Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner Pædagogisk sociologi - Eksamen

Pædagogisk sociologi - Eksamen

Vintereksamen 2017/18

Digital eksamensaflevering

Alle eksamensopgaver på Arts afleveres i Digital Eksamen (DE), medmindre andet er oplyst. 

Det betyder, at du skal aflevere dine skriftlige bundne og frie hjemmeopgaver digitalt - også dem med efterfølgende mundtlig prøve. Du kan læse mere om Digital Eksamen, finde vejledninger og logge ind her.

Du vil fra Digital Eksamen få tilsendt en automatisk genereret mail (til din AU mail), når din eksamen er synliggjort.

Det er vigtigt:

· at du logger på i god tid, og sørger for at aflevere inden den angivne afleveringsfrist. Opgaver modtaget efter fristen afvises.

· at huske at trykke på knappen ”Aflever” i systemet, når du er helt færdig og er endeligt klar til at aflevere (du kan før afleveringsfristen fortsat redigere i en allerede afleveret opgave) - det er altid den senest ”afleverede” opgave, der ligger i systemet - opgaver, som er afleveret for sent afvises.

· at du sætter dig ind i, hvad du skal og hvordan du gør det inden afleveringsfristen. Det kan du gøre her: digital eksamen.

· at du – hvis du oplever systemmæssige problemer med Digital Eksamen, som forhindrer dig i at aflevere inden for fristen – sørger for at dokumentere problemet ved f.eks. at tage et screendump med dato og klokkeslæt. Det er herefter vigtigt, at du afleverer så hurtigt som muligt, når problemet er løst.

 

Vi bestræber os på, at synliggøre prøverne, så de er tilgængelige senest 7 dage før afleveringsfristen.
Adgang til prøven i Digital Eksamen, kræver at du har en godkendt eksamenstilmelding.

 

Ved deltagelse i omprøven skal du uploade din opgave igen. Er eksamensformen aflevering af flere delopgaver som giver en samlet bedømmelse, skal alle delopgaverne uploades igen. Vi har ikke mulighed for at finde tidligere uploadet eksamensopgaver frem.

Er du i tvivl om eksamensformen på dit modul kan du finde svar i din studieordning som du finder på AU’s hjemmeside.

Tilmeldings- og Afleveringsfrister - Emdrup og Aarhus

Tilmelding:

Du er automatisk tilmeldt eksamen når du er tilmeldt undervisning.

Hvis du ikke består eksamen i forlængelse af din undervisning og ønsker at tilmelde dig omprøve i samme termin, er tilmeldingsfristen d. 1.-7. februar 2018

Hvis du har brugt et prøveforsøg i en tidligere eksamenstermin uden at bestå og ønsker at tilmelde dig prøven igen, skal det ske i perioden 15.-28. september 2017, eller senest 5 dage efter bedømmelsen er offentliggjort. 

Pædagogisk Sociologiske Teorier

Ordinæreksamen:

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisning.

Eksamensform: Bunden mundtlig prøve
Forberedelsestid: 48 timer før din mundtlige eksamen, får du udleveret et lodtrukket eksamensspørgsmål. Mundtlig eksamen: Uge 3 & uge 4

Omeksamen:

Hvis du ikke har bestået din eksamen, skal du selv tilmelde dig omeksamen. Se tilmeldingsperioderne under Tilmeldings- og Afleveringsfrister - Emdrup og Aarhus.

Eksamensform: Bunden mundtlig prøve
Forberedelsestid: 48 timer før din mundtlige eksamen, får du udleveret et lodtrukket eksamensspørgsmål.   Mundtligt eksamen: Uge 8 & uge 9

Videnskab og metode

Ordinæreksamen:

Du er automatisk tilmeldt eksamen når du er tilmeldt undervisning.

Eksamensform: Hjemmeopgave
Afleveringsdato: 4. januar 2018

Omeksamen:

Hvis du ikke har bestået din eksamen, skal du selv tilmelde dig omeksamen. Se tilmeldingsperioderne under Tilmeldings- og Afleveringsfrister - Emdrup og Aarhus.

Eksamensform: Hjemmeopgave
Afleveringsdato: 22. februar 2018 

Forskningsmetoder og forskningsdesign

Omeksamen:

Hvis du ikke har bestået din eksamen, skal du selv tilmelde dig omeksamen. Se tilmeldingsperioderne under Tilmeldings- og Afleveringsfrister - Emdrup og Aarhus.

Eksamensform: Hjemmeopgave
Afleveringsfrist: 22. februar 2018

Opdragelse og Uddannelse I

Omeksamen:

Hvis du ikke har bestået din eksamen, skal du selv tilmelde dig omeksamen. Se tilmeldingsperioderne under Tilmeldings- og Afleveringsfrister - Emdrup og Aarhus.

Eksamensform: Hjemmeopgave
Afleveringsfrist: 22. februar 2018

Opdragelse og Uddannelse II

Omeksamen:

Hvis du ikke har bestået din eksamen, skal du selv tilmelde dig omeksamen. Se tilmeldingsperioderne under Tilmeldings- og Afleveringsfrister - Emdrup og Aarhus.

Eksamensform: Hjemmeopgave
Afleveringsfrist: 22. februar 2018

(20 ECTS) Valgfag

Ordinæreksamen:

Du er automatisk tilmeldt eksamen når du er tilmeldt undervisning.  

Eksamensform: Hjemmeopgave + mundtlig
Afleveringsfrist: 18. december 2017
Mundtlig eksamenUge 2 & 3

Omeksamen:

Hvis du ikke har bestået din eksamen, skal du selv tilmelde dig omeksamen. Se tilmeldingsperioderne under Tilmeldings- og Afleveringsfrister - Emdrup og Aarhus.

Eksamensform: Hjemmeopgave + mundtlig
Afleveringsfrist: 22. februar 2018
Mundtlig eksamen: Uge 8 & uge 9

(10 ECTS) Valgfag

Ordinæreksamen:

Du er automatisk tilmeldt eksamen når du er tilmeldt undervisning.

Eksamensform: Hjemmeopgave
Afleveringsfrist: 4. januar 2018  

Omeksamen:

Hvis du ikke har bestået din eksamen, skal du selv tilmelde dig omeksamen. Se tilmeldingsperioderne under Tilmeldings- og Afleveringsfrister - Emdrup og Aarhus.

Eksamensform: Hjemmeopgave
Afleveringsfrist: 22. februar 2018

Speciale

Du finder informationer vedr. specialer på specialesiden

Vintereksamen 2017

Afleveringsfrist: 2. januar 2018

Tilmelding skal ske via Studieselvbetjeningen (STADS). Oplever du problemer med tilmelding til syge- og omprøve bedes du kontakte paed.sociologi@dpu.dk. Husk at oplyse dit studienummer!   

Eksamensplaner

Eksamensplaner for Vintereksamen 2017-2018

Eksamensplanen offentliggøres senest 7 dage før den mundtlige eksamination. Af hensyn til eventuelle rettelser i planerne, bedes du altid tjekke din eksamensplan dagen før din eksamen.

Du skal altid møde minimum 45 minutter før dit eksamenstidspunkt!

 

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 25.09.2017