Studiestart på kandidatuddannelser DPU 2017

Kandidatuddannelserne i Aarhus

Studiestart for kandidatuddannelserne i Aarhus ligger mandag den 28. august og tirsdag den 29. august. Hvis dit program endnu ikke er tilgængeligt nedenfor, vil du kunne finde det til august.

Generel information til alle

Dit studiestartsprogram starter mandag den 28. august kl. 9.00 ved Aulaen og Vandrehallen på AU. Adressen er bygn. 1412, Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus C.

Du kan orientere dig i vores kort, eller downloade app'en AU Find.

Generel pædagogik Aarhus

Velkomstbrev

Velkomstbrev fra tutorer

Program

Mandag d. 28. august

9.00-9.30: Tjek ind hos din tutor og mød dine medstuderende

9.30-9.45: Velkomst v/ institutleder Claus Holm

9.45-10.00: Velkomst v/studerende og næstformand i studienævnet Julie Tiedt

10.00-10.20: Find hen til Generel Pædagogiks studiestart i lokale: 1481-231

10.20-11.30: Velkommen på kandidatstudiet i Generel Pædagogik v/ fagkoordinator  

11.30-12.15: Frokostpause, spis din madpakke eller køb mad i kantinen

12.15-13.25: Need to know – Nice to know - introduktion (v/ cheftutorer)

13.35 - 14.05: Biblioteket (AU library) v. Henrik Vetter & Lars Jakob Jensen

14.10 - 15.00: Fagligt oplæg ved lektor Merete Wiberg og Thomas Rømer

15.00 - 15.30: Rundvisning  v/cheftutorer. 

15.30-?: Fælles hygge

Tirsdag d. 29. august

Lokale: 1481-341

09.15-10.00: Morgenbrød og kaffe

10.00-10.15: Studievejledningen

10.15-10.30: Akademisk skrivning (CUDIM) v. cheftutor Amanda Stage

10.30-11.55: Introduktion til KAV-vejledning, herunder studiegrupper ved professor Per Fibæk Laursen 

12.00-12.45: Frokost

12.45-13.00: Mød din studiegruppe

13.00-13.45: Introduktion af studieenheder på første semester  v/ Karen B. Pedersen og Per Fibæk                      

13.45-14.00: Alumneforening for Generel Pædagogik / Rasmus Lillemore

14.00-14.15: Afdelingsleder for Generel pædagogik og Pædagogisk filosofi Oliver Kauffmann

14.15-14.30: Præsentation af uddannelsesnævn og studienævn v. cheftutore Eva V. & Julie T.

14.30-14.50: Mød din studiegruppe igen

15.00-15.30: Oplæg ved dimitteret Generel pædagogik studerende Anne Lyhne

15.30-16.00: Leg på plænen

16.00 - ?: Fællesspisning og hygge. Husk at tilmelde jer senest d. 20 august på link: https://generelpaedagogik.nemtilmeld.dk/1/

 

Pædagogisk antropologi Aarhus

Velkomstbrev

Velkomstbrev fra tutorerne

Program

Mandag den 28. august:

kl. 09.00 – 09.30: Tjek ind hos din tutor og møde dine medstuderende over en kop kaffe

kl. 09.30 – 09.45: Velkomst v/ institutleder Claus Holm

kl. 09.45 – 10.00: Velkomst v/ studerende, næstformand i studienævnet

kl. 10.00 – 10:30: Find din tutor, så sammen til ’jeres’ lokalet

kl. 10.30- 11.30: Velkomst på egen studieretning ’Pædagogisk Antropologi v/ afdelingsleder og cheftutorer.

Introduktion til kandidatuddannelsen v/ Ida W. Winther, afdelingsleder

kl. 11.30 -12.15: Frokostpause, spis din madpakke eller køb mad i kantinen

kl. 12.15-13.00: Fagligt oplæg v/: ‘Det er noget med at lære mor det der’ – om intensivering af relationer mellem familie og institution. v/Adjunkt Karen Ida Dannesboe

kl. 13.00-13.15: UN, fagforening (oplæg ved UN-repræsentant)

kl. 13.30-15.00: Studerende på pæd. antro. Sara Marie Sandager og Nanna Kirk: Hvordan er det at være studerende på Pædagogisk Antropologi?  Forventninger til studiet, det faglige og sociale miljø, at skulle på feltarbejde og tænke speciale allerede efter 1 år. 

Tirsdag den 29.august:

kl. 10.00-10.30: Introduktion til Biblioteket, diverse platforme, BB

kl. 10.30-10-45: Introduktion til Studievejledningen og studievejledningsarrangementer og til systemer og hjemmesider m.m.

kl. 10.45-11.00 – pause

kl. 11.00-12.00: Fagligt oplæg: ”At gøre, føle og praktisere mobilitet” v/Ida Wentzel Winther

kl. 12.00-12.45: Frokost - spis din madpakke eller køb mad i kantinen

kl. 12.00-12.45: Frokost - spis din madpakke eller køb mad i kantinen

kl. 12.45-16.00: Space & Place v/Stud. pæd. antro.  Sara Marie Sandager og Nanna Kirk

- bl. a Walk and talk ….

16.00 ……. Fredagsbar og fælles aftensmad

Pædagogisk filosofi Aarhus

Velkomstbrev

Program

Mandag den 28. august:

09.00-09.30      Aulaen. Tjek ind hos din tutor og mød dine medstuderende over en kop kaffe.

09.30-09.45      Velkomst v. institutleder Claus Holm

09.45-10.00      Velkomst ved studerende, næstformand i studienævnet

10.00-10.30      Fælles afgang til lokale og pause (Lokale 1467-515)

10.30-11.00      Navnerunde

11.30-12.15      Oplæg ved afdelingsleder, lektor Oliver Kauffmann : ”Hvad er pædagogisk filosofi?”

12.15-13.00      Frokostpause

13.00-14.00      Dannelse af studiegrupper + nuværende studerende fortæller

14.00-14.30      Oplæg v. studievejledningen

14.30-15.00      Kaffepause

15.00-16.00      Oplæg ved lektor Kirsten Hyldgaard og efterfølgende diskussion: ”Hvad er pædagogisk filosofi?"

16.00- ??           Slut for i dag, men tutorerne bliver hængende og hygger

Tirsdag den 29. august:

09.00-10.00      Fælles morgenmad sponsoreret af DSR. (Lokale 1481-264)

10.00-10.45      Oplæg ved lektor Anne-Marie Eggert Olsen: ”Filosofi er hårdt arbejde!”

10.45-11.15      Oplæg v. DSR

11.15-11.45      Vigtigt at vide som pædagogisk filosofi studerende v. Ditte Skinnerup og Marie Jensen

11.45-12.15      Oplæg v. Esben Bækkelund Jensen, tidligere studerende ved Pædagogisk Filosofi 

12.15-13.00      Frokost

13.00-13.30      Oplæg v. Lene Almosetoft, specialestuderende ved Pædagogisk Filosofi 

13.30-14.00      Studiets opbygning v. adjunkt Carsten Fogh Nielsen

14.00-16.00      Rundtur på Aarhus Universitet:

 • Paideia Bar´n
 • VIP gangen på Nobel
 • Universitetsparken
 • Statsiblioteket
 • Stakbogladen
 • Studenterbaren
 • Studenterpræsten
 • Arts Karriere            

18.00-01.00      Fællesspisning og fest i baren

Pædagogisk psykologi Aarhus

Velkomstbrev

Program:

Mandag den 28/8:

09:00-09:30: Tjek ind hos din tutor og mød dine medstuderende over en kop kaffe 

09.30-09.45: Velkomst v/ institutleder Claus Holm

 

09.45-10.00: Velkomst v/ studerende, næstformand i studienævnet 

10:30-10:45: Velkommen og præsentation af begge dages programmer 

10:45-11:15: Velkommen v/ Simon Nørby 

11:15-11:30: Pause

11:30-12:00: Præsentation af laboratoriehold (inkl. Hvad bruger man sit lab hold til)

12:00-12:30: Studievejledning

12:30-13:00: Frokost

13:00-15:00: Aktiviteter på lab. Hold

 

Tirsdag den 29/8:

10:00-11:00: Prøveforelæsning  

11:00-11:15: Pause

11:15-12:15: Hvad kan jeg blive? (Oplæg ved 3-4 forskellige gæster)

12:15-12:45: Frokost

12:45-13:15: Uddannelsesnævnet og Studienævnet

13:15-15:00: Aktiviteter på lab. Hold

18:00-01:00: Fællesspisning

Pædagogisk sociologi Aarhus

Velkomstbrev

Studiestartspjece

Program:

Mandag 28. august 2017

09.00 – 09.30: Tjek ind hos din tutor og mød dine medstuderende

09.30 – 09.45: Velkommen til DPU v. institutleder Claus Holm

09.45 – 10.00: Velkomst v/næstformanden for Studienævnet

10.30 – 11.30: Festforelæsning på pædagogisk sociologi v/ lektor Christian Christrup Kjeldsen

11.30 – 12.15: Frokostpause

12.15 – 12.45: Lav din egen ugeplan

12.45 – 13.30: Praktiske informationer

13.30 – 13.45: Pause

13.45 – 15.00: Studiegrupper – hvad kan de og hvad er jeres forventninger?

15.00 – 15.15: Pause

15.15 – 15.50: Studiegrupper fortsat

15.50 – 16.00: Opsamling på dagen

 

Tirsdag 29. august 2017

 10.15 – 11.15: Festforelæsning på pædagogisk sociologi v/professor MSO David Reimer

11.15 – 11.30: Pause

11.30 – 13.30: Skattejagt/rundvisning og frokost 

13.30 – 14.30: Alumneforeningen for pædagogisk sociologi

14.30 – 14.45: Pause

14.45 – 16.00: Studiegruppefacilitering v/Studievejledningen

16.00 - ??: Fællesspisning og besøg i baren

Program for konference, som foregår umiddelbart efter studiestart (31/8+1/9)

Uddannelsesvidenskab Aarhus

Program

Didaktik Dansk Aarhus

Velkomstbrev

Program

Mandag den 28. august

09.00 – 09.30 (Aulaen):

 • Tjek ind hos din tutor og møde dine medstuderende over en kop kaffe. Tutorer er Signe Elmstrøm og Tina Hejsel.

09.30 – 09.45:

 • Velkomst v/ institutleder Claus Holm (Sted: Aula, bygning 1412)

09.45 – 10.00:

 • Velkomst v/ studerende, næstformand i studienævnet

10.30 – 12.00:

 • Dansk didaktik intro i Nobelparken bygning 1485, lokale 238. Tutorerne samler holdet uden for Aulaen kl. 10, så I kan følges til Nobel.
 • Præsentation af studerende, tutorer og undervisere ved Ulf Dalvad Berthelsen, Signe Elmstrøm og Tina Hejsel.

12.00 – 13.00:

 • Frokost (købes eller medbringes)

13.00 – 15.30:

 • Videre intro til studiet og studieteknik, særligt fokus på AD (ved Ulf)

Tirsdag den 29. august

​10.15 – 12.00 (Bygning 1485, lokale 238):

 • Velkomst ved studiekoordinator Anna Karlskov Skyggebjerg
 • Dimittend Louise N fortæller om sit speciale og specialeprocessen
 • Anna introducerer til Analyse og fortolkning og evt. til egen forskning

12.00 – 13.00:

 • Frokost

13.00 – 15.00:

 • Anna fortæller om studiesystemer og studenterpolitik (sammen med Signe og Tina)

15.00:

 • Tina og Signe viser rundt på campus og omkringliggende faciliteter

 16.00 – ??.??

 • Fællesspisning og besøg i baren

Kandidatuddannelserne i Emdrup

Studiestart for kandidatuddannelserne i Emdrup ligger torsdag den 31. august og fredag den 1. september. Hvis dit program endnu ikke er tilgængeligt nedenfor, vil du kunne finde det til august.

Generel information til alle

Dit studiestartsprogram starter torsdag den 31. august kl. 9.00 i Aulaen, bygning A. Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Du kan orientere dig i vores kort, eller downloade app'en AU Find.

Gå ikke glip af hyggeligt samvær med dine medstuderende 

Ifm. semesterstarten d.1 september 2017, vil der fra kl. 1730 være mulighed for at købe aftensmad ved disse food trucks – der kan betales med mobilepay og dankort:

 

...og så er baren åben :-)

 

Husk kontanter til baren – de har kun få dankortterminaler.

 

I forbindelse med denne fest, sælges klippekort og ølbilletter fra aulaen til brug i de forskellige barer.

Generel Pædagogik Emdrup

Velkomstbrev

Program

Torsdag d. 31. august    

9.00-9.30: Tjek ind hos din tutor og mød dine medstuderende

9.30-9.45: Velkomst v/ institutleder Claus Holm

9.45-10.00: Velkomst v/studerende og næstformand i studienævnet Julie Tiedt

10.00-10.30: Find hen til GP studiestart. Lokale: D170

10.30-11.30: Velkommen på kandidatstudiet i Generel Pædagogik v/ fagkoordinator Frederik Pio

11.30-12.15: Frokostpause, spis din madpakke eller køb mad i kantinen.

12.15-13.25: Need to know – Nice to know:  Introduktion v/ cheftutorerne

13.35-14.20: Biblioteket (AU library) v/ Lisbeth Ramsgaard Carlsen

14.20-14.50: Fagligt oplæg fra professor Lars-Henrik Schmidt

14.55-15.30: Rundvisning    

15.30-16.00: Fælles hygge på græsset 

16.00…DPU’s bar er åben for de nye kandidatstuderende, snak med dine medstuderende og mød studerende fra andre fagretninger

Fredag d. 1. september

Lokale: D170.

09.15-10.00: Morgenbrød og kaffe

10.00-11.55: Introduktion til kollektiv vejledning, vejledningsressourcer fra CUDIM og studie- og vejledningsgrupper v/ lektor Helene Nordentoft, lektor Jeanette Magne og konsulent Helle Hvass

12.00-12.45: Frokost

12.45-13.00: Studievejledningen

13.00-13.45: Introduktion af studieenheder på første semester (PSK; LDC) v/ lektor Dirk Michel-Schertges og professor Per Fibæk Laursen

13.45-14.00: Alumne forening, oplæg v/ Rasmus Lillemose og Jacob Clausen

14.00-14.15: Oplæg ved afdelingsleder, lektor Oliver Kauffmann

14.15-14.30: Præsentation af uddannelsesnævn og studienævn v/ Julie Tiedt

14.30-15.00: Fagligt oplæg fra lektor Ole Henrik Hansen

15.00-15.30: Hvad kan jeg blive, oplæg ved dimittend Rasmus Lillemose.

15.30-16.00: Leg på plænen

16.00 -?: Fredagsbar og BBQ. Læs mere øverst på siden her under "Generel information til alle".

Pædagogisk antropologi Emdrup

Velkomstbrev

Program

Torsdag den 31. august:

kl. 09.00 – 09.30 Tjek ind hos din tutor og møde dine medstuderende over en kop kaffe

kl. 09.30 – 09.45 Velkomst v/ institutleder Claus Holm

kl. 09.45 – 10.00 Velkomst v/ studerende, næstformand i studienævnet

kl. 10.00 – 10:30 Find din tutor, så sammen til ’jeres’ lokalet

kl. 10.30- 11.30: Velkomst på egen studieretning ’Pædagogisk Antropologi v/ afdelingsleder og cheftutorer. Introduktion til kandidatuddannelsen v/ida W. Winther..  

kl. 11.30 -12.15 Frokostpause, spis din madpakke eller køb mad i kantinen

kl. 12.15-13.00: Fagligt oplæg v/lektor Jakob Krause Jensen: ”At trimme den sociale krop’- om Lean i en socialforvaltning”

kl. 13.00-13.15: UN, fagforening (oplæg ved UN-repræsentant og DSR)

kl. 13.15-13.30: Pause

kl. 13.30-15.00: Eftermiddag med studerende på pæd. antro. Caroline Heinsøe Birkbo og Rikke Jakobsen

kl. 13:30-14:00: Fælles oplæg om studieliv, specialetanker, studiemiljø, baggrund og egne forventninger

kl. 14:00 - 14:15: Caroline, oplæg om feltarbejde

kl. 14:15 - 14:30: Pause

kl. 14:30 - 14:45: Rikke, oplæg om feltarbejde

kl. 14:45 - 15:00: Spørge Jørgen + tak for i dag

Fredag den 1. september:

kl. 10.00-15.00: Egen studieretning

kl. 10.00-10.30: Introduktion til Biblioteket, systemer, BB mm.

kl. 10.30-10.45: Introduktion til Studievejledningen og studievejledningsarrangementer og til systemer og hjemmesider m.m.

kl. 10.45-11.00: Pause

kl. 11.00-11.45: Fagligt oplæg:  ”At gøre, føle og praktisere mobilitet”, v/Ida Wentzel Winther

kl. 12.00-12.45: Frokost - spis din madpakke eller køb mad i kantinen

kl. 12.45-16.00: Space & Place v/Stud. pæd. antro Rikke Jakobsen & Caroline Heinsøe Birkbo.

(bl.a. rundvisning på Campus, ’speeddating’)

kl. 16:00 - Fællesspisning + fredagsbar.

Pædagogisk filosofi Emdrup

Velkomstbrev

Program

Torsdag d. 31/8 (Aulaen, bygning A)

09.00-09.30:

 • Tjek ind hos din tutor og mød dine medstuderende over en kop kaffe.

09.30-09.45:

 • Velkomst ved institutleder Claus Holm

09.45-10.00

 • Velkomst ved studerende, næstformand i studienævnet

10.00-11.00 (fælles afgang til lokale – D165):

 • Præsentation af cheftutorerne og program for i dag
 • Præsentation af jer

11.00-11.45:

 • Oplæg v. lektor Anne-Marie Eggert Olsen – Hvad er pædagogisk filosofi?

11.45-12.00:

 • Navneleg m.m.

12.00-12.45:

 • Frokostpause

12.45-13.45:

 • Studievejledning og DSR

13.45-15.15:

 • Rundvisning på Campus
 • Biblioteket, ARTS karriere, BarBund, Skriveværkstedet, …

15.15-15.30:

 • Kaffepause

15.30-16.00:

 • Afrunding
 • Vigtige datoer, m.m.

16.00-??                             

 • Slut for i dag, men tutorerne bliver hængende og hygger

 

Fredag d. 1/9 (lokale D165)

09.00-10.00:

 • Fælles morgenmad

10.00-11.30:

 • Smagsprøver på pædagogisk filosofiske forelæsninger v. lektorerne

11.30-12.00:

 • Oplæg v. Rikke Rosager – Cand. Pæd. Fil.

12.00-12.45:

 • Frokost

12.45-13.30:

 • Oplæg v. nuværende studerende
 • UN/SN
 • Det sociale studieliv
 • Studierne, tips & tricks

13.30-14.30:

 • Dannelse af studiegrupper       

14.30-14.45:

 • Kaffepause

14.45-15.30:

 • Biblioteket   
 • Facebookgruppe, oprettelse på mit.au, m.m.

15.30-16.00:

 • Spørgsmål og alt det løse

16.00-??

 • Fællesspisning og fest i baren

Pædagogisk psykologi Emdrup

Velkomstbrev

Program:

Torsdag den 31/8 kl. 9-15:

Fælles for alle nye studerende i Aulaen:

09.00 – 09.30: Tjek ind hos din tutor og mød dine medstuderende over en kop kaffe

09.30 – 09.45: Velkomst v/ institutleder Claus Holm

09.45 – 10.00: Velkomst v/ studerende, næstformand i studienævnet 

For nye pæd. Psyk studerende i Festsalen:

10.15-10:45: Velkomst til pædagogisk psykologi v. uddannelsesnævnsleder, afdelingsleder og tutor.

10.45-11.30: Få indflydelse på dit studie med De Studerendes Råd, Uddannelsesnævn og Studienævn

11.30-12.00: 1. runde af lær’ dine medstuderende at kende

12.00-12.30: Frokost

12.30-12.44: Biblioteket 

12.45-13.30: Studievejledningen

13.30-13.45: 2. runde af lær dine medstuderende at kende

13.45-14.00: Pause

14.00-15.00: 3. runde af lær dine medstuderende at kende (mød dit lab-hold)

16.00-22.00: Baren ”Bar Bund” er åben

 

Fredag den 1/9 kl. 10-16 og 17.30-?:

9:30-10: Tjek ind hos din tutor

10.00-10.10: Velkomst og dagens program v. tutor 

10.10-11.30: Hvad kan jeg blive?

11.30-12.00: Om at være studerende på pædagogisk psykologi

11:30-12.00: Frokost

12.00-12.30: Om at være studerende på pædagogisk psykologi

12.30-14.30: 4. runde af lær dine medstuderende at kende og rundvisning på campus

14.30- 16.00: Samling i festsalen, afrunding og opsamling på introdagene

16.00-02.00: Baren ”Bar Bund” er åben

17.30: Fællesspisning i Aulaen

Pædagogisk sociologi Emdrup

Velkomstbrev

Studiestartspjece

Program:

Torsdag 31. august 2017

09.00 – 09.30: Tjek ind hos din tutor og mød dine medstuderende 

09.30 – 09.45: Velkommen til DPU v. institutleder Claus Holm

09.45 – 10.00: Velkomst v/næstformanden for Studienævnet

10.30 – 11.30: Festforelæsning på pædagogisk sociologi v/lektor Anne Larson

11.30 – 12.15: Frokostpause

12.15 – 12.45: Lav din egen ugeplan

12.45 – 13.30: Praktiske informationer

13.30 – 13.45: Pause

13.45 – 15.00: Studiegrupper – hvad kan de og hvad er jeres forventninger?

15.00 – 15.15: Pause

15.15 – 15.50: Studiegrupper fortsat

15.50 – 16.00: Opsamling på dagen

 

Fredag 1. september 2017

10.15 – 11.15: Festforelæsning på pædagogisk sociologi v/professor Jens Rasmussen1

11.15 – 11.30: Pause

11.30 – 13.30: Skattejagt/rundvisning og frokost

13.30 – 14.30: Alumneforeningen for pædagogisk sociologi

14.30 – 14.45: Pause

14.45 – 16.00: Studiegruppefacilitering v/Studievejledningen

16.00 - ??: Fællesspisning og besøg i baren

Program for konference, som foregår umiddelbart før studiestart (28/8+29/8)

Uddannelsesvidenskab Emdrup

Ruspjece

Program

Torsdag den 31/8

9.00-10.00: Check ind hos Uddannelsesvidenskab i aulaen i A-bygningen

10.00-11.30: Fælles kandidatopstart i A-bygningen

11.30-12.00: Frokostpause (spis din madpakke, eller køb i kantinen)

12.00: KA i Uddannelsesvidenskab samles i D174

12.00-13.00: Navneleg og hvem er I?

13.00-14.45: Praktisk information: Blackboard, studiekort, wifi, kompendier mv. samt oplæg fra biblioteket.

14.45-15.30: Gamle studerende fortæller om Uddannelsesvidenskab

15.30-16.00: Opsamling og spørgsmål

16.00-?: Eftermiddagshygge med tutorer for dem der har lyst

(Husk at I skal have jeres computer med)

Fredag den 1/9

10.00-11.00: Morgenmad og hygge

11.00-11.30: Pia Cort holder oplæg om faglighed på Uddannelsesvidenskab

11.30-12.00: Spørgerunde: Livet som studerende, fag og studiegrupper

12.00-12.30: Udvalg og foreninger på DPU

12.30-13.30: Frokost

13.30-15.00: Fremtidsværksted - det gode studieliv

15.00-17.00: O-løb med indbygget holdquiz

17.00-?: Fredagsbar og BBQ for alle nye studerende

(Fredag er det ikke nødvendigt at have computer med)

Didaktik Dansk Emdrup

Velkomstbrev

Program

Torsdag den 31. august

09.00 – 09.30 (Aulaen, bygning A.):

 • Tjek ind hos din tutor og møde dine medstuderende over en kop kaffe. Didaktiktutorerne hedder Sarah (materiel kultur) og Søren (matematik)

​09.30 – 09.45:

 • Velkomst v/ institutleder Claus Holm

​09.45 – 10.00:

 • Velkomst v/ studerende, næstformand i studienævnet

10.15 – 12.00 (lokale A 412):

 • Præsentation af studiet, undervisere og nye studerende ved studiekoordinator Anna Karlskov Skyggebjerg

12.00 – 13.00:

 • Frokost. Købes eller medbringes

13.00 – 14.00:

 • Videre intro til studiet og studieteknik, særlig intro til Analyse og fortolkning

14.00 – 15.00:

 • Lektor Helle Pia Laursen fortæller om sin forskning

                              

Fredag den 1. september

10.15 – 11.00 (lokale A 412):

 • Adjunkt Jesper Bremholm fortæller om sin forskning

11.00 – 12.00:

 • Studenterpolitik og organisationen AU – muligheder og tilbud 

​12.00 – 13.00:

 • Frokost. Købes eller medbringes

13.00 – 14.00 (lokale D 169):

 • Intro til fællesfagene på didaktik. Lisbeth Haastrup samt studerende Natasha og Lise.

Derefter didaktikcafé frem til kl. 16.

Der er efterfølgende mulighed for at deltage i bar og fællesspisning med studerende fra alle fagretninger på DPU. Det plejer at være MEGET sjovt! Hold øje med tilmeldingslink på studiestartssiden.

Didaktik Matematik Emdrup

Velkomstbrev

Velkomstpræsentation

Program

Torsdag den 31/8:

09.00 – 09.30: Tjek ind hos din tutor og møde dine medstuderende over en kop kaffe. (Aulaen, bygning A.) Didaktiktutorerne hedder Sarah (materiel kultur) og Søren (matematik)

09.30 – 09.45: Velkomst v/ institutleder Claus Holm

​09.45 – 10.00: Velkomst v/ studerende, næstformand i studienævnet

10.15 – 12.00: Præsentation af studiet, undervisere og nye studerende ved studiekoordinator Tomas Højgaard og studerende Søren Vilhelmsen (Lokale D168a)

12.00 – 13.00: Frokost. Købes eller medbringes

13.00 – 15.00: Videre intro til studiet

Fredag den 1/9:

10.00 – 12.00: Videre intro til studiet (Lokale D168a)

12.00 – 13.00: Frokost. Købes eller medbringes

13.00 – 14.00: Intro til fællesfagene på didaktik (Lokale D 169) Lisbeth Haastrup samt studerende Natasha og Lise.

Derefter didaktikcafé frem til kl. 16.

Der er efterfølgende mulighed for at deltage i bar og fællesspisning med studerende fra alle fagretninger på DPU. Det plejer at være MEGET sjovt! Hold øje med tilmeldingslink på studiestartssiden under "Generel information til alle".

Didaktik Materiel kultur Emdrup

Velkomstbrev

Program

Torsdag d. 31.8 Aulaen, bygning A

09.00–09.30: Tjek ind hos din tutor og mød dine medstuderende over en kop kaffe

09.30-09.45: Velkomst v/ institutleder Claus Holm

09.45-10.00: Velkomst v/ studerende, næstformand i studienævnet

10.00-10:30: Find din tutor, og gå sammen til "jeres" lokale A 303

10.15-10.45:  Introduktion til uddannelsen, Lisbeth Haastrup

Pause

11.00-12.00: Kort præsentationsrunde: Hvem er vi? Hvem er I?

12.00-13.00: Frokost med madpakker i lokalet eller udendørs

13.00-14.00: Kimsleg i grupper

14.00-14.15:  Pause

14.15-14.35:  Opsamling på oplevelser og refleksioner over øvelsen

14.35-14.45:  Planer for resten af studiestart (Lisbeth, Sarah og Erik)

14.45-15.00: Tid til spørgsmål og svar

Fredag d. 1.9, Lokale A 303

10.00-10.20: At blive MKD studerende: Lisbeth om veje ind i studiet.

10.20-11.00: At være MKD studerende: Sarah og Erik om egne studieforløb  på 1 studieår. Gode råd til holdet om sammenhold, samarbejder, arbejdsformer mm. Lisbeth, Sarah, Erik om studie- og undervisningsformer på MKD og didaktik.

11.00-11.15: Pause

11.15: At bruge MKD: At indrette rum Cand.pæd. i MKD Louise, Kolding Friis

11.35: Cand. Pæd. i MKD Britt Gerner formand for Alumneforeningen

12.00-12.45: Fælles frokost i lokalet eller udendørs.

Eftermiddag fælles med alle didaktikstuderende.

13.00-14.00: Introduktion til fællesmodulet Almen Didaktik D 169. Lisbeth lægger op til AD. To studerende fra hver studieretning MKD, Dansk og Matematik fortæller om modulet og præsenterer deres case/opgaver og erfaringer.

14.00-15.00: Didaktikcafe. Hver studieretning arbejder med et formidle deres fagretning i grupper og diskuterer hvordan de kan formidle det til de andre hold. Derefter præsentation for alle. (Sarah og Erik). Kaffe og kage – tag kager med fra hvert hold

Ca. 15.00-16.00: Omvisning på campus Emdrup (Sarah MKD og Søren Dansk og matematik)

16.00 ……Fredagsbar og fælles aftensmad

OBS. studiekort Emdrup

På grund af udskiftning af adgangssystem til bygningerne i Emdrup, kan der først bestilles studiekort fra 1. august!

Undervisningsplaner og timeplaner

Her finder du undervisningsplaner for kandidatuddannelserne på DPU.

Find vej og praktisk information

 • Vejviser Aarhus
 • Vejviser Emdrup
1438876 / i40