Skriv til Studiecenter Arts

Er du ikke studerende ved Aarhus Universitet?

For studerende indskrevet ved Aarhus Universitet

Studiecenter Arts Kontakt For AU-studerende

AU-studerende
Emne
Hvilket institut drejer det sig om?*
Jeg har spørgsmål vedrørende

Brug AU-mail (@post.au.dk)
AU Mail (@post.au.dk)
mitstudie.au.dk

Hent din AU-mail (@post.au.dk)
Sæt din private mailklient eller telefon til at hente mails fra din AU-mail
Læs mere her

1443643 / i40