Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner Pædagogisk psykologi - Eksamen

Pædagogisk psykologi - Eksamen

Sommereksamen 2018

Digital eksamensaflevering

Alle eksamensopgaver på Arts afleveres i Digital Eksamen (DE) inden kl. 14.00, medmindre andet er oplyst. 

Det betyder, at du skal aflevere dine skriftlige bundne og frie hjemmeopgaver digitalt - også dem med efterfølgende mundtlig prøve. Her kan du: Læse mere om Digital Eksamen, finde vejledninger og Support 

Du vil fra Digital Eksamen få tilsendt en automatisk genereret mail (til din AU mail), når din eksamen er synliggjort.

Det er vigtigt:

  • at du logger på i god tid, og sørger for at aflevere inden den angivne afleveringsfrist. Opgaver modtaget efter fristen afvises.
  • at du husker at trykke på knappen ”Aflever” i systemet, når du er helt færdig og er endeligt klar til at aflevere (du kan før afleveringsfristen fortsat redigere i en allerede afleveret opgave) - det er altid den senest ”afleverede” opgave, der ligger i systemet - opgaver, som er afleveret for sent afvises.at
  • at du sætter dig ind i, hvad du skal og hvordan du gør det inden afleveringsfristen. Det kan du gøre her: digital eksamen.
  • at du – hvis du oplever systemmæssige problemer med Digital Eksamen, som forhindrer dig i at aflevere inden for fristen – sørger for at dokumentere problemet ved f.eks. at tage et screendump med dato og klokkeslæt. Det er herefter vigtigt, at du afleverer så hurtigt som muligt, når problemet er løst.

 

Vi bestræber os på, at synliggøre prøverne, så de er tilgængelige senest 7 dage før afleveringsfristen.
Adgang til prøven i Digital Eksamen, kræver at du har en godkendt eksamenstilmelding.

 

Ved deltagelse i omprøven skal du uploade din opgave igen. Er eksamensformen aflevering af flere delopgaver som giver en samlet bedømmelse, skal alle delopgaverne uploades igen, som ét samlet dokument, i Digital Eksamen. Vi har ikke mulighed for at finde tidligere uploadede eksamensopgaver frem.

Er du i tvivl om eksamensformen på dit modul kan du finde svar i din studieordning som du finder på AU’s hjemmeside.

Tilmeldings- og afleveringsfrister

Eksamensplaner skal fremover findes i Digital Eksamen (DE), hvor vi bestræber os på at de bliver tilgængelige senest 7 dage før mundtlig eksamination. Af hensyn til eventuelle rettelser i planerne, bedes du altid tjekke din eksamensplan dagen før din eksamen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på: Paed.Psykologi@dpu.dk. Husk altid at oplyse dit studienummer, og skriv venligst fra din AU-mail.

Du skal altid møde minimum 45 minutter før dit eksamenstidspunkt, første studerende undtaget!

Modul 1: Teoretiske tilgange til pædagogisk psykologi

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden: 15. – 28. februar 2018 

 

Omprøve (sommereksamen 2018): Mundtlig eksamen afholdes i uge 34.

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver 

 

Opdateret 19. marts + 31. maj 2018

Modul 2: Undersøgelsesdesign og forskningsmetoder

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist for synopsis er d. 24. maj 2018 kl. 14.

Mundtlig eksamen ligger i uge 24 eller 25.

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver 

 

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøve i samme termin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 5. juli 2018

 

Afleveringsfrist til omprøven: 7. august 2018 og mundtlig eksamen i uge 34.

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver 

 

Opdateret 19. marts + 31. maj 2018

Modul 3: Assessment og udredning

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist for eksamensopgave er d. 7. maj 2018 kl. 14. Eksamensspørgsmål stilles d. 2. maj kl. 14.

 

Skriv ikke dit navn i selve opgaven.

I et projekt om anonymisering af studerende i forbindelse med bedømmelse af eksamensopgaver, er netop denne eksamen blevet udvalgt. Når du afleverer din opgave i Digital Eksamen vil dit navn og studienummer ikke være synligt for bedømmerne. Navn og studienummer må derfor heller ikke fremgå af opgaven.

 

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøve i samme termin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 5. juli 2018

Afleveringsfrist til omprøven: 7. august 2018. Eksamensspørgsmål stilles d. 2. august kl. 14.

 

Opdateret 19. marts 2018

Modul 2b: Supplerende eksamensopgave (svarende til 5 ECTS)

Afleveringsfrist: 31. maj 2018

 

Hvis du ikke består eksamen og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøve i samme termin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 5. juli 2018.
  

Afleveringsfrist til omprøven: 7. august 2018

 

Opdateret 19. marts 2018

Modul A: Psykologiske perspektiver på læring og tilblivelse - Niveau I

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden: 15. – 28. februar 2018

 

Omprøve (sommereksamen 2018): Mundtlige eksamener afholdes i uge 34.  

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver 

 

Opdateret 19. marts + 31. maj 2018

Modul B: Pædagogisk psykologiske undersøgelsesmetoder og videnskabsteori

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden: 15. – 28. februar 2018

 

Ordinær eksamen (sommereksamen 2018):  Afleveringsfrist d. 31. maj 2018.

Omprøve (sommereksamen 2018): Afleveringsfrist d. 7. august 2018  

 

Opdateret 19. marts 2018

Modul C: Psykologiske perspektiver på læring og tilblivelse - Niveau II

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden: 15. – 28. februar 2018. 

 

Omprøve (sommereksamen 2018): Afleveringsfrist d. 7. august 2018 og mundtlig eksamen i uge 34.  

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver 

 

Opdateret 19. marts + 31. maj 2018

Modul D: Pædagogisk psykologisk viden i praksis

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden: 15. – 28. februar 2018

 

Afleveringsfrist til omprøve: 7. august 2018.

 

Opdateret 19. marts 2018

Modul E: Fordybelsesværksted

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden: 15. – 28. februar 2018

 

Afleveringsfrist til omprøve: 7. august 2018.

 

 

 

Opdateret 19. marts 2018
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 13.06.2018