Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner Positiv psykologi - Eksamen

Positiv psykologi - Eksamen

Sommer reeksamen 2018 og Vintereksamen 2018/2019

Tilmelding til syge - og omprøve Sommer 2018 er fra 1. juli til 7. juli 2018 via STADS Studieselvbetjening (mit.au.dk).

  • Aflevering af frie skriftlige opgaver og opgaver med mundtlig forsvar senest den 7. august 2018 kl. 13.59.
  • De mundtlige eksaminer forventes afholdet i uge 34

Deltagelse ved syge- og omprøve forudsætter tilmelding til den ordinære eksamen samt aktiv tilmelding til syge- og omprøven i ovennævnte periode via mit.au.dk.

Afmelding af eksamen skal ske via mit.au.dk - Studieselvbetjeningen senest 7 dage inden afleveringsfristen - det gælder både de ordinære samt ved syge- og omprøve eksaminerne.

Afmelder du dig en eksamen, skal du selv undersøge, hvornår det er muligt at tilmelde dig en ny eksamen og du skal være opmærksom på, at eksamensformer kan ændre sig over tid, og det skal du selv holde dig orienteret om. Dette kan du gøre ved at læse Studieordningen.

Eksamensplanerne for syge- og omprøve eksamen vil blive offentliggjort i digital eksamen senest i uge 33.

Vintereksamen 2018/2019

Eksamenstjekperiode - og eksamenstilmelding: 15. februar - 28. september 2018

Afleveringsfrister og eksamensperiode via STADS Studieselvbetjening (mit.au.dk)

  • Aflevering af frie skriftlige opgaver og opgaver med mundtlig forsvar senest torsdag den 3. januar 2019 inden kl.13.59 i digital eksamen
  • Mundtlige eksaminer afholdes i uge 3 og 4, 2018

Vigtigt

Alle opgaver afleveres via Digital eksamen - se mere på http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/digital-eksamen/

Det er vigtigt, at du kun uploader din opgave som hoveddokument og alle dine bilag under punktet for bilag i digital eksamen.

Der vil løbende blive åbnet for aflevering i digital eksamen, dog senest en uge inden afleveringsdatoen.

Eksamensdatoer

Eksamensdatoer for syge- og omprøve eksamen august 2018

Datoerne forventes offentliggjort på de endelige eksamensplaner som vil foreligge ca. i uge 33 og kan findes i digital eksamen på den prøve, hvor du afleveret din opgave.

Eksamensdatoer vinter 2018/2019

Eksamensdatoerne forventer vi at kunne offentliggøre i løbet af september.

410032 / i40