Alegría - Spansk SLK, IVK og IKS

Fagudvalget er de studerendes talerør på studierne: 

 • Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur,
 • Interkulturelle Studier (spansk og spanskamerikansk)
 • International virksomhedskommunikation i spansk og
 • Spansk erhvervssprog og international erhvervskommunikation (cand.ling.merc.)

Det er igennem fagudvalget, at studenterrepræsentanterne til Uddannelsesnævnet (UN) og Studienævnet (SN) vælges. Alle studerende kan deltage, alle studerende kan udtale sig, alle studerende kan komme med konstruktive forslag, kritik og nye ideer. Vi er en åben gruppe, hvor nye ansigter altid er velkomne – også bare en gang imellem.

Hvem er fagudvalget?

Alle interesserede studerende
Selv om vi formelt set har et formandskab og et sæt vedtægter, er fagudvalget tænkt som en venskabelig forsamling, hvor den enkelte selv vælger løbende, hvor meget tid og engagement vedkommende vil lægge i det. Pointen er især at have en givtig kontakt de studerende imellem – også på tværs af årgangene – derfor lægger vi vægt på en afslappet stemning og god tone til møderne.

Hvorfor et fagudvalg?

Fordi det er stedet hvor forslag og initiativer fra studerende bliver hørt og formidlet videre til undervisere og Studienævnet via studenterrepræsentanterne. En vigtig funktion er dermed at give uddannelsesnævnsrepræsentanten et godt indblik i sine medstuderendes ønsker og holdninger. Det er disse repræsentanten skal repræsentere! Dette er gældende på flere planer: studenterrepræsentanterne sidder med i uddannelsesnævnet for Tysk og Romanske studier sammen med fag- og afdelingsledere. Hvert år vælger man fra uddannelsesnævnet en studenterrepræsentant til Instituttets Studienævn.

Du kommer lettest igennem med dine idéer og forslag ved at dukke op til fagudvalgets møder.
Fagudvalget skal agere bindeled mellem studerende og undervisere, mellem studerende og nævn, og mellem de studerende på de forskellige årgange og fag på studierne. Det skal informere, formidle og reagere.

Fagudvalget har ingen formel magt – men dets indflydelse er i højeste grad eksisterende. Det bygger på og er afhængig af de studerendes engagement. Med en bred opbakning er fagudvalgets stemme og berettigelse sikret.

5 gode grunde til at møde op til fagudvalgets møder:

 1. For at fremtidssikre spanskstudierne på Aarhus Universitet!
  Dit engagement er afgørende.
 2. For dine faglige visioners skyld
  Vil du gerne have mere undervisning om magisk realisme eller markedskommunikation? Synes du de udbudte kandidatfag dækker dine fagspecifikke behov? Synes du at du får for lidt respons på dit faglige arbejde? Synes du der bliver snakket for meget eller for lidt spansk i timerne? Har du generelt gode ideer til forbedring af undervisningen? 
  DU kan bidrage til at den faglige diskussion og dialog styrkes, og at fagudbuddet på sektionen muliggør dine idéer og ønsker!.       
 3. For at sikre god kommunikation mellem undervisere og de studerendes
  Hvis du vil bidrage til at optimere kommunikationen og diskussionen på de fire studier og arbejde for åbenhed i informationsstrømmen, så brug din stemme i Alegría. 
  Din deltagelse i fagudvalget kan forbedre kommunikationen mellem årgangene, og gi’ underviserne bedre mulighed for at afhjælpe evt. misforståelser samt for at vejre stemningen blandt de studerende.
 4. For din egen informations skyld og for at netværke med andre 
  Hvis du aldrig ved noget om noget! Fagudvalgets møder er et godt sted at holde sig informeret om, hvad der foregår på afdelingen, instituttet og på resten af universitetet, fordi vi løbende udveksler erfaringer om studieforløb, eksaminer, suppleringsuddannelser mv.
  Du kan føle dig mere velinformeret.
 5. Fordi det er hyggeligt
  Fagudvalgsmøderne skal først og fremmest være hyggelige!

Vel mødt!

Du kan her læse Alegrías vedtægter.

348382 / i40