Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Undervisningsdeltagelse

Undervisningsdeltagelse

Aktiv deltagelse i undervisningen kan være en obligatorisk forudsætning for at gå til eksamen.

 • Hvis du har fået din undervisningsdeltagelse godkendt som forudsætning for at gå til eksamen og du bliver forhindret i at deltage i eksamen
  (pga. usædvanlige forhold herunder sygdom), har du mulighed for at søge dispensation.
  En dispensation giver dig mulighed for at gå til omprøve efter samme eksamensform som dit første prøveforsøg.
  De usædvanlige forhold skal kunne dokumenteres – fx skal sygdom dokumenteres med lægeerklæring. 

  Læs om: usædvanlige forhold og dispensation
 • Hvis du ikke opfylder kravet om undervisningsdeltagelse, er du afskåret fra at deltage i eksamen i den ordinære eksamenstermin. Da du ikke kan blive afmeldt, betyder det, at du bruger dit første af tre eksamensforsøg. Du skal derefter sørge for at tilmelde dig omprøven.

  Hvis undervisningsdeltagelse er en forudsætning for at gå til eksamen, har omprøven en anden prøveform. Omprøveformen er beskrevet i studieordningen. Skulle du få brug for et tredje forsøg, afholdes dette efter samme prøveform som dit 2. forsøg.

Aktiv deltagelse i undervisningen kan også være en prøveform og er dermed en eksamen i sig selv.

 • Hvis du ikke opfylder kravet om undervisningsdeltagelse, bruger du dit første prøveforsøg og skal derefter sørge for at tilmelde dig omprøven, der afholdes i omprøveterminen.

  Hvis aktiv deltagelse er en prøveform i sig selv, vil omprøven have en anden form. Omprøveformen er beskrevet i studieordningen. Skulle du få brug for et tredje forsøg, afholdes dette efter samme prøveform som dit 2. forsøg.

Læs om: ”Anden prøveform” i din studieordning

Læs om: Tilmeldingsfrister til omprøve

Sådan registreres dit fremmøde i Qwickly

Din tilstedeværelse i kurser, hvor der er krav om undervisningsdeltagelse, bliver registreret digitalt via systemet Qwickly, som er integreret i Blackboard.

Du skal selv logge dig på Blackboard og checke ind, for at registrere dit fremmøde.

Din underviser sætter fremmøderegistreringen i gang i løbet af undervisningen og derefter kan du checke ind en afgrænset periode. For at checke ind, skal du bruge en kode, som din underviser offentliggør umiddelbart inden check ind.

I Qwickly kan du også finde en opdateret oversigt over dit fremmøde i de kurser, du er tilmeldt.

Sådan gør du

Du kan både checke ind via Blackboard på din PC/MAC og på din smartphone via app’en ’Bb Student’, som du kan finde i din App store ved at søge på ”Blackboard student”.

Hvis du checker ind via PC/MAC skal du logge på Blackboard og klikke dig ind på de kurser, som du skal registrere dit fremmøde i.

Bruger du app’en ’Bb Student’ skal du gå ind på ’Qwickly Attendance’, som du finder i kursusmenuen.

I begge tilfælde vil du få mulighed for at indtaste den kode, som din underviser offentliggør i forbindelse med undervisningen.

Oplever du problemer?

Har du tekniske problemer med at registrere dit fremmøde via Qwickly, anbefaler vi, at du gør din underviser opmærksom på det i forbindelse med undervisningen.

Derudover kan du kontakte Blackboard Supporten.

1427610 / i40