Eksamen - Profilfag

Nedenfor finder du information omkring Digital eksamensaflevering, eksamensplaner, omprøve/reeksamen og nyttige genveje..

Digital Eksamen

Læs mere om Digital Eksamen (DE)

Næsten alle eksamener afvikles via systemet "Digital Eksamen". 

Det gælder både bundne og frie skriftlige hjemmeopgaver også dem med efterfølgende mundtlig prøve samt prøver der bestås via undervisnings-deltagelse og mundtlige prøver.

Det betyder, at:

  • Eksamensopgaver afleveres i Digital Eksamen.
  • Eksamensspørgsmål udleveres i Digital Eksamen.
  • Afleveringsformatet er PDF.
  • Aflevering skal foretages inden kl. 14.00.
  • Det er altid dit ansvar, at din opgave er afleveret inden fristens udløb. I Digital Eksamen har du først afleveret, når du er nået til kvitteringssiden ”aflevering er modtaget”. Vi anbefaler derfor, at du i god tid inden afleveringsfristen både uploader og afleverer din besvarelse. Opgaver der er afleveret for sent, vil ikke blive bedømt.
  • Når eksamen offentliggøres i Digital eksamen, sendes der en notifikations e-mail til tilmeldte studerende. Notifikationen sendes til AU e-mailen (@post.au.dk) senest 1 uge før eksamensstart.
  • Der kan afleveres individuelt eller i grupper, tjek din studieordning
  • Mundtlig eksamen - eksamensopslaget med rækkefølge, tid og sted kan ses i Digital Eksamen, når eksamen er blevet gjort synlig i Digital Eksamen. 

Stedprøver (haleksamen)

Nogle stedprøver afvikles også digitalt. Du kan se i din eksamensplan, om din stedprøve er digital.


Vejledninger og Log in i Digital Eksamen

Eksamensplan / Eksamensdatoer

for Profilfag

Sommereksamen 2017 incl. reeksamen - Eksamensdatoer

 Klik på nedennævnte links for at se eksamensdatoerne:

Profilfag - Sommereksamen 2017 inkl. reeksamensdatoer

--

Mundtlig eksamen:

Alle eksamensopslag med rækkefølge, tider og lokaler kan ses i Digital Eksamen, når eksamen er blevet gjort synlig i Digital Eksamen.

Klik på nedennævnte links for at se eksamensdatoerne: Nordisk - Eksamensplan S17 incl. reeksamen Begivenhedskultur - Eksamensplan S17 incl. reeksamen Vikingestudier - Eksamensplan S17 incl. reeksamen -- Mundtlig eksamen: Alle eksamensopslag med rækkefølge, tider og lokaler kan ses i Digital Eksamen, når eksamen er blevet gjort synlig i Digital Eksamen.

Omprøve/reeksamen

Omprøve/re-eksamen - hvordan gør jeg?

Du bliver ikke længere automatisk tilmeldt til re-eksamen.
Se tilmeldingsfrister, bedømmelsesfrister og alt, hvad du ellers bør vide for at melde dig til reeksamen. 

Nyttige genveje

Dispensation, gode råd om opgaveskrivning, PC-eksamen, eksamenslokale

399133 / i40