Digital Eksamen

Systemet "Digital Eksamen" bruges på Arts både til bundne og frie hjemmeopgaver, også dem med efterfølgende mundtlig prøve samt mundtlige eksamener, undervisningsdeltagelse, skriftlige stedprøver (hal-eksamener) og specialer.

Ganske kort om Digital Eksamen

Du får tilsendt en notifikationsmail, når din eksamen aktiveres i systemet Digital Eksamen. Hold i øvrigt også altid øje med din eksamensplan, hvor du finder information om eksamen for dit fag.  

Det er vigtigt: 

 • at afleveringsfristen inden kl. 14 overholdes (andre regler/frister for prøver under tilsyn). Opgaver modtaget efter fristen afvises
 • at huske at trykke på knappen 'Aflever' i systemet, når du er klar til at aflevere
  - for skriftlige hjemmeopgaver, undtagen specialer: du kan redigere i en allerede afleveret opgave - det er altid den senest afleverede opgave, der ligger i systemet. Husk at trykke "Aflever" igen.
  - for specialer og skriftlige stedprøver: opgaven kan ikke redigeres eller slettes efter aflevering. Så aflever kun den endelige version.
 • at du forbereder dig på forhånd mht. eksamensform i Digital Eksamen
 • at du kontakter Studieadministrationen hvis din eksamen ikke er synlig i Digital Eksamen senest 1 uge før eksamensstart.

Læs mere om Digital Eksamen, find vejledninger og log ind

Eksamensformer

Skriftlige hjemmeopgaver, også specialet

Før eksamen

Hvornår åbner min eksamen?

Når din eksamen er gjort klar i Digital Eksamen, får du en notifikation sendt til din AU-mail, og du kan logge på systemet og se, hvornår eksamenen åbner.  

Hvornår skal jeg senest kunne se min eksamen?

Kontakt Studiecenter Arts hvis din eksamen ikke er synlig i Digital Eksamen senest 1 uge før eksamensstart.

Hvordan samler jeg flere pdf'er til én samlet pdf

I Digital Eksamen skal du aflevere din opgave som pdf. Og eventuelle bilag skal samles og afleveres som én pdf.
Du kan bruge et lille gratis program. Sådan samler man flere pdf filer i en fil.

Under eksamen

Hvad er fristen for aflevering?

I din eksamensoversigt kan du se afleveringsfristen for din besvarelse. For at din besvarelse kan godkendes, skal den være afleveret inden afleveringstidspunktet for din eksamen.

Sørg for altid at være i god tid med din aflevering, så eventuelle uforudsete problemer kan håndteres inden afleveringsfristen.

Hvordan afleverer vi en gruppebesvarelse?

Se vejledning

Jeg har tekniske problemer med afleveringen

Hvis du oplever systemmæssige problemer med Digital Eksamen, der forhindrer dig i at aflevere inden for fristen skal du dokumentere problemet ved f.eks. et screendump med dato og klokkeslæt.
Og du skal derefter aflevere så hurtigt som muligt, når problemet er løst.

- support for specialer: se specialesiden
- ellers: Se "Support" her på siden

Efter eksamen

Hvordan kan jeg se, om min aflevering er afleveret korrekt?

Du modtager en e-mail med en kvittering på, at din aflevering er afleveret rettidigt. Derudover vil du kunne se en kvittering, når du har trykket "Aflever". Denne kan du vælge at printe ud.
Det er vigtigt, at du tjekker din kvittering for at være sikker på, at du har afleveret korrekt.

Kan jeg se min besvarelse efter aflevering?

Ja. Når du har afleveret din besvarelse, og tiden for eksamen er overskredet, kan du se, hvad du har afleveret på din kvitteringsside. 

Jeg har en mundtlig prøve efter aflevering

I Digital Eksamen kan du finde dato, klokkeslet og lokale for den mundtlige del af din eksamen.


OBS! For DPU gælder:

Mundtlig eksamen efter synopsis/skriftlig opgave findes ikke i Digital Eksamen.
Informationerne kan i stedet findes i Eksamensplanen.


Særligt for specialer

Hvordan tilmelder vi os som gruppe?

Oplysningen om, at I afleverer jeres speciale som gruppe trækkes direkte fra STADS fra jeres tidligere indmelding om gruppespeciale. Så I skal ikke gøre noget i forhold til det.

Kan jeg/vi ikke redigere eller slette i det afleverede speciale?

Nej. Du/I kan ikke redigere eller slette din/jeres aflevering, når den først er foretaget i Digital Eksamen
Dette er modsat af, hvad der gælder for andre skriftlige hjemmeopgaver, og det fremgår ikke af "Vejledning for skriftlige hjemmeopgaver".

Jeg har et fysisk produkt som bilag

Hvis der i dit speciale indgår et fysisk produkt, som det ikke er muligt at uploade, skal selve det fysiske produkt afleveres i Studiecenter Arts. Find nærmere information på Specialesiden, "Aflevering af specialet".

De øvrige dele af specialet skal afleveres via Digital Eksamen.

Al information om specialer på Arts er samlet på Specialesiden.

Mundtlig eksamen

Du modtager en notifikationsmail, når din mundtlige eksamen er gjort synlig i Digital Eksamen.

I Digital Eksamen vil du kunne finde:

 • eksamensopslag/rækkefølgeliste
 • dato og klokkeslet
 • lokale
 • eksamensspørgsmål

OBS! For DPU gælder:

Hvis der forud for den mundtlige eksamen afleveres synopsis eller skriftlig opgave, findes info om den mundtlige eksamen ikke i Digital Eksamen, men derimod i Eksamensplanen.


Hvornår skal jeg senest kunne se min eksamen?

Kontakt Studiecenter Arts hvis din eksamen ikke er synlig i Digital Eksamen senest 1 uge før eksamensstart.

Undervisningsdeltagelse

Du kan se i Digital Eksamen at du er tilmeldt eksamen med formen "Undervisningsdeltagelse". Du kan ikke foretage dig noget, men blot følge processen. Når der står "Bedømmelsen er klar" kan du gå i STADS og se din bedømmelse.

Hvornår skal jeg senest kunne se min eksamen?

Kontakt Studiecenter Arts hvis din eksamen ikke er synlig i Digital Eksamen senest 1 uge før eksamensstart.

Skriftlige stedprøver/hal-eksamen

Under hele den skriftlige stedprøve - i det følgende også kaldet skriftlig eksamen eller hal-eksamen - skal du benytte både Digital Eksamen og Exam Monitor.
Digital Eksamen bruges til selve besvarelsen og Exam Monitor overvåger din computer under eksamen.

Digital Eksamen

Hvornår skal jeg senest kunne se min eksamen?

Kontakt Studiecenter Arts hvis din eksamen ikke er synlig i Digital Eksamen senest 1 uge før eksamensstart.

OBS! Din aflevering er endelig

Ved en skriftlig stedprøve/hal-eksamen kan du IKKE redigere eller slette din opgave, når den er afleveret.

Hvordan kan jeg se, om min aflevering er afleveret korrekt?

Du modtager en e-mail med en kvittering på, at din aflevering er afleveret rettidigt. Derudover vil du kunne se en kvittering, når du har trykket "Aflever". Denne kan du vælge at printe ud.
Det er vigtigt, at du tjekker din kvittering for at være sikker på, at du har afleveret korrekt.

Kan jeg se min besvarelse efter aflevering?

Ja. Når du har afleveret din besvarelse, og tiden for eksamen er overskredet, kan du se, hvad du har afleveret på din kvitteringsside. 

Exam Monitor

Exam Monitor

Her kan du læse mere om Exam Monitor

Hvis du skal til en digital skriftlig stedprøve, kan det være påkrævet, at du kører programmet Exam Monitor på din computer under hele eksamenen. Hvis Exam Monitor er påkrævet, er det dit eget ansvar, at programmet kører på din computer under hele eksamenen.

Da Exam Monitor gør brug af Java webstart, skal din browser understøtte dette. Her kan du teste dette

Vi anbefaler, at du bruger Firefox som browser, hvad enten dit styresystem er Windows eller OS X. Vær opmærksom på, at du muligvis ikke kan bruge Google Chrome.

Vejledning til brug af Exam Monitor

Her kan du se en vejledning til brug af Exam Monitor

Hvordan ved jeg, om Exam Monitor kører?

Exam Monitor vil være synlig i bunden af din skærm, som vist herunder. (Vær opmærksom på, at der til eksamen ikke vil stå 'TEST')  

Hvad har Exam Monitor overvåget?

Du har mulighed for at tilgå det data, Exam Monitor har logget undervejs i din eksamen. Se vejledning

Systemkrav til Exam Monitor

Anbefalet:

PC: Windows 7/8 med Firefox Browser

Mac: Mac OS X 10.9 with Firefox browser

Minimumskrav: 

PC: Windows Vista med Internet Explorer 8 browser

Mac: Mac OS X 10.7 with Firefox browser

Vær opmærksom på, at systemerne ikke understøtter Microsoft Edge.

Exam Monitor kan også køre på Linux, men vi anbefaler ikke brug af Linux. Vælger du som studerende alligevel at anvende Linux, kan vi ikke garantere support.

318123 / i40