Aktivitetskonto ved Studienævn for Kultur og Samfund

Hvad er studienævnets aktivitetskonto?

Studienævnet ved Kultur og Samfund har en aktivitetskonto hvorfra studerende og undervisere kan søge tilskud til forskellige aktiviteter. Aktivitetskontoen styres af et lille udvalg (aktivitetsudvalget) bestående af 2 VIP og 2 studerende fra studienævnet. Aktivitetskontoen har et budget på cirka 220.000,- Kr. pr. år.

Hvilke aktiviteter kan du søge til og hvor meget kan du søge om?

Du kan søge midler til aktiviteterne nedenfor. Antallet er det max beløb der kan søges.

 • Faglige ekskursioner i Danmark 5.000,-
 • Faglige ekskursioner i udlandet 10.000,-
 • Faglige temadage 5.000,-
 • Fagligt internat 7.500,-
 • Tværfaglige tiltag 5000,-
 • Studieordningsfastsatte uddannelsesaktiviteter 3000,-

Hvad kan du ikke søge tilskud til?

 • Aktiviteter uden studerende fra Institut for Kultur og Samfund
 • Rent sociale aktiviteter uden fagligt indhold
 • Aktiviteter som inkluderer meget få studerende (f. eks. deltagelse i konference i udlandet for to studerende)
 • Forplejning til et arrangement
 • Time/dagpenge til underviser
 • Gaver til f. eks. oplægsholdere
 • Et arrangement eller en aktivitet er der afholdt

Hvornår er ansøgningsfristerne?

 • 20. Februar
 • 10. Juni
 • 20. September
 • 20. November

På hvilken baggrund bliver din ansøgning vurderet?

Det tæller positivt hvis:

 • Der forventes et højt antal af studerende som deltagere i aktiviteten
 • Aktivteten er inkluderende for en hel årgang eller et helt kursushold 
 • Aktiviteten øger antallet af undervisningstimer for en årgang
 • Det er tydeligt og velargumenteret hvorledes aktiviteten har faglig relevans for de studerende
 • Aktiviteten er et initiativ fra de studerendes side

Det tæller negativt hvis:

 • Det er uklart hvad aktiviteten går ud på eller hvad formålet med aktiviteten er
 • Det er en lukket aktivitet for en lille gruppe af studerende
 • Det er uklart hvad midlerne skal bruges til

 

 

Hvordan laver du en god ansøgning?

 • Sørg for at opfylde formalia (søg i tide, søg gennem ansøgningsblanket og søg til aktiviteter der kan gives tilskud til)
 • Gør det tydeligt hvorfor aktiviteten er faglig relevant, hvor mange studerende og hvilke studerende det drejer sig om samt hvad midlerne skal bruges til
 • Hvis muligt må der gerne vedhæftes et budget. I det må det også gerne indgå hvad de studerendes forventede egenbetaling vil være til aktiviteten
 • Hvis du allerede har et program for aktiviteten må det gerne vedhæftes.

Hvor kan du ellers søge om midler?

1435565 / i40