Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner Specialpædagogik - Eksamen

Specialpædagogik - Eksamen

Sommereksamen 2018

Eksamenstjekperiode - og eksamenstilmelding: 15. februar - 28. februar 2018

Afleveringsfrister og eksamensperiode via STADS Studieselvbetjening (mit.au.dk)

  • Aflevering af frie skriftlige opgaver og opgaver med mundtlig forsvar senest torsdag den 24. maj 2018 inden kl.13.59
  • Mundtlige eksaminer afholdes i uge 24 og 25, 2018

Vigtigt

Alle opgaver afleveres via Digital eksamen - se mere på http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/digital-eksamen/

Det er vigtigt, at du kun uploader din opgave som hoveddokument og alle dine bilag under punktet for bilag i digital eksamen.

Der vil løbende blive åbnet for aflevering i digital eksamen, dog senest en uge inden afleveringsdatoen.

Tilmelding til syge - og omprøve Sommer 2018 er fra 1. juli til 7. juli 2018 via STADS Studieselvbetjening (mit.au.dk).

  • Aflevering af frie skriftlige opgaver og opgaver med mundtlig forsvar senest den 7. august 2018 kl. 13.59.

Deltagelse ved syge- og omprøve forudsætter tilmelding til den ordinære eksamen samt aktiv tilmelding til syge- og omprøven i ovennævnte periode via mit.au.dk.

Afmelding af eksamen skal ske via mit.au.dk - Studieselvbetjeningen senest 7 dage inden afleveringsfristen - det gælder både de ordinære samt ved syge- og omprøve eksaminerne.

Afmelder du dig en eksamen, skal du selv undersøge, hvornår det er muligt at tilmelde dig en ny eksamen og du skal være opmærksom på, at eksamensformer kan ændre sig over tid, og det skal du selv holde dig orienteret om. Dette kan du gøre ved at læse Studieordningen.

Eksamensdatoer sommeren 2018

Eksamen for Master i Special- og socialpædagogik forventes at blive afholdt på følgende datoer:

Modul 2 - Specialpædagogik og socialpædagogik som professionspraksis: Problemstillinger, mål og metode: tirsdag 19. juni og onsdag 20. juni

Modul 3 - Specialpædagogikkens institutionelle og organisatoriske perspektiv: torsdag 14. juni

Modul 4 - Master i Specialpædagogik og Master i Socialpædagogik: onsdag 13. juni og torsdag 14. juni

 

Her i udkastet til eksamensplanen kan du se, hvilken dag du kan forvente at skulle til eksamen, dog tages der forbehold for ændringer.

Planen vil blive tilpasset efter afleveringsfristen og den endelige eksamensplan med tider vil foreligge senest en uge inden de mundtlige prøver.

Kan du ikke huske dit studienummer kan du se det på mit.au.dk

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 14.03.2018