Teolrådet

Teolrådet er de teologistuderendes fagråd. Teolrådet er din vej til indflydelse på dit studie og dit studiemiljø. Rådet består af studerende fra forskellige årgange, som er dine repræsentanter i ARTSrådet, og en masse andre små udvalg. Desuden har Teolrådet kontakt til forskellige råd, nævn og udvalg i og uden for fakultetet, hvoraf den vigtigste er Studenterrådet (samling af alle fagråd på AU) og Akademisk Råd.

Der afholdes møde ca. en gang hver tredje uge i hvert semester. Alle møder er åbne og annonceres her på siden og på storskærmen ved indgangen. Her på siden findes også en kalender over de kommende møder og referater fra seneste møder. Find desuden Teolrådet på Facebook eller kontakt os på mail.

Udover at tage aktuelle emner op til debat, som f.eks. universitetsreformen i 2010, arrangerer Teolrådet bl.a. Faglig Dag. Faglig Dag afholdes i efterårssemestret, hvor foredragsholdere kommer og holder et oplæg om et udvalgt tema.

Har du lyst til at deltage i et råd på tværs af årgange, få indblik og indflydelse på dit studie og være en del af et godt fællesskab med andre medstuderende, så mød op til et af vores møder, eller send os en mail.

 

 

 

 

De teologistuderendes fagråd

 

 


 

Nyheder, aktuelle debatter og arrangementer

26-09.2013: Teolrådet afholder opstartsmøde - kl. 14 i Teolrådets lokale bygning 1453 - 214.

20-08-2013: Teolrådet har igennem husudvalget fået møbler flyttet over i de nye bygninger og der er kommet ure i alle lokaler.

24-04.2013: Rådsmøde for alle studerende under studienævnet for teologi - se facebook for nærmere detaljer. 

14.03.2013: Teolrådets ledelse udarbejdede en forretningsorden, som med det samme trådte i kraft - Rådet er nu et forretningsudvalg.

01.02.2013: Teolrådet afholdte generalforsamling, hvor tre nye medlemmer blev valgt. Simon Jylov blev valgt til formand, Elizabeth Fonsmark blev valgt til næstformand og Henrik Jacobsen blev valg til Kassere og sekretær. 

 

Tidligere debatter og arrangementer

 


 

 

Kontakt Teolrådet

  • E-mail: teolraadet@gmail.com og Simonjylov@hotmail.com
  • Teolrådet, Aarhus Faculty of Arts, AU  lok. 214, byg. 1453, Jens. chr. Skous vej, 8000 Århus C
  • Medlemmer: Teolrådet 2012
 

Kommende Teolrådsmøder

26/9-13 kl.14 i 214 bygning 1453 - se dagsorden på opslagstaven, facebook og hjemmesiden

Vedtægter, valg og organisation

  • Vedtægter for Teolrådet (pdf)
  • Næste valg er i februar 2013 - se iøvrigt vedtægterne kap. 4 §4 om valg til Teolrådet.
  • Se Teolrådets forretningsorden her.
 

Referater

 

Links

 

 

368668 / i40