Søg midler til ekskursioner gennem dit Uddannelsesnævn på Institut for Kultur og Samfund

Hvert Uddannelsesnævn under Studienævn for Kultur og Samfund har en pulje hvorfra undervisere kan søge om midler til forskellige aktiviteter. Primært søges der om midler til ekskursioner med studerende.

Det er dit Uddannelsesnævn der tager stilling til din ansøgning om midler.

Hvilke aktiviteter kan du søge til og hvor meget kan du søge om?

Du kan søge midler til aktiviteterne nedenfor. Antallet er det max beløb der kan søges.

 • Faglige ekskursioner i Danmark 5.000,-
 • Faglige ekskursioner i udlandet 10.000,-
 • Faglige temadage 5.000,-
 • Fagligt internat 7.500,-
 • Tværfaglige tiltag 5000,-

Hvad kan du ikke søge tilskud til?

 • Aktiviteter uden studerende fra Institut for Kultur og Samfund
 • Rent sociale aktiviteter uden fagligt indhold
 • Forplejning til et arrangement
 • Time/dagpenge til underviser
 • Gaver til f. eks. oplægsholdere
 • Et arrangement eller en aktivitet der afholdt

Hvornår er ansøgningsfristerne?

 • 10. Juni
 • 20. November

Det enkelte Uddannelsesnævn kan også beslutte at behandle ansøgninger ad hoc.

På hvilken baggrund bliver din ansøgning vurderet?

Det tæller positivt hvis:

 • Der forventes et højt antal af studerende som deltagere i aktiviteten
 • Aktivteten er inkluderende for en hel årgang eller et helt kursushold 
 • Aktiviteten øger antallet af undervisningstimer for en årgang
 • Det er tydeligt og velargumenteret hvorledes aktiviteten har faglig relevans for de studerende

Det tæller negativt hvis:

 • Det er uklart hvad aktiviteten går ud på eller hvad formålet med aktiviteten er
 • Det er uklart hvad midlerne skal bruges til

 

 

Hvordan laver du en god ansøgning?

 • Sørg for at opfylde formalia (søg i tide og søg gennem ansøgningsblanketten)
 • Gør det tydeligt hvorfor aktiviteten er faglig relevant, hvor mange studerende og hvilke studerende det drejer sig om samt hvad midlerne skal bruges til
 • Hvis muligt må der gerne vedhæftes et budget. I det må det også gerne indgå hvad de studerendes forventede egenbetaling vil være til aktiviteten
 • Hvis du allerede har et program for aktiviteten må det gerne vedhæftes.
1435565 / i40