Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal-Arts Eksamen Eksamensplaner Pædagogisk psykologi - Eksamen

Pædagogisk psykologi - Eksamen

Sommereksamen 2019

Opdateret den 24-04-2019.

 

BEMÆRK: Der kan forekomme ændringer helt frem til eksamensstart.

Planer for mundtlig eksamen - rækkefølge, tider og lokaler - vil blive offentliggjort i Digital Eksamen.

Vintereksamen 2018-19

Tilmeldings- og afleveringsfrister

Eksamensplaner skal fremover findes i Digital Eksamen (DE), hvor vi bestræber os på at de bliver tilgængelige senest 7 dage før mundtlig eksamination. Af hensyn til eventuelle rettelser i planerne, bedes du altid tjekke din eksamensplan dagen før din eksamen.

Du skal altid møde minimum 45 minutter før dit eksamenstidspunkt, første studerende undtaget!

Modul 1: Teoretiske tilgange til pædagogisk psykologi

Vintereksamen 2018/2019:

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 14. – 25. januar 2019 (uge 3 og 4)
Bedømmelsesfrist: 25. januar 2019

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver.


Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 5. februar 2019.

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Omprøve: Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 20. - 28. februar 2019 (uge 8/9).
Bedømmelsesfrist: 28. februar 2019

 

Din eksamensplan vil ligge i Digital Eksamen: https://eksamen.au.dk/; vælg det aktuelle modul under mine prøver.

Opdateret: 28. november 2019

Modul 2: Undersøgelsesdesign og forskningsmetoder

Omprøve, vintereksamen 2018/2019:

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 7. februar 2019.
Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 20. - 28. februar 2019 (uge 8/9).
Bedømmelsesfrist: 28. februar 2019

Din eksamensplan vil ligge i Digital eksamen: https://eksamen.au.dk/; Vælg det aktuelle modul unde mine prøver.

Opdateret: 28. november 2019

Modul 3: Assessment og udredning

Omprøve, vintereksamen 2018/2019:

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Nye eksamensspørgsmål til omprøven offentliggøres: 16. februar 2019, kl. 14.00.


Afleveringsfrist til omprøven: 21. februar 2019, kl. 14.00.
Bedømmelsesfrist til omprøven: 15. marts 2019

Skriv ikke dit navn i selve opgaven.

I et projekt om anonymisering af studerende i forbindelse med bedømmelse af eksamensopgaver, er netop denne eksamen blevet udvalgt. Når du afleverer din opgave i Digital Eksamen vil dit navn og studienummer ikke være synligt for bedømmerne. Navn og studienummer må derfor heller ikke fremgå af opgaven.

 

Opdateret 28. november 2018

Modul 4: Problemanalyse og Intervention

 

Vintereksamen 2018/2019:

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist: 10. januar 2019.
Bedømmelsesfrist: 31. januar 2019.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 5. februar 2019.

Afleveringsfrist til omprøven: 21. februar 2019.
Bedømmelsesfrist til omprøven: 15. marts 2019

Opdateret: 28. november 2018

Valgfag

 

Vintereksamen 2018/2019

Disse datoer vedrører alle valgfag udbudt af Pædagogisk Psykologi i efterårsemesteret 2018:

  • A1: Organisationspsykologi (Emdrup og Aarhus).
  • A2: Identitet og identitetsdannelse - pædagogisk psykologiske tilgange og problemstillinger (Emdrup).
  • A3: Sociale kategorier (race, religiøsitet, etnicitet, "former"), fællesskabende praksis og overskridelse af marginalisering (Emdrup).
  • A7: Kognitions- og neuropædagogiske perspektiver på hukommelse, læring og udvikling (Aarhus).
  • A9: Børns trivsel, læring og udvikling i familie og institutioner (Emdrup).

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist: 15. november 2018.
Bedømmelsesfrist: 13. december 2018.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning, og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøven i samme eksamenstermin, skal tilmelding ske i perioden: 17 - 29 december (tiden er skubbet i forhold til tidligere udmelding).

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Afleveringsfrist til omprøven: 3. januar 2019.
Bedømmelsesfrist til omprøven: 31. januar 2019.


Opdateret: 28. november 2018 + 14 december 2018 (ændring af tilmeldingsperiode for re-eksamen).

Modul 2b: Supplerende eksamensopgave (svarende til 5 ECTS)

Omprøve, vintereksamen 2018/2019

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden 15. - 28. september 2018.

Afleveringsfrist til omprøve: 21. februar 2019.
Bedømmelsesfrist til omprøve: 15. marts 2019.

Opdateret: 28. november 2018

Modul A: Psykologiske perspektiver på læring og tilblivelse - Niveau I (2012-studieordning)

Omprøve, vintereksamen 2018/2019

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden 15. - 28. september 2018.

Afleveringsfrist til omprøve: 7. februar 2019.
Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 20. - 28. februar 2019 (uge 8/9).
Bedømmelsesfrist til omprøve: 28. februar 2019

Din eksamensplan vil ligge i Digital eksamen: https://eksamen.au.dk/; Vælg det aktuelle modul unde mine prøver.

Opdateret: 28. november 2018

Modul B: Pædagogisk psykologiske undersøgelsesmetoder og videnskabsteori (2012-studieordning)

Omprøve, vintereksamen 2018/2019:

Har du brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå, og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. prøveforsøg, skal tilmelding ske i perioden: 15. – 28. september 2018.

Nye eksamensspørgsmål til omprøven offentliggøres: 20. februar 2019, kl. 10.00.


Afleveringsfrist til omprøven: 21. februar 2019, kl. 14.00.
Bedømmelsesfrist til omprøven: 15. marts 2019

Opdateret: 28. november 2018.

Modul C: Psykologiske perspektiver på læring og tilblivelse - Niveau II (2012-studieordning)

Omprøve, vintereksamen 2018/2019

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden 15. - 28. september 2018.

Afleveringsfrist til omprøve: 7. februar 2019.
Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 20. - 28. februar 2019 (uge 8/9).
Bedømmelsesfrist til omprøve: 28. februar 2019.

Din eksamensplan vil ligge i Digital eksamen: https://eksamen.au.dk/; Vælg det aktuelle modul unde mine prøver.

Opdateret: 28. november 2018

Modul D: Pædagogisk psykologisk viden i praksis (2012-studieordning)

Omprøve, vintereksamen 2018/2019

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden 15. - 28. september 2018.

Afleveringsfrist til omprøve: 21. februar 2019.
Bedømmelsesfrist til omprøve: 15. marts 2019

Opdateret: 28. november 2018

Modul E: Fordybelsesværksted (2012-studieordning)

Omprøve, vintereksamen 2018/2019

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden 15. - 28. september 2018.


Afleveringsfrist til omprøve: 21. februar 2019.
Bedømmelsesfrist til omprøve: 15. marts 2019

Opdateret: 28. november 2018

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.04.2019