Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Kontakt Råd, nævn og udvalg

Råd, nævn og udvalg på Arts

Fagudvalg

Hvem sidder i et fagudvalg?

 • Fagudvalget består af studerende på dit fag, som forsøger at engagere sig i dit fag og studiemiljø.
 • Der er ikke noget officielt valg til fagudvalget, og udvalget består derfor udelukkende af frivillige studerende.
 • Fagudvalget har ingen formel beslutningskompetence

Hvad laver et fagudvalg?

 • Forsøger at forbedre dine eksamensformer og undervisning
 • Arrangerer sociale og faglige arrangementer
 • Forsøger at forbedre dit fysiske studiemiljø
 • Opstiller studerende til UFU og Studienævn

Hvordan kan dit fagudvalg hjælpe dig?

 • Problemer i et undervisningsforløb
 • Forældet eksamensform
 • Opstart af sociale og faglige arrangementer
 • Problemer i dit fysiske studiemiljø
 • De tager problemstillinger med videre i de relevante organer

Hvordan kan du hjælpe dit fagudvalg?

 • Italesætte problemer på dit fag eller i dit studiemiljø
 • Deltage i diskussioner omkring problemstillinger der bliver taget op i UFU eller Studienævn
 • Engagere dig i faglige og sociale tiltag

Studienævn

Hvem sidder i et studienævn?

 • Studienævnet er valgte repræsentanter blandt studerende og undervisere
 • Der vælges en formand blandt underviserne og en næstformand bland de studerende
 • Studienævnet samarbejder med studieleder og studieadministrationen

Hvad laver et studienævn?

 • arbejder med dispensationsansøgninger
 • godkender ændringer af eksamensformer og fag (studieordningsændringer)
 • diskuter og beslutter udbud af humfag, profilfag og fag på summerschool
 • diskuter politiske og strategiske tiltag på instituttet (fremdrift, dimensionering, AU’s diverse strategier)

Hvordan kan dit studienævn hjælpe dig?

 • Studienævnet behandler din dispensationsansøgning
 • Gennem din studienævnsrepræsentant kan studienævnet behandle problemer, som du oplever i dit studieforløb

Hvordan kan du hjælpe dit studienævn?

 • Du kan kontakte din studienævnsrepræsentant gennem dit fagudvalg og gøre personen opmærksom på problemer i dit studieforløb

Uddannelsesforum Arts

 • Uddannelsesforum Arts støtter Arts’ uddannelsesledelse og -organisation i arbejdet med fakultetets uddannelsesstrategi. Uddannelsesudvalg Arts drøfter og rådgiver om uddannelsesinitiativer og -ideer og bidrager til en åben dialog og tæt samarbejde på uddannelsesområdet på Arts.
  Læs mere om Uddannelsesforum Arts

Uddannelsesnævn

Hvem sidder i et uddannelsesnævn?

 • Uddannelsesnævn (UN) er valgte repræsentanter blandt studerende og undervisere. Blandt
  underviserne vil fagenes afdelingsleder altid være en del af UN

 • Nævnet består ofte af flere fag

 

Hvad laver et uddannelsesnævn?

 • diskuterer ændringer i undervisning og eksamensformer

 • evaluerer undervisningen

 • diskuterer forskellige tiltag i fagmiljøet

 

Hvordan kan dit uddannelsesnævn hjælpe dig?

 • Uddannelsesnævnet er bindeled mellem fagudvalg og studienævn

 • Gennem dit fagudvalg kan du få taget problemstillinger op til uddannelsesnævnet

 

Hvordan kan du hjælpe dit uddannelsesnævn?

 • Du kan være med til at sørge for, at dine UN-repræsentanter er informeret om problemstillinger på netop dit fag

 

 

ARTSrådet

 • ARTSrådet er Arts Studenterråd, der forsøger at løse studenterpolitiske problemer, møde faglige-, studiemiljømæssige- og sociale udfordringer og sikre de studerendes rettigheder og generelle levned på fakultetet.
  Læs mere om ARTSrådet

Akademisk Råd

 • Akademisk Råd skal sikre medbestemmelse og medinddragelse vedrørende akademiske forhold i bred forstand, herunder bl.a. hovedområdets interne fordeling af bevillinger og forhold vedrørende forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling. Akademisk Råd er sammensat af repræsentanter for det videnskabelige personale, repræsentanter for de studerende og repræsentanter for det teknisk-administrative personale.
  Læs mere om Akademisk Råd

"ARTSrådet kan ses som et stort fagråd, hvor alle fagråd og fagudvalg på Arts har mulighed for at blive hørt. Jeg brænder meget for mit lokale fagmiljø, og jeg har oplevet, at ARTSrådet er en stor hjælp, når man arbejder for et bedre fagmiljø på sit studie. ARTSrådet er med til at facilitere, at fagrådene samarbejder og erfaringsudveksler om vores arbejde for bedre studiemiljøer og vilkår for de studerende – og når vi står sammen, står vi simpelthen stærkere på alle fronter!"

Christina Louise Sørensen, Historie og Religionsvidenskab

"At være med i Teolrådet er først og fremmest hyggeligt. Det er et sted, hvor studerende fra forskellige årgange mødes for både at diskutere studenterpolitik, men også for at have det sjovt, debattere og generelt bare arbejde for et bedre studie. Det studenterpolitiske arbejde er med til at udvikle en række kompetencer, som man kan bruge i sit videre liv, og det er desuden en måde at indhente både erfaring og organisatoriske redskaber på."

Simon Jylov, formand for Teolrådet (fagudvalget på teologi)

1412432 / i40