Karakterer og anden bedømmelse

Du kan se dine eksamensresultater på studieselvbetjeningen (STADS), som du kan tilgå via mitstudie.au.dk.  

Ved eksamen må der gå op til 4 uger fra eksamensdatoen, til du får din bedømmelse. Bedømmelsesfristen vil fremgå af din eksamensplan.

For specialer gælder det, at Universitetet skal meddele bedømmelsen senest 4 uger efter, at specialet er indleveret til bedømmelse. Hvis du indleverer dit speciale i juli måned, kan der gå op til 6 uger. 

Karakterskala

Du kan se i din studieordning, om din eksamen bedømmes med karakter eller bestået / ikke bestået.

Karakterer gives efter 7-trinsskalaen:

12: for den fremragende præstation
10: for den fortrinlige præstation
7: for den gode præstation
4: for den jævne præstation
2: for den tilstrækkelige præstation
00: for den utilstrækkelige præstation
-3: for den ringe præstation

Karaktergennemsnit

Vi udregner ikke karaktergennemsnit på Arts. Det fremgår af karakterbekendtgørelsen, at udregning og vægtning af et karaktergennemsnit kun kan ske på baggrund af en beskrivelse i studieordningen. Studieordningerne på Arts har ikke beskrivelse af karaktergennemsnit.

Bestået / ikke bestået

Hvis en eksamen bedømmes bestået / ikke bestået, vil der i resultatoversigten på studieselvbetjeningen stå:

B: for bestået
I: for ikke bestået

Eksamensudskrift

Du får ikke automatisk tilsendt en udskrift af dine resultater, men du kan selv skrive en ud fra studieselvbetjeningen (STADS) via mitstudie.au.dk.  

Eksamensbevis

Når du har bestået en bachelor-, kandidat- eller masteruddannelse, udsteder universitetet et eksamensbevis.

Hvis du består din eksamen i sommeren 2018 eller senere, vil dit bevis blive udstedt digtialt, og du vil modtage det i din e-Boks. Det kan du læse mere om her:

318127 / i40