Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner Voksnes læring og kompetenceudvikling - Eksamen

Voksnes læring og kompetenceudvikling - Eksamen

Sommereksamen 2018

Eksamenstjekperiode - og eksamenstilmelding: 15. februar - 28. februar 2018

Afleveringsfrister og eksamensperiode via STADS Studieselvbetjening (mit.au.dk)

  • Aflevering af frie skriftlige opgaver og opgaver med mundtlig forsvar senest torsdag den 24. maj 2018 inden kl.13.59
  • Mundtlige eksaminer afholdes i uge 24 og 25, 2018

Vigtigt

Alle opgaver afleveres via Digital eksamen - se mere på http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/digital-eksamen/

Det er vigtigt, at du kun uploader din opgave som hoveddokument og alle dine bilag under punktet for bilag i digital eksamen.

Der vil løbende blive åbnet for aflevering i digital eksamen, dog senest en uge inden afleveringsdatoen.

Tilmelding til syge - og omprøve Sommer 2018 er fra 1. juli til 7. juli 2018 via STADS Studieselvbetjening (mit.au.dk).

  • Aflevering af frie skriftlige opgaver og opgaver med mundtlig forsvar senest den 7. august 2018 kl. 13.59.

Deltagelse ved syge- og omprøve forudsætter tilmelding til den ordinære eksamen samt aktiv tilmelding til syge- og omprøven i ovennævnte periode via mit.au.dk.

Afmelding af eksamen skal ske via mit.au.dk - Studieselvbetjeningen senest 7 dage inden afleveringsfristen - det gælder både de ordinære samt ved syge- og omprøve eksaminerne.

Afmelder du dig en eksamen, skal du selv undersøge, hvornår det er muligt at tilmelde dig en ny eksamen og du skal være opmærksom på, at eksamensformer kan ændre sig over tid, og det skal du selv holde dig orienteret om. Dette kan du gøre ved at læse Studieordningen.

Eksamensdatoer for sommeren 2018

Foreløbige eksamensdatoer for Master i Voksnes læring og kompetenceudvikling med forbehold for ændringer.

Det forventes, at eksamen bliver afholdt på;

Modul 2 - Læring og kompetenceudvikling i arbejde og organisationer: mandag 11. og tirsdag 12. juni 2018

Modul 4 - Masterprojekt:  onsdag 13., torsdag 14. og fredag 15. juni 2018

 

 

Udkast til eksamensplan sommer 2018

Dette er et udkast for Master i Voksnes lærings- og kompetenceudvikling, som er med forbehold for ændringer.

Du kan se i udkastet, hvilken dato du kan forvente at skulle til eksamen.

Bemærk: rækkefølgen er vilkårlig, da der endnu kan komme særlige hensyn som skal tages og planen bliver tilpasset efter afleveringsfristen. Kan du ikke huske dit studienummer kan du se det på mit.au.dk.

­Udkast til eksamensplan for Emdrup

De endelige eksamensplaner vil komme omkring en uge før de mundtlige eksamener, da den endelige dato og tidspunktet først kan fastsættes efter afleveringsfristen.

410029 / i40