Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner Pædagogisk filosofi - Eksamen

Pædagogisk filosofi - Eksamen

Sommereksamen 2018

Digital eksamensaflevering

Alle eksamensopgaver på Arts afleveres i Digital Eksamen (DE) inden kl. 14.00, medmindre andet er oplyst. 

Det betyder, at du skal aflevere dine skriftlige bundne og frie hjemmeopgaver digitalt - også dem med efterfølgende mundtlig prøve. Her kan du: Læse mere om Digital Eksamen, finde vejledninger og Support 

Du vil fra Digital Eksamen få tilsendt en automatisk genereret mail (til din AU mail), når din eksamen er synliggjort.

Det er vigtigt:

  • at du logger på i god tid, og sørger for at aflevere inden den angivne afleveringsfrist. Opgaver modtaget efter fristen afvises.
  • at du husker at trykke på knappen ”Aflever” i systemet, når du er helt færdig og er endeligt klar til at aflevere (du kan før afleveringsfristen fortsat redigere i en allerede afleveret opgave) - det er altid den senest ”afleverede” opgave, der ligger i systemet - opgaver, som er afleveret for sent afvises.at
  • at du sætter dig ind i, hvad du skal og hvordan du gør det inden afleveringsfristen. Det kan du gøre her: digital eksamen.
  • at du – hvis du oplever systemmæssige problemer med Digital Eksamen, som forhindrer dig i at aflevere inden for fristen – sørger for at dokumentere problemet ved f.eks. at tage et screendump med dato og klokkeslæt. Det er herefter vigtigt, at du afleverer så hurtigt som muligt, når problemet er løst.

 

Vi bestræber os på, at synliggøre prøverne, så de er tilgængelige senest 7 dage før afleveringsfristen.
Adgang til prøven i Digital Eksamen, kræver at du har en godkendt eksamenstilmelding.

 

Ved deltagelse i omprøven skal du uploade din opgave igen. Er eksamensformen aflevering af flere delopgaver som giver en samlet bedømmelse, skal alle delopgaverne uploades igen, som ét samlet dokument, i Digital Eksamen. Vi har ikke mulighed for at finde tidligere uploadede eksamensopgaver frem.

Er du i tvivl om eksamensformen på dit modul kan du finde svar i din studieordning som du finder på AU’s hjemmeside.

Tilmeldings- og afleveringsfrister

Eksamensplaner skal fremover findes i Digital Eksamen (DE), hvor vi bestræber os på at de bliver tilgængelige senest 7 dage før mundtlig eksamination. Af hensyn til eventuelle rettelser i planerne, bedes du altid tjekke din eksamensplan dagen før din eksamen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på: Paed.Filosofi@dpu.dk. Husk altid at oplyse dit studienummer, og skriv venligst fra din AU-mail.

Du skal altid møde minimum 45 minutter før dit eksamenstidspunkt, første studerende undtaget!

Pædagogikkens filosofi og idéhistorie

Pædagogikkens filosofi- og idéhistorie

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden: 15. – 28. februar 2018   

 

Omprøven (sommereksamen 2018): Mundtlig eksamen afholdes i uge 34.

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver.


Opdateret: 19. marts + 31. maj 2018

Erkendelse, viden og læring

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden: 15. – 28. februar 2018.

 

Afleveringsfrist til omprøve: 7. august 2018. Eksamensspørgsmål stilles d. 31. juli.

 

Opdateret: 9. februar 2018

Moderne pædagogisk filosofi

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist for eksamensopgave er d. 1. juni 2018 kl. 14.

 

Skriv ikke dit navn i selve opgaven.

I et projekt om anonymisering af studerende i forbindelse med bedømmelse af eksamensopgaver, er netop denne eksamen blevet udvalgt. Når du afleverer din opgave i Digital Eksamen vil dit navn og studienummer ikke være synligt for bedømmerne. Navn og studienummer må derfor heller ikke fremgå af opgaven.

 

Studieordningen giver mulighed for at skrive i grupper. Der står, at det skal fremgå, hvilke dele den enkelte studerende er ansvarlig for. Dette markeres med eksamensnummer og ikke navn. Eksamensnumre står i Digital Eksamen på prøvens 1. side; Eksamensinformation.

 

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøve i samme termin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 5. juli 2018

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden: 15. – 28. februar 2018

 

Afleveringsfrist til omprøven: 7. august 2018.

 

Opdateret: 9. februar 2018

Etik, normativitet og dannelse

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist for synopsis er d. 18. maj 2018 kl. 14.

Mundtlig eksamen ligger i uge 24 eller 25.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøve i samme termin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 5. juli 2018

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden: 15. – 28. februar 2018

 

Omprøve (sommereksamen 2018):  7. august 2018 og mundtlig eksamen i uge 34.

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver.


Opdateret: 19. marts + 31. maj 2018

Pædagogisk filosofisk forskningsseminar

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden: 15. – 28. februar 2018

Afleveringsfrist til omprøven: 7. august 2018.

 

Specialeforberedende øvelse

Det en forudsætning for at kunne gå til eksamen i Pædagogisk filosofisk forskningsseminar, at den studerende har afleveret og fået godkendt en skriftlig individuel specialeforberedende øvelse på 3-5 normalsider à 2400 anslag ekskl. litteraturliste. Øvelsen afleveres sammen med den skriftlige hjemmeopgave.

Opdateret: 9. februar 2018

Individuelt studeret emne (Valgfag)

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden: 15. – 28. februar 2018

Som studerende skal du oplyse vejleder/eksaminators navn til eksamensadministrationen senest 1. juli 2018 på følgende mail: paed.filosofi@dpu.dk

Pensum og emne skal godkendes af vejleder/eksaminator.

Omprøve (sommereksamen 2018): Afleveringsfristen er den 7. august 2018.

 

Opdateret: 19. marts 2018

Etik, magt og myndighed (Valgfag)

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden: 15. – 28. februar 2018.

Afleveringsfristen er d. 7. august 2018. Eksamensspørgsmål stilles d. 31. juli.

Opdateret: 19. marts 2018

Virksomhedsprojekt (Valgfag)

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden: 15. – 28. februar 2018

 

Afleveringsfristen (sommereksamen 2018) er den 7. august 2018.

 

Opdateret: 19. marts 2018


 

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 13.06.2018