Uddannelsesnævn

Hvert studienævn nedsætter uddannelsesnævn (UN) for grupper af uddannelser eller de enkelte uddannelser.

Uddannelsesnævnenes formål er at sikre uddannelsernes faglige grundlag samt give plads til fagnære diskussioner mellem studerende og undervisere.

UN medlemmer kontaktes via Studiecenter Arts.

Uddannelsesnævn på Arts:

 

 

349471 / i40