Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner Pædagogisk psykologi - Eksamen

Pædagogisk psykologi - Eksamen

Vintereksamen 2017/18

Digital eksamensaflevering

Alle eksamensopgaver på Arts afleveres i Digital Eksamen (DE), medmindre andet er oplyst. 

Det betyder, at du skal aflevere dine skriftlige bundne og frie hjemmeopgaver digitalt - også dem med efterfølgende mundtlig prøve. Her kan du: Læse mere om Digital Eksamen, finde vejledninger og Support 

Du vil fra Digital Eksamen få tilsendt en automatisk genereret mail (til din AU mail), når din eksamen er synliggjort.

Det er vigtigt:

· at du logger på i god tid, og sørger for at aflevere inden den angivne afleveringsfrist. Opgaver modtaget efter fristen afvises.

· at huske at trykke på knappen ”Aflever” i systemet, når du er helt færdig og er endeligt klar til at aflevere (du kan før afleveringsfristen fortsat redigere i en allerede afleveret opgave) - det er altid den senest ”afleverede” opgave, der ligger i systemet - opgaver, som er afleveret for sent afvises.

· at du sætter dig ind i, hvad du skal og hvordan du gør det inden afleveringsfristen. Det kan du gøre her: digital eksamen.

· at du – hvis du oplever systemmæssige problemer med Digital Eksamen, som forhindrer dig i at aflevere inden for fristen – sørger for at dokumentere problemet ved f.eks. at tage et screendump med dato og klokkeslæt. Det er herefter vigtigt, at du afleverer så hurtigt som muligt, når problemet er løst.

 

Vi bestræber os på, at synliggøre prøverne, så de er tilgængelige senest 7 dage før afleveringsfristen.
Adgang til prøven i Digital Eksamen, kræver at du har en godkendt eksamenstilmelding.

 

Ved deltagelse i omprøven skal du uploade din opgave igen. Er eksamensformen aflevering af flere delopgaver som giver en samlet bedømmelse, skal alle delopgaverne uploades igen. Vi har ikke mulighed for at finde tidligere uploadet eksamensopgaver frem.

Er du i tvivl om eksamensformen på dit modul kan du finde svar i din studieordning som du finder på AU’s hjemmeside.

Eksamensplaner for vintereksamen 2017/18

Eksamensplanen bliver offentliggjort senest 7 dage før mundtlig eksamination.

Af hensyn til eventuelle rettelser beder vi dig tjekke planerne dagen før eksamen.

Du skal altid møde minimum 45 minutter før dit eksaminationstidspunkt.

Modul 1: Teoretiske tilgange til pædagogisk psykologi

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Mundtlig eksamen afholdes i perioden fra 15. til 26. januar. Detaljeret plan se nedenfor.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøve i samme termin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 7. februar 2018

Eksamensplan, Emdrup - OBS! nogle eksamener har fået nyt lokale.

Eksamensplan, Aarhus


 

Omprøve: Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 21. - 28. februar 2018 (uge 8/9).

Eksamensplan, Emdrup

Eksamensplan, Aarhus

 

 

Opdateret: 16. og 17. januar 2018

Modul 2: Undersøgelsesdesign og forskningsmetoder

Information følger. 

Modul 3: Assessment og udredning

Information følger.

Modul A: Psykologiske perspektiver på læring og tilblivelse - Niveau I

Vintereksamen 2017/18:

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden: 15. – 28. september 2017

Mundtlig prøve i uge 8 og 9 (21. - 28. februar)

 

Plan for ordinær vintereksamen - OBS!! Ny tid!

 

 

Opdateret: 10. januar 2018

Modul B: Pædagogisk psykologiske undersøgelsesmetoder og videnskabsteori

Vintereksamen 2017/18

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden: 15. – 28. september 2017

 

Afleveringsfrist til omprøven: 22. februar 2018.

 

 

Opdateret: 18. december 2017

Modul C: Psykologiske perspektiver på læring og tilblivelse - Niveau II

Vintereksamen 2017/18

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden: 15. – 28. september 2017

Afleveringsfrist til omprøven: 8. februar 2018 og mundtlig eksamen i perioden 21. til 28. februar.

 

 

 

Opdateret: 31. august 2017

Modul D: Pædagogisk psykologisk viden i praksis

Vintereksamen 2017/18

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist er 2. januar kl. 14.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøve i samme termin, skal tilmelding ske i perioden: 1. – 7. februar 2018

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden: 15. – 28. september 2017

 

Afleveringsfrist til omprøven: 22. februar 2018

 

Opdateret: 31. august 2017

Modul E: Fordybelsesværksted

Vintereksamen 2017/18

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist er 6. oktober kl. 14.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning og ønsker at tilmelde dig 2. prøveforsøg til omprøve i samme termin, skal tilmelding ske i perioden: 6. – 10. november 2017

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden: 15. – 28. september 2017

 

Afleveringsfrist til omprøven: 24. november 2017

 

Opdateret: 31. august 2017

Speciale

Du kan læse yderlige informationer på specialesiden

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 18.01.2018