Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner Positiv psykologi - Eksamen

Positiv psykologi - Eksamen

Vintereksamen 2017/2018

Eksamenstjekperiode - og eksamenstilmelding: 15. september - 28. september 2017

Afleveringsfrister og eksamensperiode via STADS Studieselvbetjening (mit.au.dk)

  • Aflevering af frie skriftlige opgaver og opgaver med mundtlig forsvar senest torsdag den 4. januar 2018 inden kl.13.59
  • Mundtlige eksaminer afholdes i uge 3 og 4, 2018

Vigtigt

Alle opgaver afleveres via Digital eksamen - se mere på http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/digital-eksamen/

Det er vigtigt, at du kun uploader din opgave som hoveddokument og alle dine bilag under punktet for bilag i digital eksamen.

Der vil løbende blive åbnet for aflevering i digital eksamen, dog senest en uge inden afleveringsdatoen.

Tilmelding til syge - og omprøve er fra 1. februar til 7. februar 2018 via STADS Studieselvbetjening (mit.au.dk).

  • Aflevering af opgaver med mundtlig forsvar inden den 8. februar 2018 kl. 13.59
  • Mundtlige eksaminer ligger primært i perioden 19. til 28. februar 2017.
  • Aflevering af skriftlige- og hjemmeopgaver inden den 22. februar 2018 kl. 13.59

Deltagelse ved syge- og omprøve forudsætter tilmelding til den ordinære eksamen samt aktiv tilmelding til syge- og omprøven i ovennævnte periode via mit.au.dk.

Afmelding af eksamen skal ske via mit.au.dk - Studieselvbetjeningen senest 7 dage inden afleveringsfristen - det gælder både de ordinære samt ved syge- og omprøve eksaminerne.

Afmelder du dig en eksamen, skal du selv undersøge, hvornår det er muligt at tilmelde dig en ny eksamen og du skal være opmærksom på, at eksamensformer kan ændre sig over tid, og det skal du selv holde dig orienteret om. Dette kan du gøre ved at læse Studieordningen.

Eksamensdatoer vintereksamen 2017/2018

Eksamensdatoerne for Master i Positiv psykologi vinter 2017/2018 - med forbehold for ændringer.

Det forventes, at eksamen bliver afholdt på;

Modul 1- Positiv psykologi og individuelle styrker og trivsel:

Modul 4 - Masterprojekt:

Emdrup: 18. januar, 19. januar, 24. januar og 26. januar 2018

Århus: 19. januar, 22. januar, 23. januar og 24. januar 2018

Vi har offentliggjort udkast til eksamensplaner

 

Modul 2- Positiv psykologi i læring og læringsmiljøer: Denne er en rent skriftlig opgave

Modul 3- Positiv psykologi i ledelse og organisation: Denne er en rent skriftlig opgave.

Endelig eksamensplaner vintereksamen 2017/2018

Endelig eksamensplaner for Master i Positiv Psykologi - Vintereksamen 2017/2018

Kan du ikke huske dit studienummer kan du se det på mit.au.dk.

­
Se den endelig eksamensplan for Emdrup

Se den endelig eksamensplan for Århus

410032 / i40