Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner Pædagogisk filosofi - Eksamen

Pædagogisk filosofi - Eksamen

Vintereksamen 2018-2019

Digital eksamensaflevering

Alle eksamensopgaver på Arts afleveres i Digital Eksamen (DE) inden kl. 14.00, medmindre andet er oplyst.

Det betyder, at du skal aflevere dine skriftlige bundne og frie hjemmeopgaver digitalt - også dem med efterfølgende mundtlig prøve. Her kan du: Læse mere om Digital Eksamen, finde vejledninger og Support 

Du vil fra Digital Eksamen få tilsendt en automatisk genereret mail (til din AU mail), når din eksamen er synliggjort.

Det er vigtigt:

  • at du logger på i god tid, og sørger for at aflevere inden den angivne afleveringsfrist. Opgaver modtaget efter fristen afvises.
  • at du husker at trykke på knappen ”Aflever” i systemet, når du er helt færdig og er endeligt klar til at aflevere (du kan før afleveringsfristen fortsat redigere i en allerede afleveret opgave) - det er altid den senest ”afleverede” opgave, der ligger i systemet - opgaver, som er afleveret for sent afvises.at
  • at du sætter dig ind i, hvad du skal og hvordan du gør det inden afleveringsfristen. Det kan du gøre her: digital eksamen.
  • at du – hvis du oplever systemmæssige problemer med Digital Eksamen, som forhindrer dig i at aflevere inden for fristen – sørger for at dokumentere problemet ved f.eks. at tage et screendump med dato og klokkeslæt. Det er herefter vigtigt, at du afleverer så hurtigt som muligt, når problemet er løst.

Vi bestræber os på, at synliggøre prøverne, så de er tilgængelige senest 7 dage før afleveringsfristen.

Adgang til prøven i Digital Eksamen, kræver at du har en godkendt eksamenstilmelding. 

Ved deltagelse i omprøven skal du uploade din opgave igen. Er eksamensformen aflevering af flere delopgaver som giver en samlet bedømmelse, skal alle delopgaverne uploades igen, som ét samlet dokument, i Digital Eksamen. Vi har ikke mulighed for at finde tidligere uploadede eksamensopgaver frem.

Er du i tvivl om eksamensformen på dit modul kan du finde svar i din studieordning som du finder på AU’s hjemmeside.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Studiecenter Arts: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studiecenter-arts/

Tilmeldings- og afleveringsfrister

Eksamensplaner skal fremover findes i Digital Eksamen (DE), hvor vi bestræber os på at de bliver tilgængelige senest 7 dage før mundtlig eksamination. Af hensyn til eventuelle rettelser i planerne, bedes du altid tjekke din eksamensplan dagen før din eksamen.

Du skal altid møde minimum 45 minutter før dit eksamenstidspunkt, første studerende undtaget!

Pædagogikkens filosofi og idéhistorie

Vintereksamen 2018/2019:

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 14. – 25. januar 2019 (uge 3 og 4).
Bedømmelsesfrist: 25. januar 2019

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver.


Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 5. februar 2019.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.


Omprøve: Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 20. - 28. februar 2019 (uge 8/9).
Bedømmelsesfrist: 28. februar 2019.

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver.

Opdateret: 28. november 2019

Erkendelse, viden og læring

Vintereksamen 2018/2019

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Nye eksamensspørgsmål offentliggøres: 14. december 2018 kl. 14.00.

Afleveringsfrist: 21. december 2018.
Bedømmelsesfrist: 18. januar 2019.

OBS: udlevering og aflevering er rykket 2 dage i forhold til tidligere udmelding. 

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 5. februar 2019.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Nye eksamensspørgsmål til omprøven offentliggøres: 14. februar 2019 kl. 14.00.

Afleveringsfrist til omprøven: 21. februar 2019.
Bedømmelsesfrist til omprøven: 15. marts 2019.

Opdateret: 17. + 25. september 2018 + 15 november (udleverings- og afleveringsdatoer). + 28. november 2018

 

Moderne pædagogisk filosofi

Omprøve, vintereksamen 2018/2019:

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.


Afleveringsfrist til omprøven: 21. februar 2019.
Bedømmelsesfrist til omprøven: 15. marts 2019.

Skriv ikke dit navn i selve opgaven.

I et projekt om anonymisering af studerende i forbindelse med bedømmelse af eksamensopgaver, er netop denne eksamen blevet udvalgt. Når du afleverer din opgave i Digital Eksamen vil dit navn og studienummer ikke være synligt for bedømmerne. Navn og studienummer må derfor heller ikke fremgå af opgaven. 

Opdateret: 28. november 2019

Etik, normativitet og dannelse

Omprøve, vintereksamen 2018/2019

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden 15 - 28 september 2018.

Afleveringsfrist til omprøve: 7. februar 2019.
Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 20. - 28. februar 2019 (uge 8/9).
Bedømmelsesfrist: 28. februar 2019

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver.

Opdateret: 28. november 2019

Pædagogisk filosofisk forskningsseminar

Vintereksamen 2018/2019:

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist: mandag 17. december 2018.
Bedømmelsesfrist: 14. januar 2019

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 5. februar 2019.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 21. februar 2019.
Bedømmelsesfrist til omprøven: 15. marts 2019

Specialeforberedende øvelse:
For at kunne aflægge prøve er det en forudsætning, at den studerende har afleveret en skriftlig individuel specialeforberedende øvelse udarbejdet i forbindelse med undervisningen.    
    

Opdateret: 28. november 2019

Individuelt studeret emne (Valgfag)

Vintereksamen 2018/2019:

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist: 7. december 2018.
Bedømmelsesfrist: 4. januar 2019.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 7. - 11. januar 2019.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 21. februar 2019.
Bedømmelsesfrist til omprøven: 15. marts 2019

Opdateret: 28. november 2019

Virksomhedsprojekt (Valgfag)

Vintereksamen 2018/2019

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist: 7. december 2018.
Bedømmelsesfrist: 4. januar 2019.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 7 - 11 januar 2019.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 21. februar 2019.
Bedømmelsesfrist til omprøven: 15. marts 2019.

Opdateret: 28. november 2019.

Kierkegaard som Pædagogisk Tænker

Vintereksamen 2018/2019

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Eksamensspørgsmål offentliggøres i Digital Eksamen: 30. november 2018.

Afleveringsfrist: 7. december 2018.
Bedømmelsesfrist. 4. januar 2019.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 7. - 11. januar 2019.

Nye eksamensspørgsmål til omprøven offentliggøres i Digital Eksamen: Følger senere.

Afleveringsfrist til omprøven: Følger senere.
Bedømmelsesfrist til omprøven: Følger senere.Opdateret: 28. november 2018
 

 


 

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 28.11.2018