2018 + 15 november (udleverings- og afleveringsdatoer). + 28. november 2018

 

Moderne pædagogisk filosofi

Omprøve, vintereksamen 2018/2019:

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.


Afleveringsfrist til omprøven: 21. februar 2019.
Bedømmelsesfrist til omprøven: 15. marts 2019.

Skriv ikke dit navn i selve opgaven.

I et projekt om anonymisering af studerende i forbindelse med bedømmelse af eksamensopgaver, er netop denne eksamen blevet udvalgt. Når du afleverer din opgave i Digital Eksamen vil dit navn og studienummer ikke være synligt for bedømmerne. Navn og studienummer må derfor heller ikke fremgå af opgaven. 

Opdateret: 28. november 2019

Etik, normativitet og dannelse

Omprøve, vintereksamen 2018/2019

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden 15 - 28 september 2018.

Afleveringsfrist til omprøve: 7. februar 2019.
Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 20. - 28. februar 2019 (uge 8/9).
Bedømmelsesfrist: 28. februar 2019

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver.

Opdateret: 28. november 2019

Pædagogisk filosofisk forskningsseminar

Vintereksamen 2018/2019:

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist: mandag 17. december 2018.
Bedømmelsesfrist: 14. januar 2019

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 5. februar 2019.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 21. februar 2019.
Bedømmelsesfrist til omprøven: 15. marts 2019

Specialeforberedende øvelse:
For at kunne aflægge prøve er det en forudsætning, at den studerende har afleveret en skriftlig individuel specialeforberedende øvelse udarbejdet i forbindelse med undervisningen.    
    

Opdateret: 28. november 2019

Individuelt studeret emne (Valgfag)

Vintereksamen 2018/2019:

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist: 7. december 2018.
Bedømmelsesfrist: 4. januar 2019.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 7. - 11. januar 2019.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 21. februar 2019.
Bedømmelsesfrist til omprøven: 15. marts 2019

Opdateret: 28. november 2019

Virksomhedsprojekt (Valgfag)

Vintereksamen 2018/2019

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist: 7. december 2018.
Bedømmelsesfrist: 4. januar 2019.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 7 - 11 januar 2019.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 21. februar 2019.
Bedømmelsesfrist til omprøven: 15. marts 2019.

Opdateret: 28. november 2019.

Kierkegaard som Pædagogisk Tænker

Vintereksamen 2018/2019

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Eksamensspørgsmål offentliggøres i Digital Eksamen: 30. november 2018.

Afleveringsfrist: 7. december 2018.
Bedømmelsesfrist. 4. januar 2019.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 7. - 11. januar 2019.

Nye eksamensspørgsmål til omprøven offentliggøres i Digital Eksamen: Følger senere.

Dato for omprøven vil blive fastsat snarest muligt efter 5 februar, da den afhænger af tilmeldingerne til uddannelsens øvrige prøver.   

Opdateret: 28. november 2018 + 25 januar (dato for omprøven)
 

 


 

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 02.04.2019