Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Omprøve (re-eksamen)

Omprøve (re-eksamen)

Bachelor- og kandidatstuderende på Arts

Tilmelding til omprøve (reeksamen)

Du tilmelder dig omprøve (reeksamen) på studieselvbetjeningen, mit.au.dk. Fristerne for tilmelding afhænger af, i hvilken eksamenstermin, du ønsker at gå til omprøve.

Omprøverne afholdes som hovedregel i februar og august.

Datoer og tidspunkter for omprøver bliver offentliggjort i eksamensplanerne.

Omprøve umiddelbart efter den ordinære prøve

Hvis du ikke består en eksamen ved den ordinære prøve, kan du tilmelde dig den omprøve, der ligger umiddelbart efter den ordinære prøve.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni 2017. Du kan så tilmelde dig omprøven, der vil blive afholdt i samme eksamenstermin, dvs. i august 2017.  

Du skal tilmelde dig omprøven på studieselvbetjeningen, mit.au.dk.

Fristerne for tilmelding er:

 • Studerende på IKS og IKK
  Tilmelding til reeksamen skal ske senest 5 dage efter bedømmelsesfristen for den pågældende eksamen. Bedømmelsesfristen finder du i din eksamensplan.
 • Studerende på DPU
  1.-7. februar: tilmelding til omprøve ved vintereksamen
  1.-7. juli: tilmelding til omprøve ved sommereksamen
 • Studerende på IVK og CLM optaget i 2016 og før
  6.-8. februar: Tilmelding til omprøve ved vintereksamen    
  6.-8. juli: Tilmelding til omprøve ved sommereksamen

OBS: Du kan kun tilmelde dig omprøven i denne periode, hvis du har brugt (der er registreret) et eksamensforsøg i den ordinære termin.

Omprøve i en anden eksamenstermin

Hvis du ikke består den første omprøve, har du mulighed for at tilmelde dig en ny omprøve i et kommende semester. 

Det samme gælder, hvis du ikke har mulighed for at gå til den omprøve, der ligger umiddelbart efter den ordinære prøve. Du skal være opmærksom på, at det kan medføre forsinkelse i dit uddannelsesforløb, hvis du vælger at udsætte omprøven. 

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni 2017. Du kan så tilmelde dig omprøven, der vil blive afholdt i den næstkommende eksamenstermin, dvs. i februar 2018. 

Fristerne for tilmelding er:

 • 15.-28. september: tilmelding og afmelding til omprøve ved vintereksamen
 • 15.-28. februar: tilmelding og afmelding til omprøve ved sommereksamen

DPU: Hvis du dumper eller udebliver fra din skriftlige omprøve i februar 2017, kan du tilmelde dig 3. forsøg ved at sende en mail til eksamen@dpu.dk senest d. 2. april 2017. Af mailen skal fremgå dit studienummer og hvilken eksamen det drejer sig om.

Særligt for studerende på IVK og CLM optaget i 2016 og før

Eksamen, og dermed også omprøver, udbydes kun i samme semester, hvor der også udbydes undervisning.

Hvis du mangler at bestå en eksamen fra et tidligere semester, og eksempelvis kun har 3. eksamensforsøg tilbage, skal du tilmelde dig den eksamen, der afholdes i den ordinære eksamenstermin - dvs. typisk i juni eller december/januar - og ikke prøven, der afholdes i reeksamensterminen.

Fagene der ligger på 3. semester af bacheloruddannelsen har dog også mulighed for reeksamen i august, hvis omprøven i februar falder sammen med udvekslingsophold på 4. semester.   

Frister og procedurer for tilmelding:

Tilmelding sker her ved at sende en mail til Studiecenter Arts senest:

 • 3. april 2017 (sommereksamen)
 • 15. oktober 2017 (vintereksamen) 

 

Du kan læse mere om reglerne for afholdelse af omprøve i din studieordning. 

Tre eksamensforsøg

Som udgangspunkt har du tre forsøg til at bestå hver enkelt prøve på din uddannelse – altså tre eksamensforsøg.

Hvis du udebliver fra eller ikke består den ordinære prøve i forlængelse af et undervisningsforløb, bruger du et eksamensforsøg. Du vil derefter have mulighed for at tilmelde dig omprøve (re-eksamen).  

Hvis du har brugt dine tre eksamensforsøg uden at bestå, vil du blive udmeldt af universitetet. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, har du dog mulighed for at søge om dispensation til at få tildelt et ekstra eksamensforsøg.  

Er du påbegyndt din bacheloruddannelse i 2016 eller senere, skal du dog være opmærksom på, at der kan være prøver, hvor du kun vil have to eksamensforsøg – læs mere om førsteårsprøve.

Sygdom og eksamen

Bliver du syg i forbindelse med en eksamen, er det vigtigt, at du tager kontakt til din læge, sådan at du senere kan dokumentere, at du var syg under eksamensperioden.

Derved har du mulighed for at søge om dispensation til at få tildelt et ekstra eksamensforsøg, hvis du har brugt alle tre eksamensforsøg uden at bestå.

Prøveformer og pensum

Vær opmærksom på, at omprøven kan have en anden prøveform. I så fald er den beskrevet i studieordningen som prøveform 2.

Hvis du skal til omprøve i et fag, hvor aktiv undervisningsdeltagelse er en prøveform eller en forudsætning for at kunne gå til eksamen, kan du finde information her: Undervisningsdeltagelse
Og i din studieordning: Find din studieordning.

Vær opmærksom på, at dit pensum kan genbruges. Dog med det forbehold, at det kun er gyldigt i tre semestre: i det semester, hvor der undervises i faget, og i de to efterfølgende semestre. 

Masterstuderende på Arts (efter- og videreuddannelse)

Følgende regler for omprøve gælder kun for studerende på Masteruddannelser.

Omprøve er et nyt eksamensforsøg, der afholdes i samme semester (eksamenstermin) som den ordinære eksamen, du var tilmeldt. Du har ret til et nyt eksamensforsøg, hvis du har aflagt eksamen i et fag uden at bestå eller hvis du er udeblevet. Du skal altså have været tilmeldt den ordinære eksamen for at være berettiget til at gå til omprøve. Så hvis du vil bevare muligheden for at gå til omprøve, må du ikke framelde dig den ordinære eksamen. (eksamensbekendtgørelsens § 18 og Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser)

Du skal tilmelde dig omprøve via mit.au.dk.

Fristerne for tilmelding er:

 • 1.-7. februar: tilmelding til omprøve ved vintereksamen
 • 1.-7. juli: tilmelding til omprøve ved sommereksamen

OBS: Du kan kun tilmelde dig omprøven, hvis du har brugt et eksamensforsøg i forudgående ordinære termin uden at bestå.

Mangler du at bestå en eksamen fra et tidligere semester?

Hvis du mangler at bestå en eksamen fra et tidligere semester, skal du altid tilmelde dig den ordinære eksamen og ikke omprøven.

Tre eksamensforsøg

Du har i alt tre eksamensforsøg til at bestå en eksamen i din studieordning (eksamensbekendtgørelsen § 13, stk. 2 og Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser). Hvis du har brugt dine tre eksamensforsøg uden at bestå den pågældende eksamen, vil du blive udmeldt af universitetet, og hermed kan du ikke færdiggøre din uddannelse. Du kan søge om dispensation, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 

Ved sygdom

Hvis du har været forhindret i at deltage i den ordinære eksamen på grund af sygdom, har du ret til at gå til omprøve i samme eksamenstermin. Hvis du har været syg i forbindelse med en eksamen, er det vigtigt, at du tager kontakt til din læge, sådan at du senere kan dokumentere, at du var syg under eksamensperioden.

Derved har du mulighed for at søge om dispensation til at få tildelt et ekstra eksamensforsøg, hvis du har brugt alle tre eksamensforsøg uden at bestå.

Hvis du ikke bestod eller ikke gennemførte din omprøve

Der afholdes kun én omprøve per semester, så hvis du ikke har bestået, ikke gennemførte eller var syg, da du skulle til omprøve, kan du tidligst tilmelde dig den ordinære eksamen i det efterfølgende semester.