Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner Pædagogisk sociologi - Eksamen

Pædagogisk sociologi - Eksamen

Vintereksamen 2017/18

Digital eksamensaflevering

Alle eksamensopgaver på Arts afleveres i Digital Eksamen (DE), medmindre andet er oplyst. 

Det betyder, at du skal aflevere dine skriftlige bundne og frie hjemmeopgaver digitalt - også dem med efterfølgende mundtlig prøve. Her kan du: Læse mere om Digital Eksamen, finde vejledninger og Support 

Du vil fra Digital Eksamen få tilsendt en automatisk genereret mail (til din AU mail), når din eksamen er synliggjort.

Det er vigtigt:

· at du logger på i god tid, og sørger for at aflevere inden den angivne afleveringsfrist. Opgaver modtaget efter fristen afvises.

· at huske at trykke på knappen ”Aflever” i systemet, når du er helt færdig og er endeligt klar til at aflevere (du kan før afleveringsfristen fortsat redigere i en allerede afleveret opgave) - det er altid den senest ”afleverede” opgave, der ligger i systemet - opgaver, som er afleveret for sent afvises.

· at du sætter dig ind i, hvad du skal og hvordan du gør det inden afleveringsfristen. Det kan du gøre her: digital eksamen.

· at du – hvis du oplever systemmæssige problemer med Digital Eksamen, som forhindrer dig i at aflevere inden for fristen – sørger for at dokumentere problemet ved f.eks. at tage et screendump med dato og klokkeslæt. Det er herefter vigtigt, at du afleverer så hurtigt som muligt, når problemet er løst.

 

Vi bestræber os på, at synliggøre prøverne, så de er tilgængelige senest 7 dage før afleveringsfristen.
Adgang til prøven i Digital Eksamen, kræver at du har en godkendt eksamenstilmelding.

 

Ved deltagelse i omprøven skal du uploade din opgave igen. Er eksamensformen aflevering af flere delopgaver som giver en samlet bedømmelse, skal alle delopgaverne uploades igen. Vi har ikke mulighed for at finde tidligere uploadet eksamensopgaver frem.

Er du i tvivl om eksamensformen på dit modul kan du finde svar i din studieordning som du finder på AU’s hjemmeside.

Tilmeldingsfrister og eksamensplaner

Eksamensplanen bliver offentliggjort senest 7 dage før mundtlig eksamination.

Af hensyn til eventuelle rettelser beder vi dig checke planerne dagen før eksamen.

Du skal altid møde minimum 45 minutter før dit eksamenstidspunkt - planens første studerende er undtaget.

 

 

Pædagogisk Sociologiske Teorier

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Der er mundtlig eksamen i uge 3 og 4. Plan for den mundtlige eksamen kommer til at ligge nedenfor.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning og ønsker at tilmelde dig til omprøve i samme termin skal tilmelding ske i perioden 1. - 7. februar 2018.

 

Ny version af eksamensplan:

Undskyld forvirringen her midt i eksamensforberedelserne. Det er lykkedes at begrænse skaden til at enkelte studerende er rykket en enkelt dag. De fleste har fået en anden eksaminator, men beholdt dagen fra oprindelig plan. Vær opmærksom på, at der kan komme afbud, der gør at tiderne ændre sig. Check altid din plan dagen før eksamen.

Eksamensplan, Emdrup

Eksamensplan, Aarhus

 

 

Omprøve: Mundtlig eksamen afholdes fortrinsvis i perioden: 21. - 28. februar 2018 (uge 8/9).

 

 

 

Opdateret d. 16. januar 2018

 

Videnskab og metode

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist for den skriftlige opgave er d. 4. januar 2018 kl. 14.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning og ønsker at tilmelde dig til omprøve i samme termin skal tilmelding ske i perioden 1. - 7. februar 2018.

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden 15. - 28. september 2017.

Afleveringsfrist til omprøven er 22. februar 2018.

Forskningsmetoder og forskningsdesign

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden 15. - 28. september 2017.

Afleveringsfrist til omprøven er 22. februar 2018.

Opdragelse og Uddannelse I

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden 15. - 28. september 2017.

Afleveringsfrist til omprøven er 22. februar 2018.

 

 

Opdragelse og Uddannelse II

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden 15. - 28. september 2017.

Afleveringsfrist til omprøven er 22. februar 2018.

 

 

(20 ECTS) Valgfag

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist for den skriftlige opgave er d. 18. december 2017 kl. 14.

Der er mundtlig eksamen i uge 3 og 4. Plan for den mundtlige eksamen kommer efter aflevering til at ligge nedenfor.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning og ønsker at tilmelde dig til omprøve i samme termin skal tilmelding ske i perioden 1. - 7. februar 2018.

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden 15. - 28. september 2017.

 

Eksamensplaner for 20 ECTS-valgfag

Emdrup

Århus

Det er med beklagelse, at vi må aflyse eksamen på mandag den 22. januar 2018, på Valgfag "Socialpædagogik". 

 

Afleveringsfrist til omprøven er 8. februar 2018 med mundtlig eksamen i perioden 21. - 28. februar.

 

 

 

Opdateret d. 10. + 19. januar 2018

(10 ECTS) Valgfag

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Afleveringsfrist for den skriftlige opgave er d. 4. januar 2018 kl. 14.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning og ønsker at tilmelde dig til omprøve i samme termin skal tilmelding ske i perioden 1. - 7. februar 2018.

Har du brugt et eksamensforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg, skal det ske i perioden 15. - 28. september 2017.

Afleveringsfrist til omprøven er 22. februar 2018.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 19.01.2018