Karakterer

Du kan se dine eksamensresultaterne på Selvbetjeningen.

Ved eksamen må der gå op til 4 uger fra eksamensdatoen, til du får din bedømmelse. Bedømmelsesfristen vil fremgå af din eksamensplan.

For specialer gælder det, at Universitetet skal meddele bedømmelsen senest 4 uger efter, at specialet er indleveret til bedømmelse. Specialer indleveret i juli måned har 6 ugers bedømmelse. 

Karakterskala

7-trinsskalaen blev indført 1. september 2007. Alle karakterer givet før denne dato konverteres til 7-trinsskalaen, hvor højeste karakter er 12. Reglerne siger dog, at hvis man har fået karakterer efter begge skalaer i løbet af studiet, så skal karakteren efter 13-skalaen også være nævnt.

Karaktergennemsnit

I karakterbekendtgørelsen (§ 16) er det besluttet at udregningen og vægtningen af et karaktergennemsnit skal beskrives i studieordningen. Studieordningerne på Arts har ikke beskrivelse af karaktergennemsnit, hvilket vil sige at der på Arts ikke udregnes et karaktergennemsnit.

318127 / i40