Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner Pædagogisk filosofi - Eksamen

Pædagogisk filosofi - Eksamen

Vintereksamen 2017/18

Digital eksamensaflevering

Alle eksamensopgaver på Arts afleveres i Digital Eksamen (DE), medmindre andet er oplyst. 

Det betyder, at du skal aflevere dine skriftlige bundne og frie hjemmeopgaver digitalt - også dem med efterfølgende mundtlig prøve. Her kan du: Læse mere om Digital Eksamen, finde vejledninger og Support 

Du vil fra Digital Eksamen få tilsendt en automatisk genereret mail (til din AU mail), når din eksamen er synliggjort.

Det er vigtigt:

· at du logger på i god tid, og sørger for at aflevere inden den angivne afleveringsfrist. Opgaver modtaget efter fristen afvises.

· at huske at trykke på knappen ”Aflever” i systemet, når du er helt færdig og er endeligt klar til at aflevere (du kan før afleveringsfristen fortsat redigere i en allerede afleveret opgave) - det er altid den senest ”afleverede” opgave, der ligger i systemet - opgaver, som er afleveret for sent afvises.

· at du sætter dig ind i, hvad du skal og hvordan du gør det inden afleveringsfristen. Det kan du gøre her: digital eksamen.

· at du – hvis du oplever systemmæssige problemer med Digital Eksamen, som forhindrer dig i at aflevere inden for fristen – sørger for at dokumentere problemet ved f.eks. at tage et screendump med dato og klokkeslæt. Det er herefter vigtigt, at du afleverer så hurtigt som muligt, når problemet er løst.

 

Vi bestræber os på, at synliggøre prøverne, så de er tilgængelige senest 7 dage før afleveringsfristen.
Adgang til prøven i Digital Eksamen, kræver at du har en godkendt eksamenstilmelding.

 

Ved deltagelse i omprøven skal du uploade din opgave igen. Er eksamensformen aflevering af flere delopgaver som giver en samlet bedømmelse, skal alle delopgaverne uploades igen. Vi har ikke mulighed for at finde tidligere uploadet eksamensopgaver frem.

Er du i tvivl om eksamensformen på dit modul kan du finde svar i din studieordning som du finder på AU’s hjemmeside.

Tilmeldingsfrister og eksamensplaner

Eksamensplanen bliver offentliggjort senest 7 dage før mundtlig eksamination.

Af hensyn til eventuelle rettelser beder vi dig tjekke planerne dagen før eksamen.

Du skal altid møde minimum 45 minutter før dit eksaminationstidspunkt.

Pædagogikkens filosofi og idéhistorie

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Mundtlig eksamen afholdes i perioden fra 15. til 26. januar. Detaljeret plan, se nedenfor.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøve i samme termin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 7. februar 2018

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15.-28. september 2017.  

Eksamensplan, Emdrup

Eksamensplan, Aarhus

 

 

Omprøve: Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 21. - 28. februar 2018 (uge 8/9).

Eksamensplan, Emdrup

Eksamensplan, Aarhus

 

 

Opdateret: 12. januar 2018

Erkendelse, viden og læring

Ordinær eksamen

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Eksamensformen er en hjemmeopgave stillet som en ugeopgave.

Opgavesættet/spørgsmålene bliver stillet i DE (digital eksamen) den 8. december 2017 kl. 14.00

Afleveringsfristen er den 15. december 2017 kl. 14.00 i DE.

Omprøve

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme termin, skal du tilmelde dig i perioden: 1.-7. februar 2018.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15.-28. september 2017.

Eksamensformen er en hjemmeopgave stillet som en ugeopgave.

Opgavesættet/spørgsmålene bliver stillet i DE (digital eksamen) den 15. februar 2018 kl. 14.00

Afleveringsfristen er den 22. februar 2018 kl. 14.00 i DE.

Moderne pædagogisk filosofi

Omprøve

Tilmelding til omprøven på 2. og 3. prøveforsøg til skal ske i perioden 15- 28. september 2017 på mit.au.dk.

For at kunne gå til eksamen, skal du som studerende have godkendt dit pensum på forhånd.

Afleveringsfrist: 22. februar 2018 kl. 14.00 i DE (digital eksamen).

 

 

 

Etik, normativitet og dannelse

Omprøve

Tilmelding til omprøven på 2. og 3. prøveforsøg til skal ske i perioden 15.- 28. september 2017 på mit.au.dk.

Afleveringsfrist for synopsis er den 8. februar 2018 kl. 14.00 i DE (digital eksamen)

Den mundtlige eksamen forventes afviklet i perioden den 21.-28. februar 2018

Eksamensplanerne bliver offentliggjort senest 7 dage før eksamen længere nede på siden under overskriften Eksamensplaner.

Pædagogisk filosofisk forskningsseminar

Ordinær

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist den 3. januar 2018 kl. 14.00 i DE.

Omprøve

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme termin, skal du tilmelde dig i perioden: 1.-7. februar 2018.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmeldingen ske i perioden: 15. – 28. september 2017 på mit.au.dk.

Afleveringsfristen til omprøven er den 22. februar 2018 kl. 14.00 i DE (digital eksamen)

Specialeforberedende øvelse

Det en forudsætning for at kunne gå til eksamen i Pædagogisk filosofisk forskningsseminar, at den studerende har afleveret og fået godkendt en skriftlig individuel specialeforberedende øvelse på 3-5 normalsider à 2400 anslag ekskl. litteraturliste. Øvelsen afleveres sammen med den skriftlige hjemmeopgave.

Individuelt studeret emne (Valgfag)

Ordinær

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Pensum og emne skal godkendes af vejleder/eksaminator.

Som studerende skal du oplyse vejleder/eksaminators navn til eksamensadministrationen senest 1. november 2017 på følgende mail: paed.filosofi@dpu.dk

Afleveringsfristen er den 8. december 2017 kl. 14.00 i DE.

Omprøve

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme termin, skal du tilmelde dig i perioden: 1.-7. februar 2018.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15.-28. september 2017.

Pensum og emne skal godkendes af vejleder/eksaminator.

Som studerende skal du oplyse vejleder/eksaminators navn til eksamensadministrationen senest den 8. februar 2018 på følgende mail: paed.filosofi@dpu.dk

Afleveringsfristen er den 22. februar 2018 kl. 14.00 i DE.

Etik, magt og myndighed (Valgfag)

Ordinær eksamen

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Eksamensformen er en bunden hjemmeopgave stillet som en ugeopgave.

Opgavesættet/spørgsmålene bliver stillet i DE (digital eksamen) den 1. december 2017 kl. 14.00

Afleveringsfristen er den 8. december 2017 kl. 14.00 i DE.

Omprøve

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme termin, skal du tilmelde dig i perioden: 1.-7. februar 2018.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15.-28. september 2017.

Eksamensformen er en bunden hjemmeopgave stillet som en ugeopgave.

Opgavesættet/spørgsmålene bliver stillet i DE (digital eksamen) den 15. februar 2018 kl. 14.00

Afleveringsfristen er den 22. februar 2018 kl. 14.00 i DE.

Virksomhedsprojekt (Valgfag)

Ordinær eksamen

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Eksamensformen er en hjemmeopgave.

Afleveringsfristen er den 18. december 2017 kl. 14.00 i DE.

Omprøve

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme termin, skal du tilmelde dig i perioden: 1.-7. februar 2018.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15.-28. september 2017.

Afleveringsfristen er den 22. februar 2018 kl. 14.00 i DE.

Eksamensplaner

Eksamensplaner for Vintereksamen 2017/18

Eksamensplanen offentliggøres senest 7 dage før den mundtlige eksamination. Af hensyn til eventuelle rettelser i planerne, bedes du altid tjekke din eksamensplan dagen før din eksamen.

Du skal altid møde minimum 45 minutter før dit eksamenstidspunkt!


 

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 12.01.2018