Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Studiestart Det skal du vide som studerende på Arts

Det skal du vide som studerende på Arts

Det, du skal have mest fokus på som studerende, er selvfølgelig dine studier. Men der er også andre forhold, som du skal have styr på og tage ansvar for.

Som studerende på Arts er det dit ansvar:

 • At holde dig orienteret på Studieportalen (www.studerende.au.dk/arts) - generelle forhold for studerende meldes ud her, fx oplysninger om eksamensperioder.
 • At holde dig orienteret på Blackboard hvor du finder informationer om undervisningen.
 • At bruge mit.au.dk (herunder Stads selvbetjeningen) til blandt andet undervisningstilmelding, tjek af eksamenstilmeldinger og dispensationsansøgninger. Det er dit eget ansvar at sikre, at du er korrekt tilmeldt til undervisning og eksamen og at overholde frister i den forbindelse.
 • At tjekke din AU-mail eller sætte den op på din smartphone eller PC/MAC. Universitetet kommunikerer vigtig information til dig via din AU-mail.
 • At holde øje med din E-boks. Vigtige dokumenter som fx svar på dispensationsansøgninger bliver sendt til din E-boks.
 • At sætte dig ind i studieordningen for din uddannelse og for undervisningsforløbene i denne og være opmærksom på eventuelle ændringer i løbet af din studietid. I studieordningen kan du blandt andet læse om kravene til bedømmelse af dine eksaminer.
 • At sætte dig ind i regler og informationer - hvis du er i tvivl så spørg i dit studiecenter eller hos din studenterstudievejleder.
 • At overholde tidsfrister – du kan for eksempel ikke få din opgave bedømt, hvis du afleverer den efter fristen og du bruger et eksamensforsøg.
 • At du opgiver dit studienummer og øvrige relevante informationer, når du henvender dig til AU Studier.

Til gengæld sørger AU Studier for:

 • At samle relevant og aktuel information på Studieportalen.
 • At tilbyde information og vejledning om dine studiemæssige forhold og studieplanlægning.
 • At holde dig orienteret om forhold vedrørende din uddannelse, enten via Studieportalen eller ved mail der sendes til din AU-mail.
 • At dine eksamensresultater er tilgængelige på Studieselvbetjeningen senest fire uger efter at du har været til eksamen. For bachelorprojekter og kandidatspecialer kan der dog gå op til seks uger, inden du får dit resultat.
 • At du modtager dit eksamensbevis i din e-boks senest to måneder efter, du har afsluttet din uddannelse. (juli måned tæller ikke med)
 • At du senest en måned inden semesterstart kan finde oplysninger om, hvor og hvornår din undervisning finder sted.

Er du i tvivl eller har spørgsmål til ovenstående, kan du finde yderligere information på Studieportalen eller henvende dig til et af Arts’ Studiecentre i Emdrup eller Århus.
Hvis du er masterstuderende, skal du henvende dig i Masterstudiecenteret.

ECTS og arbejdsbelastning

Uddannelserne på Arts er tilrettelagt som fuldtidsstudier på 1640 arbejdstimer årligt svarende til 60 ECTS. Jf. nedenstående skema. Arbejdsbelastningen er særligt intensiv omkring eksamen, men tilstræbes jævnt fordelt i løbet af semestret. Store dele af fuldtidsstudiet består i forberedelse til og efterbehandling af undervisning i studiegrupper og/eller individuelt. Hertil hører fordybelse i supplerende tekster, udarbejdelse af øvelsesopgaver, oplæg, peer feedback og afleveringer. Vær opmærksom på, at det forventes, at du bruger perioden efter dine eksaminer og frem til semesterstart til at forberede dig til det efterfølgende semester.

5 ECTS svarer til ca. 137 timer
10 ECTS svarer til ca. 273 timer
15 ECTS svarer til ca. 410 timer
20 ECTS svarer til ca. 547 timer
25 ECTS svarer til ca. 683 timer
30 ECTS svarer til ca. 820 timer

1396834 / i40